Op verzoek van Rotterdam Sportsupport heeft het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht onderzoek gedaan naar de ervaren impact van Bewegen naar Werk en de werkzame mechanismen binnen de interventie. Het toont aan hoe sport en bewegen kunnen worden ingezet in re-integratietrajecten.  

Werkzame mechanismen zijn die onderdelen van een interventie die cruciaal zijn voor eventuele positieve uitkomsten. Om deze vragen te beantwoorden zijn interviews afgenomen met deelnemers en betrokken professionals, zoals sportcoaches, lifestyle-coaches en werkconsulenten van de gemeente Rotterdam. Ook zijn met de deelnemers korte vragenlijsten afgenomen en hebben de onderzoekers drie bijeenkomsten van Bewegen naar Werk geobserveerd.

Bewegen naar Werk is een project van Rotterdam Sportsupport en vormt voor werkzoekenden de opstap om weer mee te doen aan de maatschappij. Het beweegprogramma bij maatschappelijk betrokken sportverenigingen brengt de ‘startmotor’ van werkzoekenden op gang, als eerste onderdeel van een proces naar werk. De deelnemers sporten twee keer per week onder begeleiding van een professional. De deelnemers krijgen ook hulp van een lifecoach, die onder meer advies en ondersteuning biedt op het gebied van voeding, persoonlijke ontwikkeling, gedrag, zelfredzaamheid en omgang met stress.

Ervaren impact en werkzame mechanismen
Uit het onderzoek blijkt dat deelnemers op vier aspecten impact ervaren van deelname aan Bewegen naar Werk. Dit zijn (1) toegenomen fitheid, (2) verhoogde zelfregulatie, (3) een toename in sociale contacten en (4) een verbeterd zelfbeeld. Omdat fitheid, zelfregulatie en een positief zelfbeeld van belang zijn voor het op zoek gaan en vinden van een baan [1][2], helpt Bewegen naar Werk langdurig werkzoekenden met het zetten van een eerste stap richting een betaalde baan.

Hoe draagt Bewegen naar Werk bij aan deze uitkomsten? Uit het onderzoek komen vier werkzame principes naar voren. Dit zijn: (1) persoonlijk contact tussen deelnemer en begeleider, (2) nadruk op succeservaringen van de deelnemer (3) laagdrempeligheid van het aanbod, en (4) het tijdens de activiteiten oefenen met eigen verantwoordelijkheid.

Deze genoemde werkzame principes van Bewegen naar Werk zijn niet specifiek gebonden aan de sport. Wél laat het onderzoek zien dat sport- en beweegactiviteiten een context bieden waarin deze principes goed kunnen worden geïmplementeerd. De onderzoekers constateerden bijvoorbeeld dat de lifestylecoaches en sportcoaches tijdens het sporten makkelijk persoonlijk contact opbouwden met de deelnemers. Succeservaringen werden gecreëerd door deelnemers zelf oefeningen te laten begeleiden.

Meer informatie?
Sofie van den Hombergh en Niels Hermens, de twee onderzoekers, zijn werkzaam als adviseurs en onderzoekers bij USBO Advies, onderdeel van het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Voor vragen over het onderzoek, kun je contact met ze opnemen via  s.vandenhombergh@uu.nl en n.j.hermens@uu.nl. Roos Slenters, vanuit Rotterdam Sportsupport de projectleider van Bewegen naar Werk, is te bereiken via r.slenters@rotterdamsportsupport.nl.

Het hele onderzoeksrapport is hier te lezen.

Bronnen

    • [1] Schuring, M., Burdorf, A., Voorham, A. J., Der Weduwe, K., & Mackenbach, J. P. (2009). Effectiveness of a health promotion programme for long-term unemployed subjects with health problems: a randomised controlled trial. Journal of epidemiology and community health, 63(11), 893-899.
    • [2] Lötters, F., Carlier, B., Bakker, B., Borgers, N., Schuring, M., & Burdorf, A. (2013). The influence of perceived health on labour participation among long term unemployed. Journal of occupational rehabilitation, 23(2), 300-308.

 

‘Werk Scoort’
Op dinsdag 27 november organiseert Rotterdam Sportsupport van 15.30 tot 18.00 uur bij handbalvereniging Atomium’61 het evenement ‘Werk Scoort’. We laten je graag de maatschappelijke meerwaarde zien van ons programma Bewegen naar Werk. Aan de hand van inspirerende sprekers én met persoonlijke verhalen van deelnemers. Aanmelden doe je via onderstaande button.

Aanmelden ‘Werk Scoort’

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Martijn Blok

Martijn Blok

strategisch adviseur / projectmanager Regio