Meer sportdeelname in de stad. Dat is het overkoepelende doel van de zestien buurtsportcoaches – de eerste personen met deze functie – die Rotterdam sinds dinsdag 26 maart rijk is. Acht van hen werken bij Rotterdam Sportsupport. Zij ondersteunen verenigingen bij het aangaan van maatschappelijke uitdagingen in de wijk. De buurtsportcoaches willen bijvoorbeeld mensen die thuiszitten of gezondheidsklachten hebben tot activiteit aansporen.

Samen met sportverenigingen meer sport – en beweegaanbod in Rotterdamse buurten creëren en zo de sportdeelname verhogen. Professionele organisaties binnen de sectoren jeugdzorg, gezondheid en werkgelegenheid ervan doordringen dat sport een belangrijk middel kan zijn om doelen te verwezenlijken. Sportplusverenigingen verbinden aan netwerken en partijen die kunnen bijdragen aan het realiseren van hun doelstellingen.

Dat zijn de belangrijkste vertrekpunten van de buurtsportcoaches die sinds dit jaar opereren onder de vlag van Rotterdam Sportsupport. Ze streven ernaar het aanbod te vergroten voor doelgroepen die normaal gesproken minder aan bewegen toekomen. Het aanbod moet ook beter aansluiten. Bij dit alles is ook samenwerking nodig met zorgverleners en overige partners.

Bij vijf buurtsportcoaches ligt het accent op ondersteuning van sportverenigingen en de organisatie van lokaalgerichte activiteiten. De drie andere buurtsportcoaches hebben als thema-adviseur vooral contact met partijen uit jeugdzorg, gezondheid en werkgelegenheid. Zij benadrukken er het belang van sport en vormen de brug tussen deze organisaties en sportverenigingen.

De werkzaamheden van de buurtsportcoaches moeten het Sportplusprogramma extra kracht bijzetten. Binnen dat project maken sportverenigingen Rotterdam sterker op het vlak van gezondheid, opleiding, werk, veiligheid en tot slot sportparticipatie voor speciale doelgroepen, zoals gehandicapten en ouderen.

Teammanager Marita Verkaik van Rotterdam Sportsupport: ‘Onderzoek heeft uitgewezen dat het Sportplusprogramma de basis heeft gelegd voor succesvolle samenwerkingen tussen sportverenigingen en professionele organisaties, maar dat er tijd nodig is om grootschalige successen te boeken. De buurtsportcoaches gaan extra impulsen geven.’

De buurtsportcoaches zijn werkzaam in de deelgemeenten Feijenoord, Hillegersberg-Schiebroek en Prins Alexander, in de sectoren gezondheid, jeugdzorg en werk, binnen

Sportzone Charlois en bij Hockeyclub Feijenoord.

Hun activiteiten worden voor 40% bekostigd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Een van de andere co-financiers is Rabobank Rotterdam. Mario van der List is er manager marketing, communicatie en coöperatie. Hij zegt: ‘Dankzij buurtsportcoaches krijgen onder meer kinderen kansen om te sporten. Zij dragen er ook aan bij dat clubvrijwilligers hun expertise en netwerk verder vergroten en dat verenigingen hun belangrijke maatschappelijke rol nóg beter kunnen vertolken. Samen de stad sterker maken. Dat is het idee van de Rabobank.’

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Salima Bouhtala

Salima Bouhtala

projectcoördinator Schoolsportvereniging