Deelname aan Challenge010, een Rotterdams sportproject voor middelbare scholieren, heeft positieve effecten op de deelnemers. In het eerste jaar namen dertig Rotterdamse scholen en 555 scholieren deel. Jongeren krijgen meer respect en zelfvertrouwen door het programma. Ook vinden ze het leuker naar school te gaan, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht.

Challenge010 maakt het voor jongeren van scholen uit het Rotterdamse voortgezet onderwijs mogelijk om via hun school in verenigingsverband te sporten. Het programma richt zich hoofdzakelijk op 12- tot 16-jarige jongeren die nog geen lid zijn van een sportvereniging. Na een succesvolle pilot in Rotterdam-Zuid werd Challenge010 afgelopen schooljaar uitgerold over heel Rotterdam. Dertig scholen, tien sportverenigingen en 555 leerlingen sloten zich bij het programma aan. De leerlingen kunnen via hun school zaalvoetballen, boksen, basketballen en dansen.

De Universiteit Utrecht onderzocht de effecten van het eerste jaar Challenge010. Onderzoeker Bake Dijk: “Van de deelnemende scholieren was 67 procent nog geen lid van een sportvereniging. Van alle deelnemers geeft 88 tot 94 procent zelfs aan te willen blijven sporten na Challenge010. Daarmee lijkt het programma een bijdrage te leveren aan structurele sportparticipatie van de jongeren. De deelnemers geven aan dat Challenge010 hen aanspreekt vanwege onder meer de elementen plezier, de competitie tegen andere scholen en de mogelijkheden om gescout te worden.” Ook de grote betrokkenheid van de vakleerkrachten en de streetcredibility van de Challenge010-coördinatoren zijn een succesfactoren. Dijk: “Deze coördinatoren staan dicht bij de leerlingen, ze komen bijvoorbeeld uit dezelfde buurt en ze spreken de taal van de straat. Dat spreekt de jongeren aan.”

Het onderzoek van Universiteit Utrecht toont ook aan dat deelname aan Challenge010 bijdraagt aan de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van de deelnemers. Zo heeft 87 procent van de leerlingen meer respect gekregen voor anderen, kreeg 64 procent van de deelnemers meer zelfvertrouwen en geeft 27 procent aan zich beter te gedragen op school. De helft van de deelnemers is beter gaan leren op school. Tachtig procent geeft aan het leuker te vinden om naar school te gaan sinds deelname aan Challenge010.

Challenge010 is een programma van Rotterdam Sportsupport en wordt gefinancierd door gemeente Rotterdam en Stichting De Verre Bergen. De partijen willen met het programma jongeren structureel in beweging krijgen en daarmee bijdragen aan de ontwikkeling van positief gedrag, het sociale netwerk, de schoolprestaties en de gezondheid van jongeren. Wethouder Adriaan Visser: “Challenge010 is in staat gebleken om jongeren te bereiken die eerder niet sportten of die in een leeftijd zitten waarop ze vaak stoppen met sporten. Dat is een groot compliment waard.”

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Karianne Lagendaal

Karianne Lagendaal

verenigingsconsulent