Wil je als sportvereniging investeren in de accommodatie, sportmaterialen of duurzaamheidsmaatregelen treffen? Dan heb je recht op een financiële tegemoetkoming. De BOSA-subsidie vergoedt namelijk een gedeelte van de investering. Een aanvullende subsidie van 30% voor de veiligheidsbeleving op sportaccommodaties is als nieuw onderdeel opgenomen.

Wat is de BOSA?  

De subsidieregeling BOSA (Bouw en onderhoud sportaccommodaties) is een landelijke regeling waarvan alle organisaties die sport aanbieden en geen winstoogmerk hebben gebruik van kunnen maken. De belangrijkste kenmerken: 

 • Een subsidie van 20% over alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan de accommodatie én over de aanschaf en onderhoud van sportmaterialen.  
 • Een subsidie van 30% op duurzaamheids- en toegankelijkheidsmaatregelen. 
 • De hoogte van de subsidie is minimaal €5.000,-. Dat betekent dat de totale investering die de vereniging wil doen minimaal €25.000,- (bij 20% subsidie) of € 16.667,- (bij 30% subsidie) moet zijn. De maximale subsidie is €2.000.000,-. 

Lees hier meer over de voorwaarden. 

Welke activiteiten komen in aanmerking voor de subsidie? 

Alle sport gerelateerde kosten komen in aanmerking voor subsidie, mits het gaat om kosten waarover btw moet worden betaald. Hieronder vallen onder andere: 

 • Sportmaterialen (zoals ballen, trainingsmaterialen, specifieke kleding, etc). 
 • Verbouwingskosten van sportfaciliteiten. 
 • Diploma’s, licenties en medailles. 
 • Exploitatiekosten, mits deze betrekking hebben op de sportactiviteit (bijv. inhuur van onderhoudspersoneel). 
 • Lease-, aankoop- of erfpachtkosten voor de grond van de sportaccommodatie. 

Verenigingen kunnen subsidie aanvragen voordat de activiteiten plaatsvinden of binnen 12 maanden nadat ze zijn afgerond en betaald. Je kunt dus in 2020 nog steeds subsidie aanvragen voor activiteiten uit 2019.
      Naast enkele technische wijzigingen is een aanvullende subsidie van 30% voor veiligheidsbeleving op sportaccommodaties opgenomen als nieuw onderdeel binnen de regeling voor 2020. Het doel van deze aanvullende subsidie is om sportverenigingen de mogelijkheid te bieden om onveilige of overlast gevende situaties op de eigen accommodatie aan te pakken en de veiligheidsbeleving te vergroten. De kosten hiervoor kunnen worden opgevoerd vanaf 1 augustus 2020.

Voetbalvereniging XerxesDZB heeft met twee aanvragen een bedrag van ongeveer 37.000 euro per keer teruggekregen. “Het is een grote financiële compensatie voor je vereniging,” aldus penningmeester Alex van Baarle.

Succesvolle aanvragen

In Rotterdam heeft XerxesDZB de BOSA-subsidie al twee keer met succes aangevraagd. De eerste aanvraag is ingediend voor het plaatsen van zonnepanelen en ledverlichting. Omdat het hier duurzaamheidsmaatregelen betreft, kreeg de vereniging 30% subsidie op deze investering. Ook de aanschaf van sportmaterialen, zoals nieuwe wedstrijdballen, hebben zij succesvol meegenomen. Over deze investering ontving de vereniging een subsidie van 20%.
      De tweede aanvraag diende XerxesDZB in voor de onderhoudskosten van de sportaccommodatie. Het ging hierbij om kosten van schoonmaakmaterialen, reparaties, brandveiligheid en beveiliging van de accommodatie. Maar ook de onderhoudscontracten voor de Cv-installatie en dergelijke zijn succesvol meegenomen. Met beide aanvragen heeft de club een bedrag van ongeveer 37.000 euro per keer teruggekregen.

Financiële compensatie

“Het is best een klus om alle informatie, zoals facturen en betaalbewijzen, te verzamelen,” zegt Alex van Baarle, penningmeester van XerxesDZB. “Maar uiteindelijk is het een grote financiële compensatie voor je vereniging. Het is zonde om daar geen gebruik van te maken.” Een belangrijke tip van de penningmeester: zorg ervoor dat alle facturen en betalingsbewijzen op een logische en duidelijke manier worden aangeleverd zodat het geen zoekplaatje wordt voor de mensen die de aanvraag moeten afhandelen. Dit zorgt voor een snellere afhandeling, stelt Van Baarle. Voor verenigingen is het dus belangrijk om de facturen goed te bewaren en deze op naam van de vereniging te zetten.
     Op dit moment is XerxesDZB bezig met een derde BOSA-aanvraag voor de investering van ledverlichting op het hoofdveld.  

Andere subsidie

In Rotterdam kan de BOSA-subsidie in combinatie met een gemeentelijke subsidieregeling worden aangevraagd. De investeringssubsidie breedtesport-, scouting- en speeltuinverenigingen wordt in de volksmond ook wel de 1/3 regeling genoemd. De belangrijkste kenmerken zijn:

 • Een subsidie van 33% over investeringen in en ten behoeve van sportaccommodaties. Verenigingen en aan verenigingen gelieerde beheerstichtingen kunnen de subsidie aanvragen. Daarnaast kan er een lening verkregen worden van maximaal 33% en moet de vereniging minimaal 33% zelf bijdragen.
 • De subsidie moet altijd voorafgaand aan de investering worden aangevraagd.
 • Klik hier voor de belangrijkste voorwaarden en meer informatie.

Rotterdam Sportsupport kan verenigingen desgevraagd informeren over de voorwaarden en ondersteunen tijdens de aanvraag van subsidieregelingen. Wil je meer informatie of heb je vragen over dit thema? Neem dan contact op met verenigingsconsulent Accommodatie & Duurzaamheid Pepijn Geldof via p.geldof@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010-24 29 315.

Meer weten?

Wil je jouw accommodatie beter benutten? Heb je vragen over toegankelijkheid of duurzaamheid? Of wil je verbouwen, uitbreiden of verhuizen?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

 • Fondsen en subsidies
 • Duurzaamheid
 • Wet- en regelgeving
 • Vergunningen
 • Extern reclamebeleid

Wij staan voor je klaar!

Antoine Schijf

Antoine Schijf

verenigingsconsulent Toekomstbestendige sportverenigingen