Rotterdam Sport op Maat bestaat op 14 oktober tien jaar. De netwerkorganisatie heeft de afgelopen jaren duizenden Rotterdammers met een handicap aan het bewegen gekregen. In tien verhalen kijken betrokkenen terug op de afgelopen tien jaar. In deel 1: het ontstaan, de ontwikkeling en de toekomst.

Meer mensen met een beperking in beweging krijgen en houden. Met dat verzoek klopte de gemeente Rotterdam tien jaar geleden aan bij Gert-Jan Lammens, directeur van Rotterdam Sportsupport. Een op de tien Rotterdammers heeft te maken met een fysieke en/of mentale beperking, in 2011 zijn er echter slechts 17 verenigingen die een sportaanbod hebben voor mensen met een beperking. “Wij hebben een beweging in gang willen zetten en vanuit de overtuiging dat het een enorm complexe opgave is om mensen met een beperking in beweging te krijgen en vooral ook in beweging te houden, de handen ineen geslagen met diverse partners.”

Paraplu

De eerste stap die Lammens samen met zijn collega’s van Rotterdam Sportsupport zet, is het verzamelen van een groep medestanders. “Om deze beweging voor elkaar te krijgen, heb je verschillende expertises en netwerken nodig. Dat kan en wil Sportsupport niet alleen, net zo goed als dat voor de andere organisaties geldt. Daar heb je elkaar voor nodig. Naast de gemeente Rotterdam en SportMEE sluiten Rijndam Revalidatie, Pameijer, Rotterdam Topsport, NOC*NSF en Onbeperkt Sportief aan. “Het is een optelsom van partijen geweest die hun nek hebben uitgestoken. Daarin hebben wij ook echt de ruimte gekregen van de gemeente Rotterdam om te ontwikkelen en experimenteren.”

“Het systeem draait nu, samenwerking is in de werkwijze van de betrokken partijen verankerd en de overtuiging is er dat sport en bewegen van cruciaal belang is.”

Gert-Jan Lammens (directeur Rotterdam Sportsupport)

Inhoudelijk zijn de partijen het al snel eens. Iedereen beseft dat in die tijd de stap naar bewegen en in het verlengde daarvan naar een sportvereniging voor mensen met een handicap heel ingewikkeld kan zijn. Het aanbod is er niet, mensen kunnen het aanbod niet vinden of kunnen om uiteenlopende praktische redenen niet aansluiten bij een vereniging. Daarbij is er in de eerste jaren van Sport op Maat nog een andere factor die het werk lastig maakt.

“Wat we in dit werkveld zagen, is dat er ook regelmatig in beperkingen wordt gedacht”, vertelt Kim Santbulte, projectleider Rotterdam Sport op Maat vanuit Rotterdam Sportsupport. “Het is al heel snel ‘kan niet, moet niet, lukt niet.’ Vaak ook gedreven door onzekerheid maar ook het onbekende. Terwijl er met simpele, kleine aanpassingen vaak al heel veel mogelijk is, zowel aan de kant van de zorgprofessionals, de sporters zelf, als aan de kant van verenigingen en andere sportaanbieders. Het hoeft echter niet heel ingewikkeld te zijn om een aangepast sportaanbod te creëren.”

Boksles tijdens de Sport op Maat Dag. Bron: Rotterdam Sportsupport

Waardevol

Door de inspanningen binnen Sport op Maat verandert het klimaat in Rotterdam. In een hele korte tijd hebben bijna honderd verenigingen een aanbod voor sporters met een beperking in ruim veertig verschillende takken van sport. Santbulte: “Waar de afgelopen jaren ook echt winst is geboekt, is dat als de beperking het toestaat, mensen mee zijn gaan draaien in een regulier team. Dat is zo waardevol, want zo worden ze meer onderdeel van de club en daarmee meer onderdeel van de maatschappij.”

Het tienjarig jubileum grijpt het duo niet alleen aan om trots terug te kijken op wat er al is bereikt, maar vooral ook om vooruit te kijken naar de volgende stap. “De overkoepelende overleggen waar wij ooit mee zijn begonnen, zijn niet meer nodig”, legt Santbulte uit. “Vragen zijn in de wijken al gezamenlijk opgepakt, er zijn veel meer partijen direct bezig met het afstemmen van vraag en aanbod. Het is nu tijd om bij welzijnspartijen, woonvormen en eerstelijnszorg als fysiotherapeuten en huisartsen tussen de oren te krijgen dat het aanbod er echt wel is en er voor hen een rol is weggelegd om toe te leiden. Daarom hebben wij het platform Beweegcoach ook opgezet.”

Trots

Lammens hoopt mede door dit nieuwe platform met een gerust hart de regierol terug aan de gemeente Rotterdam te kunnen geven. “Het systeem draait nu, samenwerking is in de werkwijze van de betrokken partijen verankerd en de overtuiging is er dat sport en bewegen van cruciaal belang is. We kwamen van ver, maar als je kijkt wat er nu staat, kunnen we met heel veel trots terug- en vooruitkijken.”

Dit is de eerste aflevering in een serie van tien verhalen over tien jaar Sport op Maat. In de volgende afleveringen halen SportMEE, Rotterdam Topsport, Sportbedrijf Rotterdam, Gemeente Rotterdam, overige betrokkenen en sportverenigingen wekelijks herinneringen op en kijken zij vooruit.

Kim Santbulte

Kim Santbulte

Projectleider Rotterdam Sport op Maat

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Stephan Vos

Stephan Vos

verenigingsconsulent Veilig sportklimaat