Let op: dit artikel is op 9 oktober om 13.40 uur aangepast. De wijzigingen ten opzichte van het eerdere artikel worden schijngedrukt weergegeven. De FAQ van NOC*NSF moet nog worden aangepast op basis van onderstaande updates.

De Rijksoverheid heeft nieuwe maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Deze treden in werking met ingang van dinsdag 29 september (18.00 uur). Het blijft belangrijk om als club deze maatregelen voor de sport op te volgen mede gezien het toenemend aantal besmettingen, ook in Rotterdam. Daarom zetten wij de belangrijkste wijzigingen en meest gestelde vragen op een rij.

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond volgt in grote lijnen de maatregelen van de Rijksoverheid. Hierbij een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten voor sportverenigingen:

 • Voor samenkomsten geldt een maximum van 30 personen voor binnenruimtes en een maximum van 40 personen voor buitenactiviteiten. Sportverenigingen hebben echter een uitzonderingspositie. In teamverband kan zodoende dus wel gewoon gesport worden vanwege deze uitzondering;
 • Voor gezelschappen geldt een maximum van 4 personen, zowel binnen als buiten. Sportverenigingen hebben echter een uitzonderingspositie. In teamverband kan zodoende dus wel gewoon gesport worden vanwege deze uitzondering;
 • Er is geen publiek toegestaan bij amateursportwedstrijden en -trainingen;
 • Sportkantines zijn gesloten;
 • Er geldt geen meldplicht meer voor samenkomsten.
 • Er vindt een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de training of wedstrijd. Dit mag gewoon gevraagd worden en hoeft dus niet schriftelijk. Als het schriftelijk gebeurt, mogen de uitkomsten niet bewaard worden (i.v.m. de privacywetgeving);
 • Geadviseerd wordt om vergaderactiviteiten zoveel mogelijk online te organiseren. Het is toegestaan om te vergaderen op de club, mits dit in een aparte ruimte van de kantine kan en als ook de 1,5 meter afstand kan worden gewaarborgd. (Update 1 oktober: vergaderen hoeft niet meer in een aparte ruimte van de kantine. We adviseren verenigingen om terughoudend te zijn in het organiseren van fysieke vergaderingen.) Hierbij geldt niet het maximum van 4 personen als het zaken betreft die noodzakelijk zijn voor de continuering van de vereniging; bijvoorbeeld bestuurs- en commissievergaderingen (wel max. 30 personen per ruimte). Teambesprekingen zijn niet noodzakelijk voor de continuering van de vereniging. Voor deze en overige overleggen geldt wel het maximum van 4 personen.
 • Geadviseerd wordt om Algemene Ledenvergaderingen (ALV’s) zoveel mogelijk online te organiseren of uit te stellen waar mogelijk. Mocht dit problemen opleveren, neem dan contact met Rotterdam Spotsupport via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 06 23 82 58 15. We denken graag mee in oplossingen.
 • Het is vrijwilligers toegestaan om koffie te nuttigen of bijvoorbeeld een drankje uit de koelkast te pakken, zolang er in de kantine geen barpersoneel aanwezig is;
 • Voor vaste verhuringen mag de kantine open zijn als zaal. De eet- en drinkgelegenheden moeten echter gesloten blijven. Voor BSO/onderwijs geldt dat dat door mag lopen volgens de richtlijnen en aantallen van BSO/onderwijs. Ook als kinderen iets moeten eten of drinken is dat toegestaan voor de BSO-functie.
 • Voor sportactiviteiten in de horeca (bv. een café waar ook gedart wordt) geldt: sportbeoefening kan, zolang aan de regels voor horeca wordt voldaan (max 30 personen etc);
 • Horecasporten in sportkantines (bv een voetbalkantine waar ook gebiljart wordt) is niet mogelijk, want de sportkantines zijn gesloten;
 • Voor accommodaties die speciaal zijn ingericht voor horecasport (bv. een denksportclub) geldt: sportbeoefening kan, maar er kan achteraf geen drankje achteraf omdat de horecafunctie is gesloten;

Kunnen wedstrijden en competities nu nog wel doorgaan?

Het is aan de sportbonden om te bepalen welke consequenties de maatregelen hebben voor het doorgaan van wedstrijden en competities. Het NOC*NSF heeft een oproep gedaan aan alle sportbonden om zoveel mogelijk trainingen en wedstrijden door te laten gaan.

Geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen na het sporten voor ook voor jongeren?

De regels voor maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte gelden niet voor kinderen tot en met 12 jaar. Voor jongeren van 13 jaar en ouder gelden de maatregelen wel. Dus ook na het sporten.

Geldt de maximale samenkomst van personen ook voor de sport?

Nee. Sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen buiten. Na afloop van de sportbeoefening geldt dit wel. Dus het is de bedoeling dat je na afloop van de wedstrijd de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat.

Mogen ouders naar sportwedstrijden of trainingen van kinderen komen kijken?

Nee. Dat mag vanaf 29 september niet meer. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken.

Geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen voor de sport?

Nee, sportbeoefening is uitgezonderd. Een sportteam mag dus bij elkaar komen voor trainingen en wedstrijden. Na afloop geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen voor sporters wel.

Mogen sporters die klaar zijn met hun wedstrijd of training blijven kijken naar een andere training of wedstrijd?

Nee. Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de sportaccommodatie te verlaten.

Mogen kinderen die geen lid zijn van een club ook op de sportaccommodaties sporten?

Ja, kinderen en jongeren moeten zoveel mogelijk de kans krijgen om mee te doen. Ook als ze geen lid zijn van een vereniging. NOC*NSF en de sportbonden geven aan hoe kinderen veilig op sportaccommodaties kunnen sporten. Bekijk het Protocol verantwoord sporten kinderen en jeugd op de website van NOC*NSF.

Ik rijd mijn kind (t/m 17 jaar) naar een uitwedstrijden. Ben ik dan een toeschouwer?

Nee. Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. Echter: de ontvangende vereniging bepaalt hoeveel teambegeleiders zij toelaten op basis van het goed kunnen handhaven van bestaande regels. Het is ook mogelijk dat per sportbond daar een advies over wordt gegeven.

Wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in
dezelfde auto zitten dan is het dringende advies om vanaf 13 jaar een mondkapje te
dragen
.

Ik rijd mijn kind (t/m 17 jaar) naar een training of thuiswedstrijd. Mag ik blijven kijken?

Nee. Als jouw kind sport op de eigen sportaccommodatie, dan vallen chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken.

Wat betekent de mondkapjesplicht voor sportverenigingen?

Het protocol ‘Verantwoord sporten’ van NOC*NSF zegt het volgende over mondkapjes:

 • Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in de binnenruimtes van de sportaccommodaties. Bij de normale sportbeoefening hoeft het mondkapje niet gedragen te worden;
 • Wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in
  dezelfde auto zitten dan is het dringende advies om vanaf 13 jaar een mondkapje te dragen
  .

Mag ik een kind tot 13 jaar weigeren wanneer er sprake is van verkoudheidsklachten?

Bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij naar de kinderopvang en naar de basisschool, maar niet naar een sporttraining/-wedstrijd. Het kind hoeft niet getest te worden op corona.

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus en Rotterdamse sportverenigingen, kun je rechtstreeks contact opnemen met René Biemans via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 23 82 58 15. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.

Meer weten?

Wil je aan de slag met de organisatiestructuur van jouw club? Heb je vragen over het opstellen van een nieuw beleidsplan. Of wil je aan de slag met bestuurlijke vernieuwing?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

 • Bestuursontwikkeling
 • Beleidsplan
 • Communicatie
 • Begeleiding trainers en coaches
 • Diversiteit en inclusie

Wij staan voor je klaar!

Marita Verkaik

directeur-bestuurder
Marita Verkaik