In dit artikel blikken we terug op een themasessie tijdens het Sportcongres 2014.

Sinds een jaar brengt het programma ‘Bewegen naar Werk’ Rotterdammers met een bijstandsuitkering letterlijk in beweging en vormt dit een ‘startmotor’ richting werk. Maar is het succesvol en wat zou kunnen bijdragen aan dit succes? Blijven deelnemers na de interventie ook bewegen en kunnen ze dan bij een sportvereniging terecht? En hoe zit dit voor mensen met een WW-uitkering of anderen die thuis zitten? Aan de hand van dit project gaan we in op de vraag hoe we inactieven meer actief kunnen krijgen.

Belangrijkste learnings uit deze sessie:

  • Kan Bewegen naar Werk ook voor andere doelgroepen worden ingezet?
  • Maak de resultaten zichtbaar van Bewegen naar Werk;
  • Onderzoek naar de werkzame mechanismen is wenselijk voor de toekomst;
  • Duurzaam sporten is belangrijk; hoe te organiseren voor de deelnemers met een kleine beurs?;
  • Vele partijen / organisaties in de stad zien mogelijkheden met Bewegen naar Werk.

Bekijk of download hier de presentatie:

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Stephan Vos

Stephan Vos

verenigingsconsulent Veilig sportklimaat