Wij willen graag een team opstarten voor mensen met een beperking. Wij willen senioren met een chronische ziekte in de wijk de kans bieden wekelijks een uur te bewegen bij ons. Heeft u als sportaanbieder dergelijke ambities? Wilt u op weg worden geholpen? Voor raad en nuttige contacten bent bij Rotterdam Sport op Maat aan het juiste adres.

Deze netwerkorganisatie ondersteunt enerzijds sportverenigingen en andere aanbieders van sport en beweging die mensen met een beperking willen bedienen. Tegelijkertijd helpt Rotterdam Sport op Maat deze – potentiële – sporters op weg. We kunnen vraag en aanbod aan elkaar koppelen.

Op welke vlakken kunt u uw voordeel doen met Rotterdam Sport op Maat?

Doelgroep kiezen
Wie wonen, werken en leven in de directe omgeving van onze club? Is hier behoefte aan aangepast sporten? En zo, wat is die behoefte? Misschien bestáát er in onze wijk al een partij die voor mensen met een verstandelijke beperking precies de tak van sport organiseert die wij op het oog hebben. Rotterdam Sport op Maat kan helpen helderheid te verschaffen.

Een sportaanbieder die overweegt aangepast sporten te verwezenlijken, hoeft niet per se al een concreet doel te hebben voordat de vraag wordt neergelegd bij Rotterdam Sport op Maat. Fieke de Goede is coördinator bij deze netwerkorganisatie. Zij zegt: ‘Wij helpen met het verkennen van de doelgroep en de specifieke omstandigheden. Rotterdam Sport op Maat weet goed welk aanbod al bestaat in de stad en welke doelgroepen al worden bediend. Vanuit die kennis kunnen we een vereniging bijvoorbeeld adviseren zich te richten op een activiteit en doelgroep die nog niet op de kaart staan.’

Bij ‘aangepast sporten’ wordt vaak gedacht aan mensen met een gemakkelijk herkenbare beperking. Denk aan iemand in een rolstoel of met het syndroom van Down. ‘Maar het is veel breder’, vertelt De Goede. ‘Aangepast sporten kun je bijvoorbeeld ook opzetten voor kinderen met gedragsproblemen, zoals een ernstige vorm van ADHD. Of voor senioren met een chronische ziekte, bijvoorbeeld aan het hart, die gebaat zijn bij beweging.’

Scholing vrijwilligers
Bij aangepast sporten is het voor vrijwilligers soms prettig op het vlak van begeleiding, coaching en training over andere kennis en vaardigheden te beschikken dan in de reguliere sport. Hoe benader je bijvoorbeeld iemand wanneer hij een ernstig gedragsprobleem vertoont? En hoe stimuleer je een persoon met een beperking die niet wil bewegen, maar voor wie activiteit juist zo belangrijk is? Kortom, hoe motivéér je op de juiste manier in plaats van je te richten op techniek?

Via Rotterdam Sport op Maat verneem je welke trainingen, cursussen en bijscholingen geschikt zijn en waar jouw vrijwilligers die kunnen volgen. Rotterdam Sportsupport, een van aangesloten organisaties, verzorgt een aantal trainingen en cursussen zelf. Bovendien kun je een beroep doen op een pedagogisch adviseur van Rotterdam Sportsupport. Die geeft bijvoorbeeld tips over de omgang met jonge sporters die probleemgedrag vertonen.

Financiële ondersteuning
Grote kans dat investeringen nodig zijn om aangepast sporten mogelijk te maken. Wellicht moet de sportaanbieder bijvoorbeeld kleedkamers aanpassen. Rotterdam Sport op Maat kent de weg richting subsidieregelingen en fondsen.

Kennisdeling
Het is nuttig van andere sportaanbieders te vernemen hoe zij mensen met een beperking bedienen. Wat zijn eventuele valkuilen? Wat zijn succesfactoren? Rotterdam Sport op Maat brengt je in contact met andere sportaanbieders die graag hun kennis met je delen.

Publiciteit
Is het nieuwe sportaanbod uiteindelijk gerealiseerd? Dan is het zaak dat de doelgroep je weet te vinden. Breng daarom de activiteit hier onder de aandacht. De bezoeker komt terecht in een database waar het aangepaste sport- en beweegaanbod in Rotterdam wordt gepresenteerd. Mooi voordeel: het bereik van de sportaanbieder is extra groot dankzij de directe aansluiting bij Uniek Sporten, een landelijke sport- en beweegdatabase. Iedereen kan digitaal zoeken: van mensen met een beperking zelf tot hun familieleden, begeleiders of bijvoorbeeld hun huisarts.

De (potentiële) sporters
Rotterdam Sport op Maat verlaagt de drempels op weg naar sport. Wij brengen de specifieke eigenschappen, mogelijkheden en behoeften in kaart van iemand met een beperking. Op basis daarvan begeleiden we hem of haar naar een sportaanbieder. De sportconsulenten van MEE Rotterdam Rijnmond spelen hierbij de belangrijkste rol. Zij geven ook informatie over financiële ondersteuning, hulpmiddelen of het zoeken van een vervoersmaatje.

Rotterdam Sportsupport ondersteunt verenigingen op allerlei manieren, lees hier meer.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Salima Bouhtala

Salima Bouhtala

projectcoördinator Schoolsportvereniging