De grootste stappen op het gebied van duurzaamheid worden gezet met energiebesparende maatregelen, maar ook het verminderen en scheiden van afval loont. Het bewust omgaan met afval is bovendien goed voor de clubkas van veel sportverenigingen. Dat blijkt uit de afvalscan van Rotterdam Sportsupport, die 28 Rotterdamse sportverenigingen invulden in het najaar van 2022. De scan is onderdeel van ‘Scoren met Afval’, een project waarmee we sportverenigingen ondersteunen en inspireren om afvalstromen te verminderen, recyclen en/of hergebruiken.

De afvalscan geeft een goed beeld van de huidige situatie bij Rotterdamse sportverenigingen en de inspanningen die worden gedaan om afvalstromen te scheiden of te verminderen. “Met het project ‘Scoren met Afval stimuleren we verenigingen om een bijdrage te leveren aan een duurzame en circulaire stad,” zegt verenigingsconsulent Karianne Lagendaal van Rotterdam Sportsupport. “De uitkomsten laten zien waar de knelpunten, kansen en behoeften liggen van sportverenigingen. Rotterdam Sportsupport kan de ondersteuning hierop aanpassen.”

Statiegeld op PET-flesjes en blikjes 

Tweederde van de verenigingen die de afvalscan invulde, verkoopt gekoelde dranken in plastic flesjes en is tevens een innamepunt voor statiegeld. Een aantal kleinere verenigingen maakt zelf de gang naar de supermarkt om de lege flesjes in te leveren, maar het overgrote deel maakt gebruik van de retourzakken van Statiegeld Nederland. De extra opbrengst uit het statiegeld van plastic flesjes is bij 95% van de sportverenigingen voor de clubkas of een specifiek doel zoals nieuwe materialen of een jeugdkamp. 
 
“We zien dat de statiegeldinkomsten een verdienmodel vormen voor verenigingen,” aldus Lagendaal. “Het gaat niet om enorme bedragen, maar het is toch mooi meegenomen. Door het statiegeld op de PET-flesjes wordt de hoeveelheid restafval bij sportverenigingen ook nog eens aanzienlijk verminderd. Dat scheelt flink in de afvoerkosten. Over een aantal weken geldt statiegeld ook voor metalen drinkverpakkingen. Voor de verenigingen die al een innamepunt zijn voor de kleine plastic flesjes is er goed nieuws: de blikjes en kleine flesjes kunnen in dezelfde inzamelbak worden verzameld en bij elkaar in de zak worden ingeleverd. In dit nieuwsbericht staat alles nog eens op een rij.”   

Let op! Oude verpakking mogen nog verkocht worden na 1 april 2023, maar krijgen geen statiegeldvergoedingen.

Wegwerpplastic  

Het verstrekken van plastic wegwerpartikelen als bestek, borden, roerstaafjes en rietjes is sinds 2021 verboden. Uit de reacties van de afvalscan blijkt dat een aantal clubs nog steeds druk is met het opmaken van de oude voorraad. Zo heeft ruim een kwart van de verenigingen nog plastic roerstaafjes en 18% nog de ouderwetse plastic rietjes. Ook de bordjes en bestek worden bij een klein aantal verenigingen nog gebruikt. Ruim één op de vijf verenigingen geeft aan op dit moment al helemaal geen plastic wegwerpartikelen meer te gebruiken. 

Percentage van de verenigingen dat een bepaald type plastic wegwerpartikel gebruikt op de accommodatie. Bron: afvalscan Rotterdam Sportsupport.

Controleer de afvalstromen 

Vanaf 1 januari 2024 wordt het verbod op plastic wegwerpartikelen verder aangescherpt. Bekers en voedselverpakkingen, die geheel of gedeeltelijk uit plastic bestaan, zijn niet langer toegestaan. In de kantines worden herbruikbare drinkbekers en voedselverpakkingen de standaard. Rotterdam Sportsupport volgt de nieuwe wetgeving op de voet en zal verenigingen hierover nog verder inlichten. 
 
Lagendaal: “Het loont om goed na te denken over het scheiden van afvalstromen. In de eerste plaats kun je op de sportaccommodatie voor diverse afvalsoorten bakken plaatsen. Zo kun je het afval relatief makkelijk inzamelen en recyclen. Een vervolgstap kan zijn om het contract met de afvalverwerker eens kritisch onder de loep te nemen. Verder kun je bij de inkoop ook eens goed kijken naar de verschillende afvalproducten die aan de bar worden aangeboden en checken welke producten van thuis (bijv. bananenschillen) nog in het afvalsysteem van de club terechtkomen. Vang Buitenshuis heeft een handig stappenplan gemaakt, dat verenigingen helpt om zelf aan de slag te gaan.” 

Percentage verenigingen dat een bepaald type afvalstroom heeft op de accommodatie. Bron: afvalscan Rotterdam Sportsupport

Kosten besparen met de inzameling van plastic verpakkingen, drankenkartons en glas  
Heeft jouw sportvereniging wekelijks minimaal 1 volle kliko (240 liter) met plastic verpakkingen, drankenkartons en glas? Dan kan je de vereniging aanmelden voor kosteloze inzameling en recycling van die verpakkingen door het Afvalfonds. Het loket is op dit moment gesloten, maar je kan je hier alvast aanmelden om een bericht te krijgen bij de volgende inschrijvingsronde.   

Inspiratie van andere clubs 

Op onze webpagina vind je inspirerende praktijkvoorbeelden van andere sportverenigingen over het verminderen, recyclen en hergebruiken van afval. Deze webpagina wordt regelmatig bijgewerkt. Heeft jouw vereniging een mooi initiatief die een plaats verdient op deze pagina? Dan horen we dat graag! 

Heb je nog vragen of wil je ondersteuning op dit thema? Neem dan contact op met  verenigingsconsulent Karianne Lagendaal via k.lagendaal@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010-24 29 315. We helpen je graag verder!  


 

Karianne Lagendaal

verenigingsconsulent
Karianne Lagendaal

Meer weten?

Wil je jouw accommodatie beter benutten? Heb je vragen over toegankelijkheid of duurzaamheid? Of wil je verbouwen, uitbreiden of verhuizen?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

  • Fondsen en subsidies
  • Duurzaamheid
  • Wet- en regelgeving
  • Vergunningen
  • Toegankelijkheid
  • Extern reclamebeleid

Wij staan voor je klaar!

Antoine Schijf

verenigingsconsulent Toekomstbestendige sportverenigingen / leidinggevende
Antoine Schijf