Het sportseizoen is gestart en het uitvoeren van de coronaregels op de club gaat vaak goed. Echter zie je in de sport, net als elders in de samenleving, de naleving van regels door spelers en bezoekers soms ook wat verslappen. Gelukkig vaker onbewust dan bewust. Handhaven van de regels is nodig om verantwoord sporten te kunnen blijven garanderen en om hoge boetes te voorkomen. Elkaar aanspreken op het overtreden van de regels kan lastig zijn, daarom geven wij wat tips die jouw club hierbij kunnen helpen:

 1. Draag regels actief uit
  Informeer spelers, ouders en bezoekers al voor het betreden van het terrein over de regels; bijvoorbeeld door regels in het clubblad en op de site te plaatsen, regels in groepsapps te delen, bezoekende teams te mailen of door enkele regels via sociale media uit te lichten.
 2. Benadruk gedeelde waarden
  Iedereen wil een veilige sportomgeving, gezonde spelers/vrijwilligers/toeschouwers en een sportseizoen zonder onderbrekingen. Speel bij uitleg van regels in op deze ‘gedeelde waarden’. Zo heb je ook meteen een positieve insteek te pakken!
 3. Maak de regels zichtbaar op locatie
  Hang posters met de coronaregels op bij de ingang, in de kantine, op het sportcomplex, langs de sportvelden en in de kleedkamer. Herhaling van de regels werkt en het helpt je als je iemand op overtreding van de regels wilt aanspreken.
 4. Maak veiligheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid
  Benadruk dat iedereen elkaar kan en mag aanspreken op naleving van de coronaregels. Je kunt dit als coronacoördinator of bestuur niet alleen.
 5. Stel een coronacoördinator aan
  Op basis van het protocol ‘Verantwoord sporten’ heeft iedere vereniging een coronacoördinator waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is (bijvoorbeeld met hesje). Deze coördinator kent de regels en ziet (mede) toe op de naleving ervan. 
 6. Formeer een team dat mensen actief aanspreekt
  Bij grote verenigingen is het niet mogelijk om één persoon op alle regels toe te laten zien, daarnaast is het fijn om de verantwoordelijkheid te kunnen delen. Stel een klein team samen van mensen die communicatief vaardig zijn en makkelijk op (on)bekenden afstappen. Creëer zowel vooraf als na afloop een kort moment is voor sparring, evaluatie en het delen van ervaringen. Zorg ook dat het bestuur zichtbaar aanwezig is voor ruggespraak met coronacoördinator en zijn team.
 7. Stel hesjes beschikbaar aan de coronacoördinator en zijn/haar team
  Het dragen van een hesje zorgt zowel voor de drager als degene die wordt aangesproken voor een zekere autoriteit. Het hesje laat zien dat iemand een formele verantwoordelijkheid draagt en dat het aanspreken daarmee niet persoonlijk is. Je voorkomt hiermee eventuele reacties als: ‘wie ben jij om mij aan te spreken?’. Rotterdam Sportsupport heeft een beperkt aantal hesjes beschikbaar. Kan jouw club nog hesjes gebruiken? Stuur een mail met het gewenste aantal naar coronavirus@rotterdamsportsupport.nl. Zolang de voorraad strekt.
 8. Kies voor een positieve benadering
  Laat zien dat het gewenste gedrag gezien en gewaardeerd wordt. Ga uit van ieders goede bedoelingen. Het is vaak niet nodig te dreigen met sancties. Kortom, creëer op een positieve manier begrip en draagvlak voor naleving van de regels.

Digitale intervisiebijeenkomst ‘handhaven coronamaatregelen’

Op donderdag 17 september (19.30 tot 21.00 uur) organiseerden we een digitale intervisiebijeenkomst voor bestuurders, coronacoördinatoren en overige clubvrijwilligers van Rotterdamse sportverenigingen die betrokken zijn bij de handhaving van de coronamaatregelen. Heb je ook interesse in het thema? Stuur dan een e-mail naar m.monster@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010 24 29 315.

Vragen?

Kom je er niet uit of heb je vragen met betrekking tot het coronavirus en Rotterdamse sportverenigingen? Neem dan contact op met René Biemans of Liesbeth van der Meer via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 06 23 82 58 15. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.

Meer weten?

Wil je aan de slag met de organisatiestructuur van jouw club? Heb je vragen over het opstellen van een nieuw beleidsplan. Of wil je aan de slag met bestuurlijke vernieuwing?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

 • Bestuursontwikkeling
 • Beleidsplan
 • Communicatie
 • Begeleiding trainers en coaches
 • Diversiteit en inclusie

Wij staan voor je klaar!

Jans van Meerten

Jans van Meerten

financieel medewerker