Als het potentiële lid niet naar de vereniging kan komen, komt de vereniging naar het potentiële lid. Dat is de gedachte achter de bezoeken die een gediplomeerde docente namens gymnastiekvereniging HSV 1946 brengt aan verpleeg- en verzorgingshuis Humanitas aan Zee. Na twee proeftrainingen meldden zich tien senioren aan voor wekelijkse beweging in hun vertrouwde gebouw. Rotterdam Sportsupport bracht vereniging en zorginstelling bij elkaar.

75-plussers die in een stoel zitten en flink met hun armen zwaaien. Of die achter een stoel staan, met hun handen de bovenkant van de rugleuning vasthouden en proberen hun linkerbeen een stukje naar achteren te bewegen. Deze taferelen waren in september te zien tijdens proeflessen in Humanitas aan Zee in Hoek van Holland. Een docente van de Hoekse Sportvereniging HSV verzorgde de bijeenkomsten met als doel senioren structureel in beweging én onder de mensen te krijgen.

‘Je hebt het over bewoners die niet goed in staat zijn de gang naar een vereniging te maken’, zegt Mark Lensselink van Rotterdam Sportsupport. ‘Een groot aantal loopt bijvoorbeeld achter een rollator. Daarom is het zo positief dat HSV haar maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft genomen en naar Humanitas aan Zee toe komt. Vergeet ook niet dat sociaal isolement voor menig oudere een probleem is. Nu krijgen bewoners een combinatie van beweging en gezelligheid aangeboden in een bekende omgeving.’

In zijn rol als relatiebeheerder en gebiedscoördinator in Hoek van Holland en Rozenburg legde Lensselink de verbinding tussen een aantal partijen. ‘Ik vroeg aan de directeur van Humanitas aan Zee, of er beweegactiviteiten waren voor bewoners. Er bleek veel te worden georganiseerd in het verpleeg- en verzorgingshuis, maar dát was er nog niet. Humanitas aan Zee en HSV toonden zich enthousiast over mijn voorstel daar verandering in te brengen. Senioren kunnen nu voor tien euro telkens zes weken lid zijn. Zij krijgen de kans jaarlijks dertig weken mee te doen. We zijn de Deelgemeente Hoek van Holland dankbaar voor de financiële steun. Daarmee kan de docente haar werk doen en zijn materialen voor de beweegactiviteiten aangeschaft.’

Bestuurs- en kaderleden van verenigingen die ook maatschappelijke activiteiten willen opzetten of uitbouwen, kunnen met Rotterdam Sportsupport contact opnemen via info@rotterdamsportsupport.nl.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Sandra Sonneveld

Sandra Sonneveld

P&O medewerker