Geen fusie is hetzelfde. Elke samensmelting van verenigingen wordt geboren uit andere motieven en gaat daarna gepaard met specifieke uitdagingen. Toch kan het voor (potentiële) fusiepartners nuttig zijn om te weten hoe CVV-Mercurius en DEHMusschen opgingen in sv Charlois. De besturen investeerden bijvoorbeeld veel tijd en energie in voorlichting aan de achterban. Leden zagen daardoor het nut van de fusie in en stemden er vrijwel unaniem mee in.

Een nieuwe vereniging, nieuwe clubkleuren en een nieuwe website. Aan de Oldegaarde 665 in Rotterdam-Zuid is in de afgelopen periode veel veranderd. De leden van het voormalige CVV-Mercurius, tot dan toe ongeveer 300 meter verderop gevestigd, trokken naar de accommodatie die jarenlang de thuishaven was van DEHMusschen. De verenigingen fuseerden per 1 juli tot sv Charlois. De clubkleuren zijn blauw, wit en rood. Blauw refereert aan de kleur van Charlois en wit en rood verwijzen naar de tenues van de gewezen clubs. De nieuwe vereniging telt ruim 800 leden.

‘Het was een gedwongen fusie’, zegt Thobi van Driel, oud-voorzitter van CVV-Mercurius en nu vicevoorzitter van sv Charlois. ‘De gemeente wilde woningen bouwen op ons terrein en kon niet elders ruimte vrijmaken voor onze club. De boodschap was: ga samen met een vereniging die een accommodatie heeft.’

‘Ons bestuur stond daarvoor open’, vertelt Jan Bouwer, tot de zomer voorzitter van DEHMusschen en tegenwoordig preses van de fusieclub. ‘Al een tijd streefden we naar schaalvergroting, maar fusiebesprekingen met andere clubs ketsten af. Kijk, de vereniging stond niet in de min, maar we wilden financiële reserves kunnen opbouwen voor het onderhoud van het clubgebouw en de rest van de accommodatie. Als je meer leden hebt, krijg je meer inkomsten en worden je velden ook vaker bespeeld. Dat laatste ziet de gemeente graag. Kortom, hoe groter je bent, hoe beter je voorbereid bent op de toekomst.’

De bestuursleden van de huwelijkskandidaten kenden elkaar goed en aanvaardden in alle nuchterheid de noodzaak van de fusie. Van Driel: ‘Hoewel het dus een gedwongen overeenkomst was, moet je je op een gegeven moment schikken in de situatie. Maar bij de achterban leven vanzelfsprekend sentimenten. Ik merk het nu nog: jonge leden zeggen dat ze naar sv Charlois gaan, maar oudere leden hebben het als vanouds over CVV-Mercurius of DEHMusschen. Je zult moeten afwachten of iedereen een sv Charlois-gevoel krijgt. Uiteindelijk zijn het de leden die de sfeer van een vereniging maken.’

Van Driel en zijn medebestuursleden spraken in elk geval veel met de leden van CVV-Mercurius. ‘Je probeert uit te leggen waarom een fusie met DEHMusschen binnen de bestaande omstandigheden de beste oplossing is.’ Bouwer: ‘Beide besturen zijn er denk ik in geslaagd hun leden te overtuigen. De algemene ledenvergadering van DEHMusschen stemde unaniem vóór de fusie en die van CVV-Mercurius was op twee leden na eensgezind.’

Rotterdam Sportsupport was ‘onafhankelijk procesbewaker’ tijdens de fusiebesprekingen. Verenigingsadviseur Kitty Kalkman: ‘Je komt tijdens een fusie altijd hobbels tegen, maar de verenigingen hebben hun best gedaan zich zoveel mogelijk aan de juridische en praktische procedures te houden en de planning in de gaten te houden. Het is belangrijk dat de bestuurders in een vroeg stadium aan onderling vertrouwden werkten en praktische afspraken maakten, bijvoorbeeld over het gebruik van de accommodatie. Een eenvoudig voorbeeld: CVV-Mercurius wilde graag de traditionele bingoavond voorzetten binnen sv Charlois. DEHMusschen vond dat prima, waarna meteen werd bekeken op welke avond en met welke vrijwilligers de bingo mogelijk zou zijn.’

Veel factoren hangen met elkaar samen bij een fusie, zegt Kalkman. ‘Begin dus tijdig. Je moet bijvoorbeeld eerst de leden kennen in de keuze van de nieuwe clubkleuren. Pas daarna kan de nieuwe website worden gemaakt of de leverancier van de nieuwe tenues worden benaderd.’

De fusiepartners pakten de zaken voortvarend aan, zodat iedereen in augustus kon trainen en een maand later competitieduels spelen. ‘Helaas gaat nog niet alles van een leien dakje’, zegt Van Driel. ‘In het eerste weekeinde van september waren we nog in afwachting van 200 spelerspassen van de KNVB.’ Bouwer: ‘En de gemeente zou zorgen voor een extra kunstgrasveld en kleedkamers, maar die zijn nog niet gereed. Voorlopig moeten we portacabins huren die dienen als kleedruimten. Dat zijn dus onverwachte zaken waar je tegenaan kunt lopen bij een fusie en waar je geen invloed op hebt.’

Fotograaf: Han Steenbeek

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Liana Landman

Liana Landman

projectleider Vitale sportverenigingen / verenigingsconsulent Accommodatie en Organisatie