Sinds de samenwerkingsovereenkomst die AVR-Rietveld, Rotterdam Sportsupport en Roteb in november vorig jaar tekenden,  zijn dertig nieuwe Rotterdamse sportclubs oud papier gaan inzamelen. Daarmee heeft Rotterdam inclusief de deelgemeente Rozenburg nu 51 verenigingen die oud papier en karton inzamelen. Samen met de al inzamelende sportverenigingen, scoutinggroepen, volkstuinvereniging, kerken en scholen hebben de nieuwe verenigingen dit jaar al meer dan 500.000 kilo oud papier en karton ingezameld. Een volle magazijncontainer, die vier ton kan bevatten, levert ongeveer 200 euro op. Zo levert oud papier inzamelen, behalve winst voor het milieu, ook extra inkomsten voor de clubkas op. En kan de vereniging bijvoorbeeld nieuwe tenues, ballen of inventaris voor de kantine aanschaffen of de school een extra uitstapje maken.

Teveel oud papier bij het restafval

Per inwoner van Rotterdam wordt ongeveer 28 kilogram oud papier naar de gemeentelijke papiercontainers gebracht. Toch zit er per inwoner nog 72 kilogram herbruikbaar oud papier in de restafvalcontainer. In totaal gaat het om 43 miljoen kilogram papier en karton dat in het restafval verdwijnt, wordt verbrand en niet wordt hergebruikt. Dat is jammer, want oud papier is een belangrijke grondstof voor de productie van nieuw papier. En als oud papier aan de bron wordt ingezameld, als het nog droog en schoon is, is het zeer goed opnieuw te gebruiken.

Samenwerken aan resultaat

De samenwerking met de verenigingen is aangegaan om de papierinzameling in Rotterdam te verbeteren. Rotterdam Sportsupport benadert de sportverenigingen om mee te doen aan dit project en AVR-Rietveld of één van de andere Rotterdamse papierbedrijven stelt de papiercontainer beschikbaar en betaalt voor het ingezamelde papier een vergoeding aan de vereniging. Roteb stelt de inzamelaars materiaal, ideeën en Paper Back’s (papierverzameltassen) ter beschikking.

Deelnemen

Roteb volgt de resultaten van het gescheiden papier inzamelen op de voet. Inmiddels is al gebleken dat er binnen het Rotterdamse verenigingsleven voldoende enthousiasme is voor zowel het milieu als voor het spekken van de eigen kas. Sportclubs die geïnteresseerd zijn kunnen zich aanmelden via: www.rotterdamsportsupport.nl/oudpapier. Andere verenigingen kunnen direct contact opnemen met één van de Rotterdamse papierbedrijven.

In elke deelgemeente zamelt een aantal verenigingen oud papier en karton in. De verenigingen verstrekken telefonisch of via de website zelf de informatie over locatie en tijd waarop papier kan worden ingeleverd.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Martijn Blok

Martijn Blok

strategisch adviseur / projectmanager Regio