Wil je een EHBO cursus op de club organiseren? Of wil je graag een trainersopleiding volgen? Let dan op: in samenwerking met diverse partners biedt Rotterdam Sportsupport financiële ondersteuning voor sportvrijwilligers die een (kader)opleiding willen volgen. Je krijgt de gemaakte kosten namelijk – deels – terugbetaald uit de Bijdrage Kaderopleidingen. Lees hier meer over ons opleidingsaanbod.

Wat is Bijdrage Kaderopleidingen?
Bijdrage Kaderopleidingen zijn gelden die beschikbaar worden gesteld door Rotterdam Sportsupport om kaderopleidingen voor sportvrijwilligers gedeeltelijk te financieren. Deze vrijwilligers – bijvoorbeeld trainers, bestuurders, commissieleden of scheidsrechters – kunnen gebruik maken van de Bijdrage Kaderopleidingen indien ze zich willen laten bijscholen voor een bepaalde functie. De aanvraag voor deze Bijdrage Kaderopleidingen moet echter wel door een bestuurslid worden ingediend.

Waarom kaderopleidingen?
Met diverse opleidingen kan jouw vereniging investeren in een professionelere, bedrijfsmatige houding van het kader. Gekwalificeerde trainers, bestuursleden of andere vrijwilligers vormen een versterking voor iedere sportvereniging. Investeren in kennis en vaardigheden zijn belangrijke pijlers voor een duurzame sportvereniging. De kwaliteit van de vrijwilligers bepaalt grotendeels de kwaliteit van de vereniging.

Aanbod Rotterdam Sportsupport
Rotterdam Sportsupport erkent de meerwaarde van opgeleide kaderleden binnen sportverenigingen en daarom kunnen organisatorische en sporttechnische opleidingen gedeeltelijk worden vergoed. De gelden hiervoor worden beschikbaar gesteld uit de Bijdrage Kaderopleidingen. Hieronder worden de verschillen tussen beide opleidingen toegelicht:

  • Organisatorische kaderopleiding
    Het betreft hier veelal opleidingen die voor iedere vereniging van toepassing zijn, ongeacht de tak van de sport. Dit zijn cursussen op bestuurlijk en organisatorisch gebied, zoals Sociale Hygiëne, Reanimatie, en Eerste Hulp Bij (Sport) Ongelukken en Vertrouwenscontactpersoon.
  • Sporttechnische kaderopleiding
    Sporttechnische opleidingen behoren doorgaans tot het werkterrein van de sportbonden en zijn dus meestal sporttakgebonden. Voorbeelden zijn trainersopleidingen (1 t/m 2), jurycursussen en leiderscursussen. Je kunt deze sporttechnische opleidingen via jouw sportbond aanvragen en volgen.

Hoe dien je een aanvraag in?
Wil je aan de slag met bijvoorbeeld een EHBO-cursus of een trainersopleiding? Het aanvragen van een subsidie uit Bijdrage Kaderopleidingen kan door het invullen van de onderstaande aanmeldformulieren. De voorwaarden en spelregels vind je hier.

Aanvragen Bijdrage Kaderopleidingen

Overig aanbod
Naast de financiële ondersteuning vanuit Bijdrage Kaderopleidingen is er ook nog opleidingsaanbod dat Rotterdam Sportsupport zelf organiseert of stimuleert. Zo organiseren we in 2018 een bijscholing voor vertrouwenscontactpersonen. En vind je in het overzicht hieronder ook de bijscholingen vanuit het NOC*NSF en de KNVB.  Meld je nu aan voor één van de bijscholingen!

  • Bijscholing vertrouwenspersonen Rotterdam Sportsupport

Heeft jullie vereniging al een vrijwilliger/contactpersoon waar veel leden heen gaan voor een praatje of het bespreken van een probleem? Op maandag 22 januari 2018 start voor de tweede keer onze bijscholing voor vertrouwenscontactpersonen van Rotterdamse sportclubs. We hebben vier bijeenkomsten gepland en een terugkomdag. Meer informatie over deze cursus vind je hier.

Aanmelden

  • Scholingsaanbod NOC*NSF

4 inzichten voor bestuurders 6 februari 2018
Uit een rondgang onder bestuurders blijkt dat er bij het besturen van een vereniging meer komt kijken dan alleen het beheersen van een kunstje. Bestuurders zijn dienstbaar aan leden en vrijwilligers, dus het betreft vooral mensenwerk. Vanuit de bestuurderspositie kan veel invloed uitgeoefend worden, maar als dit niet met de juiste tone of voice gedaan wordt, dan werkt het mogelijk averechts. Door als bestuurders constructief samen te werken met sleutelfiguren op de vereniging, kunnen leden en vrijwilligers voor langere tijd aan de club worden gebonden.
De 4 inzichten zijn: samen doen, meenemen, eigenaarschap, support

Aanmelden

Vertrouwenscontactpersoon op 21 april 2018
Indien een slachtoffer van seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag melding hiervan wil doen is daarvoor een vertrouwd aanspreekpunt binnen de vereniging of bond nodig. Het is een onderwerp dat niet makkelijk bespreekbaar is. Het ontbreken van een luisterend oor, van iemand die raad geeft, maakt het extra moeilijk. Hierdoor zien slachtoffers er vaak vanaf hun klacht te melden. Daardoor blijven zeer ongewenste en voor slachtoffers pijnlijke situaties voortbestaan. Juist om deze reden zijn alle bonden en steeds meer verenigingen overgegaan tot het aanstellen van een Vertrouwenscontactpersoon (VCP). Deze personen zijn opgeleid door NOC*NSF.

Aanmelden

  • Scholingsaanbod KNVB

Bekijk hier de opleidingen en bijscholingen van het KNVB.

Heb je verder nog vragen of wil je graag meer informatie? Neem dan contact op met Rotterdam Sportsupport via 010-2429315 of via subsidies@rotterdamsportsupport.nl.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Carola Nagy

Carola Nagy

projectmanager Sport als middel / strategisch adviseur