Heeft jullie vereniging al een vrijwilliger/contactpersoon waar veel leden heen gaan voor een praatje of het bespreken van een probleem? Op maandag 4 september a.s. start onze bijscholing voor vertrouwenscontactpersonen van Rotterdamse sportclubs.

Waarom een vertrouwenscontactpersoon (VCP) binnen de club?
De sportvereniging is een afspiegeling van de maatschappij. Ongewenst gedrag kan zich dus ook hier voordoen. Denk bijvoorbeeld aan seksuele intimidatie, pesten of bedreigen. Zeker jeugdleden kunnen hiervan het slachtoffer worden. Deze groep is verschillende keren per week bij de vereniging te vinden.

Daarmee is de sportclub – evenals school en kinderopvang – een belangrijke ‘vindplaats’ voor (zorg-)signalen. Vrijwilligers zien en horen veel waar het gaat om het welzijn van jeugdleden. Maar wat moet of kun je als bijvoorbeeld trainer of coach doen wanneer je je zorgen maakt om iemand? Een VCP kan dan een nuttige rol spelen.

Wat doet een vertrouwenscontactpersoon?
De VCP geldt binnen de sportvereniging als hét aanspreekpunt voor iedereen met vragen of zorgen over het welzijn van spelers, ouders of andere vrijwilligers. De VCP is er om hierover te praten. Het is ook mogelijk grensoverschrijdend gedrag bij hem aan te kaarten. Iedereen binnen de organisatie kan zich bij hem of haar melden: sporters, ouders, trainers, toeschouwers, bestuurders et cetera.

Om een idee te krijgen van de inhoud van de training, zie het schema hieronder. Hier staan meteen data en tijd genoteerd.

Locatie: Rotterdam Sportsupport, Olympiaweg 10 (Green Stand) 3077 AL Rotterdam

Bijeenkomst Thema’s Datum      (2017) Tijd
1 Profiel van de vertrouwenscontactpersoon (VCP) en de positie van de VCP binnen de vereniging. Maandag 4 september 19.30-21.30
2 Werken met een signaleringslijst.
Het gesprek met de vrijwilliger die signaleert.
Maandag 18 september 19.30-21.30
3 In gesprek met de ouder (oefenen met een trainingsacteur). Maandag 2 oktober 19.30-21.30
4 In gesprek met de jongere Maandag 23 oktober 19.30-21.30
Terugkomdag Succeservaringen, vragen en knelpunten Maandag 22 januari 2018 19.30-21.30

Indien jullie vereniging een of meerdere kandidaten heeft die willen deelnemen, verzoeken wij om deze  informatie te delen en de kandidaat bijgaande vragenlijst in te laten vullen ter voorbereiding op de training. Belangrijk detail, wij zijn geen gecertificeerde instelling, deelnemers ontvangen dus geen certificaat.

Aanmelding via deze link. Voor inhoudelijke vragen over de training kun je terecht bij Ineke Kalkman 06-14339244 of Harry Schaarman 06-24693274.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Marco van de Geer

pedagogisch adviseur
Marco van de Geer