450 bezoekers, waaronder 150 bestuurs- en kaderleden van Rotterdamse sportverenigingen en 300 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, hebben elkaar op maandag 13 oktober getroffen tijdens het Sportcongres Rotterdam. In De Kuip spraken zij over mogelijke een-tweetjes tussen clubs en niet-sportorganisaties om uitdagingen aan te gaan op het vlak van onder meer zorg, werkgelegenheid en onderwijs.

‘Verenigingen en maatschappelijke organisaties moeten zich over vooroordelen heen zetten, investeren in contact met elkaar en vervolgens aan de slag gaan met een duidelijk omschreven en kleinschalig project. Daarna kan worden bekeken of de samenwerking naar méér smaakt.’

‘Steeds meer bedrijven nemen het onderwerp ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ op in hun sponsorbeleid. Sportverenigingen doen er verstandig in daarop in te spelen.’

‘Betrek als verenigingsbestuur jeugdleden bij beslissingen. Vraag aan hen wat ze leuk vinden en of ze daarbij een rol kunnen spelen. Zo vergroot de club de kans jeugdleden vast te houden en binnen te halen.’

Het zijn drie voorbeelden van tips en acties die voortvloeiden uit de negen themasessies tijdens het Sportcongres Rotterdam. Ze hadden betrekking op zowel praktische dagelijkse verenigingsvragen als op het meer strategische thema van de bijeenkomst: ‘de maatschappelijke waarde van de sportvereniging’. Rotterdam Sportsupport had én verenigingen én maatschappelijke organisaties uitgenodigd. Het doel: combinaties die goed zijn voor beide en die bovendien de stad versterken.

En zo kon het gebeuren dat tijdens het laatste programmaonderdeel – de netwerksessie – bestuurs- en kaderleden van clubs ideeën uitwisselden met vertegenwoordigers van onder meer welzijnsorganisaties, fysiotherapiepraktijken en scholen.

Overigens timmert Rotterdam al flink aan de weg met dergelijke samenwerkingsvormen. In De Kuip presenteerde het Verwey-Jonker Instituut de resultaten van het onderzoek naar de maatschappelijke waarde van sportverenigingen in de stad. ‘Een van de boodschappen van het onderzoeksbureau is dat het nú het moment is om te investeren in de samenwerking met sportverenigingen’, sprak Gert-Jan Lammens, directeur Rotterdam Sportsupport. ‘Meerdere verenigingen hebben de laatste jaren aangetoond een waardevolle rol te spelen om mensen te activeren, gezonder te maken en bij elkaar te brengen. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om dit de komende jaren verder uit te bouwen.”

Vanaf volgend jaar zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Lammens: ‘Tientallen sportverenigingen kunnen de gemeente en maatschappelijke organisaties helpen met een deel van de toenemende lokale taken. Rotterdam Sportsupport maakt hier al geruime tijd werk van. Het is mooi dat deze beweging steeds meer door partijen van buiten de sport beantwoord wordt. Tijdens het Sportcongres heb ik hier ook diverse afspraken voor zien ontstaan.”

Het Sportcongres Rotterdam is deels terug te zien via een videobericht. De bijeenkomst begon met een plenair programma. De gasten luisterden naar presentaties van onder anderen neuropsycholoog Erik Scherder en Johan Wakkie, scheidend directeur van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond. Zij toonden aan welke invloed sport en bewegen hebben op het menselijk lichaam en welke mogelijkheden dit voor sportverenigingen biedt. Tijdens de negen themasessies en het netwerkgedeelte gingen de bezoekers dieper in op de maatschappelijke kansen die sportverenigingen kunnen bieden. Het congres werd door de bezoekers gewaardeerd met een 7,7.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Marion den Elsen

Marion den Elsen

secretaresse