Rotterdam Sport op Maat bestaat tien jaar. De netwerkorganisatie heeft de afgelopen jaren duizenden Rotterdammers met een beperking aan het bewegen gekregen. In tien verhalen kijken betrokkenen terug op de afgelopen tien jaar. In deel 9: hoe kijkt de gemeente Rotterdam naar Sport op Maat?

Als beleidsadviseur Sport, Natuur en Recreatie bij de gemeente Rotterdam is Karina van Schaik al ruim vijf jaar bezig met mensen met een beperking te bewegen richting sport. De beginjaren van Sport op Maat maakte zij dus niet van dichtbij mee. “Toen ik aansloot, stond de netwerkorganisatie al. Ik zag direct welke hele mooie stappen er al waren gezet. Van een paar aanbieders van sport voor mensen met een beperking naar tientallen aanbieders en partijen binnen het netwerk die goed wisten wat ze aan elkaar hadden en elkaar wisten te vinden.”

Kracht netwerk

Van Schaik ziet in de jaren daarna van dichtbij hoe partijen als SportMEE, Rotterdam Sportsupport en later Sportbedrijf Rotterdam met elkaar de volgende stap zetten. “Voor iedereen is het lastig de stap alleen te zetten. Daarom is het zo mooi dat alle partijen een eigen expertise hebben. SportMEE weet alles van de individuele begeleiding van de doelgroep, binnen Rotterdam Sportsupport is alle kennis over de verenigingen aanwezig en het Sportbedrijf Rotterdam zoekt buiten de verenigingen naar alle mogelijkheden om deze groep in beweging te krijgen.”

Daarbij is volgens haar ook belangrijk dat iedereen van elkaar weet wat er wel of niet mogelijk is. Duidelijkheid is daarbij cruciaal. “De samenwerking tussen deze organisaties is de kracht van het netwerk. Daarbij zetten ze ook op de juiste momenten expertise van anderen in. Weten ze het zelf niet, worden partijen als Pameijer, Rijndam of de Dirk Kuyt Foundation ingeschakeld. Men weet elkaar te vinden en staat open voor elkaar.”

Veel te winnen

Ondanks alle successen die het netwerk al heeft behaald, ziet van Schaik nog wel een aantal kansen liggen die nu nog niet optimaal worden benut. “De uitdaging is om de welzijnspartijen meer te betrekken. Het zou mooi zijn als tussenpersonen zoals fysiotherapeuten, huisartsen en de wijkteams van de WMO hun cliënten naar ons meenemen. Wij hebben aanbod en wij hebben de consulenten. Nu moeten de andere partijen ons beter weten te vinden. Met de Beweegcoach.nl hebben we al een hele mooie stap gezet, maar de groep Rotterdammers die we op deze manier kunnen bereiken is zo groot dat daar echt nog veel te winnen is.”

Daarom is het extra belangrijk dat Rotterdam en daarbij ook Sport op Maat naar buiten toe laten weten wat ze allemaal bereikt hebben de afgelopen jaren. En ook daar schort het volgens Van Schaik nog weleens aan. “We zijn als Rotterdam soms te bescheiden om te laten zien wat we doen. We moeten de succesverhalen meer delen en laten zien aan de doelgroep welke mogelijkheden er allemaal zijn.”

Geen vanzelfsprekendheid

Gevraagd naar haar Sport op Maat-dromen voor de toekomst is Van Schaik duidelijk. “Ik hoop dat mijn functie overbodig wordt en ik hoop dat Sport op Maat niet meer nodig is als netwerkorganisatie. Dat zou namelijk betekenen dat sporten voor mensen met een beperking vanzelfsprekend is geworden. Dat iedereen weet waar ze kunnen sporten en dat sportverenigingen weten wat ze moeten doen om deze groep aan zich te kunnen binden.”

Maar, geeft Van Schaik direct eerlijk toe, ze weet niet of dat ideaalbeeld op korte termijn haalbaar is. “Je merkt dat zodra de aandacht voor deze doelgroep verslapt deze mensen ook gelijk ondergesneeuwd raken. Sport is voor mensen met een beperking nog lang geen vanzelfsprekendheid. Daarom ben ik ook zo blij met de samenwerking binnen Sport op Maat.”

Eerder verschenen artikelen Rotterdam Sport op Maat 10 jaar

Kim Santbulte

Kim Santbulte

Projectleider Rotterdam Sport op Maat

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Jolanda de Vries

Jolanda de Vries

Communicatieadviseur