Vanaf 29 april mogen buitensportverenigingen weer jeugd ontvangen op de club. De gemeente stelt veiligheid voorop en volgt hierbij het landelijk sportprotocol ‘Verantwoord Sporten’, dat is opgesteld door NOC*NSF samen met de Vereniging Sport en Gemeenten. Daarnaast gelden de sportspecifieke protocollen die door de sportbonden zijn opgesteld. De gemeente Rotterdam verwacht van alle sportverenigingen dat zij deze protocollen in praktijk brengen én handhaven. Hiervoor heeft Rotterdam Sportsupport deze checklist ontwikkeld. Om te zorgen dat alle groepen op de hoogte zijn van de aangepaste werkwijze rondom jeugdtrainingen is het belangrijk goed te communiceren.

We onderscheiden vijf groepen die informatie nodig hebben:

  • Bestuurders, accommodatiebeheerders en sportaanbieders
  • Trainers, begeleiders en vrijwilligers
  • Ouders en verzorgers
  • Sporters
  • Niet-leden

In dit document bundelen we per doelgroep de beschikbare tools en geven we tips:

Communicatieplan rondom heropening voor jeugd pdf, 307 KB

Meer weten?

Wil je aan de slag met de organisatiestructuur van jouw club? Heb je vragen over het opstellen van een nieuw beleidsplan. Of wil je aan de slag met bestuurlijke vernieuwing?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

  • Bestuursontwikkeling
  • Beleidsplan
  • Communicatie
  • Begeleiding trainers en coaches
  • Diversiteit en inclusie

Wij staan voor je klaar!

Fili Talman

projectcoördinator Schoolsportvereniging
Fili Talman