De Koningsspelen op vrijdag 25 april bieden sportverenigingen een mooie kans zich in de kijker te spelen bij kinderen, ouders en scholen. Stel uw locatie beschikbaar voor activiteiten of organiseer zelf in overleg met een school een clinic of toernooi. Profiteer ervan dat u mensen over de vloer hebt die misschien nog niet bekend zijn met de club. Geef bijvoorbeeld na een clinic deelnemers een voucher mee voor een gratis proeftraining.

Het begint een mooie traditie te worden: de Koningsspelen. Voor het tweede jaar op rij vieren straks basisscholieren overal in Nederland een sportief Oranjefeest. De eerste editie heeft geleerd dat sportverenigingen hun voordeel kunnen doen met dit initiatief.

In de eerste plaats kunnen zij de school in de buurt de mogelijkheid bieden hun accommodatie te gebruiken. Opeens bevinden zich kinderen en ouders op uw terrein die wellicht onbekend zijn met de vereniging. Zorg ervoor flyers met wervende teksten uit te kunnen delen. Verwerk daarin een aanbieding, zoals een voucher voor een gratis proeftraining.

Komen veel vaders en moeders hun kind aanmoedigen? Dan kan het interessant zijn de kantine te openen. Maak in elk geval met de school afspraken over de vergoeding of tegenprestatie voor uw gastvrijheid.

Maar als zich zoveel mensen op uw accommodatie bevinden, waarom zou de vereniging dan ook niet laten zien waarin zij goed is? Organiseer samen met de school een clinic of een toernooi in uw tak van sport. Verenigingsvrijwilligers zijn daar nauw bij betrokken. Als het meezit, raken deelnemers enthousiast genoeg om op een later moment nader kennis te maken met de club of zich zelfs aan te melden als lid. Leerkrachten van scholen zijn doorgaans blij met activiteiten die worden begeleid door clubvrijwilligers. Het is een welkome afwisseling van hun gebruikelijke sportaanbod.

Dikwijls zijn leraren vooral bezig met een goed verloop van de sportdag. Zij kunnen daarbij goed de hulp van ouders gebruiken. Mochten uw vrijwilligers openstaan voor die ouderbetrokkenheid, dan kan dat het begin zijn van een mooie, duurzame samenwerking. Zowel ouders als de school kunnen dan in de toekomst ook van betekenis zijn voor de club.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Bianca Post – van der Hoek

Bianca Post – van der Hoek

verenigingsconsulent vitale en toekomstbestendige sportverenigingen / verenigingsconsulent Scouting