Sportprogramma goede basis voor gedragsverandering en kennismaking met sportaanbieders

Jongeren die deelnemen aan Challenge010, een Rotterdams sportprogramma voor middelbare scholieren, ervaren positieve effecten van dit programma. Ze vinden het bijvoorbeeld leuker om naar school te gaan en beleven veel plezier aan sport. Ook krijgt de meerderheid door hun deelname meer respect en zelfvertrouwen. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht naar het tweede jaar Challenge010.

Challenge010 maakt het voor jongeren van scholen uit het Rotterdamse voortgezet onderwijs mogelijk om via hun school in verenigingsverband te sporten. Het programma richt zich hoofdzakelijk op jongeren van 12 tot 16 jaar die nog geen lid zijn van een sportvereniging. Na een succesvolle pilot in Rotterdam-Zuid werd Challenge010 in het schooljaar 2013-2014 uitgerold over heel Rotterdam. Vijfendertig scholen, elf sportverenigingen en 802 leerlingen maakten afgelopen jaar deel uit van het programma. De leerlingen kunnen doordeweeks, direct na schooltijd, zaalvoetballen, boksen, basketballen en dansen; samen en tegen andere scholen. Hierbij is er een nauwe samenwerking tussen de leerkracht Lichamelijke Opvoeding (coach van het team), de trainers van de sportvereniging en de combinatiefunctionaris (die rolmodel is in zijn tak van sport en het geheel coördineert). 73% van deze scholieren was vóór deelname aan Challenge010 nog geen lid van een sportvereniging.

De Universiteit Utrecht onderzoekt jaarlijks de effecten van Challenge010. Uit het onderzoek blijkt dat het programma erin slaagt om deelnemers plezier te laten beleven aan sport. Dat plezier ontstaat mede doordat de jongens en meisjes ervaren dat ze steeds beter kunnen worden in een sport. Belangrijke drijfveren voor deelname zijn het competitie-element en het lid kunnen worden van een sportvereniging. Het onderzoek beschrijft: “Een groot deel van de deelnemers vindt het leuker op school dankzij Challenge010. Begeleiders nemen daarnaast verbeterde sociale vaardigheden bij de deelnemers waar en de leerlingen bevestigen dit zelf ook: er wordt beter gecommuniceerd en er is meer respect voor anderen.”

Meer dan de helft van de leerlingen geeft aan meer zelfvertrouwen te krijgen door het programma. Challenge010 lijkt een goed instrument voor professionals om het gedrag van leerlingen op een positieve manier te beïnvloeden. Net als in het eerste jaar kan gesteld worden dat Challenge010 erin is geslaagd een veilige sociale omgeving te creëren waarin bovengemiddeld ruimte is voor een laagdrempelige kennismaking met sport, met duidelijke verwachtingen en regels, mogelijkheden om gescout te worden, te sporten in aanwezigheid van publiek en door sportprestaties status op school te verwerven. “We concluderen dat Challenge010 in het seizoen 2014 – 2015 een goede basis blijkt te zijn voor positieve gedragsverandering en structurele sportdeelname. Dit laatste komt vooral tot uiting in een kennismaking met sportverenigingen en andere sportaanbieders,” aldus de onderzoekers. Om het succes van Challenge010 structureel te borgen is de betrokkenheid van scholen en sportaanbieders cruciaal.

Challenge010 is een programma van Rotterdam Sportsupport en wordt gefinancierd door gemeente Rotterdam en Stichting De Verre Bergen. De partijen willen met het programma jongeren structureel in beweging krijgen en daarmee bijdragen aan de ontwikkeling van positief gedrag, het sociale netwerk, de schoolprestaties en de gezondheid van Rotterdamse jongeren.

 

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Frank Vermeulen

Frank Vermeulen

verenigingsconsulent Veilig sportklimaat