Rotterdamse sportverenigingen hebben een gemiddelde vitaliteitsscore van 83 op een schaal van 0 tot 100. Clubs willen door Rotterdam Sportsupport worden ondersteund op het gebied van financiën en vrijwilligers om nog vitaler te worden. Verder heeft bijna de helft van de verenigingen maatschappelijke ambities. Ze voelen bijvoorbeeld wel iets voor projecten als Sportplus en de Schoolsportvereniging. Dat blijkt uit het Vitaliteitsonderzoek.

Op welke terreinen willen verenigingen worden ondersteund? Rotterdam Sportsupport houdt jaarlijks een vitaliteitsonderzoek, onder meer om de belangrijkste behoeften van clubs in kaart te brengen. In juni en juli vulden bestuursleden van 205 verenigingen een digitale vragenlijst in. Zij vertegenwoordigen bijna twee derde van de Rotterdamse clubs.

Kan een vereniging voor zowel de korte als lange termijn haar continuïteit waarborgen? Zorgt ze daar onder meer voor met organisatorische en financiële gezondheid en door in te spelen op kansen uit de omgeving? Als het antwoord positief luidt, is de kans groot dat een club vitaal is.

Het onderzoek laat zien dat de meest positieve effecten op de vitaliteit zijn te verwachten van ondersteuning binnen de thema’s financiën en vrijwilligers. Zo willen clubs onder meer weten hoe ze onverwachte uitgaven kunnen opvangen en voldoende geld reserveren voor investeringen. Ten aanzien van vrijwilligers zouden ze graag manieren leren kennen om hun bestand uit te breiden.

Rotterdam Sportsupport streeft ernaar zijn diensten nog beter af te stemmen op de onlangs vastgestelde ondersteuningsbehoeften. Het kan gaan om dienstverlening die beschikbaar komt voor alle verenigingen, maar ook om maatwerk per club.

Op een schaal van 0 tot 100 scoren de deelnemende sportverenigingen gemiddeld een vitaliteit van 83. Hun vitaliteit is gemeten via vragen op het vlak van financiën, leden, vrijwilligers, organisatie, accommodatie, veilig sportklimaat en communicatie. Het gaat zowel om interne (met de leden) als externe (met bijvoorbeeld gemeente en maatschappelijke partners) communicatie.

Nieuw tijdens het afgelopen onderzoek was de aandacht voor mogelijke maatschappelijke ambities van verenigingen. Willen verenigingen méér bieden dan reguliere sport en overwegen ze bijvoorbeeld zich ook te richten op activiteiten voor senioren of mensen met een bijstandsuitkering? Bijna veertig procent van de clubs blijkt hiervoor open te staan. Dat is nuttige kennis, want Rotterdam Sportsupport coördineert maatschappelijke projecten als Sportplus, de Schoolsportvereniging en Bewegen naar Werk.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Ellen Breedveld

Ellen Breedveld

projectmedewerker Meer volwassen Rotterdammers met een gezondheidsachterstand blijvend in beweging