Welke school wil zich nu niet profileren als sportieve organisatie met sportprogramma om goed gedrag, fitheid en daarmee prestaties van leerlingen te bevorderen? Rotterdam Sportsupport zoekt middelbare scholen die willen meedoen aan Challenge010. Dankzij dit initiatief krijgen jongeren de kans via school te sporten en tegelijk lid te zijn van een Rotterdamse sportvereniging. Op het menu staan zaalvoetbal, basketbal, boksen en dansen.

De persoonlijke ontwikkeling en schoolcarrière van jongeren zijn vaak gebaat bij sportdeelname, zo heeft onderzoek uitgewezen. Via sport verkleinen ze het risico op obesitas en diabetes, vergroten ze hun zelfvertrouwen, leren omgaan met winst en verlies en weten ze wat het betekent om samen te werken.

Dit scenario is het meest waarschijnlijk als jongeren op regelmatige basis sporten. Nergens is dat beter mogelijk dan in georganiseerd verband bij een vereniging. Daarom is Rotterdam Sportsupport twee jaar geleden van start gegaan met de pilot: een scholencompetitie zaalvoetbal voor jongens van 12 tot 14 jaar in Rotterdam-Zuid. De proef werd al gauw uitgebreid naar andere leeftijdscategorieën, meisjes en de andere kant van de Maasoever.

Deelname is alleen mogelijk bij goed gedrag op school en op het veld. Leerlingen betalen niet alleen verenigingscontributie voor het lidmaatschap, maar leggen ook in een contract vast zich aan de (gedrag)regels te houden. Alom klinken positieve geluiden over de effecten van deze opzet.

Volop aanleiding dus om het initiatief een nog breder karakter te geven. Leerlingen van minstens 32 scholen in het voortgezet onderwijs krijgen de kans mee te doen aan Challenge010. Zij gaan een uitdaging aan en werken toe naar een concreet doel. Voetbal- en basketbalteams streven naar het Rotterdams kampioenschap. Boksers trainen om een diploma te bemachtigen of zelfs de ring in te gaan voor een echte wedstrijd. Leerlingen die kiezen voor dansen, bereiden zich voor op een battle met andere crews in de stad.

Wat van een school wordt verwacht? Onder meer dat bij zaalvoetbal en basketbal een vakleerkracht Lichamelijke Opvoeding de coach van het team is. Uw school krijgt te maken met een combinatiefunctionaris van Rotterdam Sportsupport. Die vormt de brug tussen school en vereniging en coördineert de betreffende sport en competitie. Bovendien zorgt de combinatiefunctionaris mede voor een eenduidig, veilig en educatief sportklimaat.

Vertegenwoordigt of kent u een school die in aanmerking komt voor Challenge010? Neem contact op met Gwenda Tromp, projectleider Challenge010 van Rotterdam Sportsupport: (010) 2429315 en g.tromp@rotterdamsportsupport.nl.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Fleur Lindenburg

Fleur Lindenburg

receptie-, secretariaats- en communicatiemedewerker