Het college van B en W wil van Rotterdam een ‘laboratorium voor maatschappelijke innovatie’ maken en stelt daartoe dit jaar € 3,35 miljoen beschikbaar. Vanaf april kunnen Rotterdammers ideeën en initiatieven aandragen waarmee maatschappelijke vraagstukken in de stad worden aangepakt. Voorwaarde is dat ze innovatief en maatschappelijk relevant zijn. Met dit ‘CityLab010’ wil het college Rotterdammers meer zeggenschap geven over hun stad en de ruimte geven om hun ideeën te realiseren.

Tot eind 2015 kunnen Rotterdammers hun ideeën indienen. Per thema is er een maximum bedrag beschikbaar. Voor veiligheid is dat € 300.000, voor buitenruimte € 600.000, economie € 260.000, werkgelegenheid € 650.000, duurzaamheid en mobiliteit € 440.000, kansrijke wijken € 150.000, onderwijs/leraren € 500.000 en voor sport en cultuur € 450.000.

Wethouder Langenberg, die naast haven, duurzaamheid en mobiliteit het onderwerp innovatie in portefeuille heeft, hoopt op een grote verscheidenheid aan plannen: “Rotterdam barst van de goede ideeën waar de stad beter van kan worden, ideeën die het waard zijn om tot uitvoering te brengen. Experimenteren, vernieuwen en meer zeggenschap voor Rotterdammers zijn topprioriteiten van dit college, die moeten samenkomen in CityLab010.”

Criteria

In april doet het college stadsbreed een oproep om met ideeën te komen. CityLab010 initiatieven moeten innovatief en maatschappelijke relevant zijn, geen winstoogmerk of primair commercieel belang hebben en na een startbijdrage op eigen benen kunnen staan. Tot eind 2015 kunnen Rotterdammers nieuwe initiatieven kenbaar maken. Twee keer per jaar beoordeelt het college de nieuwe voorstellen.

Innovatiemarkten

In het voorjaar lanceert de gemeente een digitale innovatiemarkt, een broedplaats voor Rotterdammers die vanuit verschillende rollen willen bijdragen aan de stad. Initiatiefnemer, (potentiële) sponsor of financier, kennisleverancier of ambassadeur, elke Rotterdammer die een bijdrage wil leveren aan de stad kan op dit digitale platform meehelpen gezamenlijk nieuwe initiatieven te ontwikkelen en bestaande ideeën aan te scherpen.

Naast deze digitale innovatiemarkt organiseert de gemeente dit jaar twee keer een fysieke innovatiemarkt voor alle betrokkenen. De eerste fysieke innovatiemarkt staat in juni gepland, de tweede in november. Tijdens deze bijeenkomsten staan de tot dan toe bekende ideeën en initiatieven centraal.

Visie

Met CityLab010 maakt het college zijn visie op innovatie en burgerkracht duidelijk: vernieuwing uit de stad komt het beste op gang als de overheid ruimte creëert, mensen verbindt en initiatieven faciliteert. Door maatschappelijke vraagstukken aan Rotterdammers voor te leggen en een innovatiebudget beschikbaar te stellen wordt Rotterdam hét maatschappelijk laboratorium van Nederland. Het college maakt het zo mogelijk te experimenteren met nieuwe vormen van samenwerking tussen gemeente, bewoners, (sociaal) ondernemers, organisaties en andere partijen in de stad.

Noot voor sportverenigingen: De criteria en de aanvraagprocedure worden in april bekendgemaakt. 

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Beau de Leeuw

Beau de Leeuw

projectcoördinator Toekomstbestendige sportverenigingen