Clubs die senioren beweging aanbieden, clubs die mensen met een psychische aandoening laten sporten, clubs die uitkeringsgerechtigden uit hun passiviteit en sociale isolement halen. Rotterdam-Prins Alexander telt inmiddels al zes Sportplusverenigingen, ofwel verenigingen die van bredere maatschappelijke betekenis willen zijn dan een reguliere club. TTV Alexandria ’66 (tafeltennis), RKC WION (korfbal) en OMHC (hockey) hebben het predicaat nu ook.

Sportplusverenigingen helpen Rotterdam vooruit op het vlak van bijvoorbeeld onderwijs, gezondheid, veiligheid, re-integratie of sportparticipatie van bijzondere doelgroepen, zoals senioren of mensen met een beperking. Ondersteund door Rotterdam Sportsupport formuleren zij ambities en gaan ze vaak verbindingen aan met partijen uit andere sectoren dan de sport om hun doelen te verwezenlijken. Daarmee krijgen deze clubs een belangrijkere, bredere rol in de wijk en wordt hun accommodatie niet alleen gebruikt door de huidige eigen leden.

OMHC en RKC WION gingen van start in maart. Eerstgenoemde vereniging belegde in februari een bijeenkomst voor partijen uit de wijk om gezamenlijk kansen te verkennen en mogelijke samenwerkingsverbanden te bespreken. Het initiatief wierp onmiddellijk vruchten af.

Leden van een bewonerscommissie van twee flats in de buurt vertelden dat senioren graag vrijwilligerswerkzaamheden wilden uitvoeren. OHMC heeft nu extra krachten achter de bar en in een aantal commissies. Bovendien leidde de opmerking ertoe dat OBS Passepartout, eveneens aanwezig tijdens de bijeenkomst, nieuwe voorleesoma’s en -opa’s begroette. Verder stelden twee wijkbewoners voor bij de hockeyvereniging een voetbalschool op te zetten voor jongeren – doorgaans niet-leden – uit de wijk.

RKC WION doet mee aan het programma ‘Bewegen naar Werk’, bedoeld om Rotterdammers met een bijstandsuitkering aan lichamelijke en sociale activiteit te laten winnen. De vereniging, ooit de eerste in ons land met G-korfbal, zorgt er ook voor dat senioren kunnen bewegen onder de vlag van KombiFit. Zij worden begeleid door een fysiotherapeut. Voorts deden in maart 36 55-plussers mee aan een Fittest. RKC WION organiseerde die met als doel senioren te interesseren voor deelname aan activiteiten bij de vereniging.

TTV Alexandria ’66 begon in februari met Tafeltennisplus. Dat is tafeltennis voor mensen met een chronische ziekte of lichamelijke en/of geestelijke beperking. TTV Alexandria heeft zich ten doel gesteld de handen ineen te slaan met zorgprofessionals en op die manier goed in beeld te komen bij de doelgroep. Na een symposium hierover bij de club staat een vervolgbijeenkomst met potentiële partners op het programma.

Drie andere clubs uit Rotterdam-Prins Alexander timmeren al langer aan de weg als Sportplusvereniging. Budo Alexander heeft bijvoorbeeld met FlexusJeugdplein en Stichting Buurtwerk Alexander afgesproken dit jaar agressieregulatie- en weerbaarheidstraining te geven aan honderd kinderen. Verder wordt bijvoorbeeld ook de weerbaarheid van senioren vergroot, worden jongens en meisjes op basisscholen ‘pestkop-proof’ gemaakt en werklozen geactiveerd.

Challenge Sports Rotterdam – het voormalige Rotterdam Basketbal – is ook uiterst betrokken bij de stad. Onlangs vierde de club de mijlpaal van duizend maatschappelijke activiteiten, waaronder vele clinics op scholen. Tijdens de zogeheten Mijlpaalbijeenkomst werden met ruim honderd ondernemers, maatschappelijke professionals en politici nieuwe kansrijke combinaties besproken.

Voetbalvereniging XerxesDZB geeft mensen met een psychische aandoening – cliënten van Stichting Pameijer – de gelegenheid voetbaltraining te volgen. Een van de vele andere maatschappelijke activiteiten is voetballen voor vrouwen die verblijven bij het Leger des Heils. XerxesDZB breidt dit initiatief uit door er dak- en thuislozen van het Centrum Voor Dienstverlening Rotterdam bij te betrekken.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Maurits Morsink

Maurits Morsink

verenigingsconsulent organisatie