Vorig jaar is onderzocht in welke mate criminele inmenging op dit moment aanwezig is in de amateursport en wat de risico’s hiervan zijn in de toekomst. Uit dit onderzoek blijkt dat er in Rotterdam bovengemiddeld veel sprake is van criminele inmenging. De gemeente blijft de Rotterdamse sportverenigingen monitoren op dit onderwerp. In dit artikel informeren we verenigingen daarom over de ontwikkelingen van criminele inmenging binnen de (Rotterdamse) amateursport en geven we handvatten om deze vorm van criminaliteit te voorkomen.

Wat is ondermijning/criminele inmenging?

Criminele inmenging is een vorm van criminaliteit waarbij de dader de “bovenwereld” misbruikt voor het plegen van strafbare feiten. Door een afhankelijkheidsrelatie op te bouwen, bijvoorbeeld door het sponsoren van substantiële bedragen, kan een dader de sportvereniging misbruiken voor persoonlijk gewin en/of criminele activiteiten. Criminele inmenging komt voor in allerlei gradaties. Hieronder benoemen we een aantal voorbeelden.

Risico’s en signalen

Sportverenigingen zijn financieel grotendeels afhankelijk van hun contributies en kantine-inkomsten, aangevuld met de bijdragen van sponsoren. Door die afhankelijkheid kan je geneigd zijn om iets terug te willen doen voor personen die de club (ruimhartig) ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn het aannemen van cash sponsorgeld, privégebruik van het clubhuis door een sponsor of zelfs het met opzet verliezen van een wedstrijd (matchfixing). Een vereniging kan zodoende op een glijdende schaal terecht komen waarbij steeds meer wordt toegestaan. Dit is uiteraard een zeer onwenselijke situatie.

Er zijn verschillende signalen waarvoor je extra alert moet zijn. Voorbeelden hiervan zijn:

 • activiteiten in het clubhuis buiten de normale openingstijden;
 • onbekende personen die (uit het niets) de club willen sponsoren;
 • contante donaties/sponsorbijdragen;
 • opvallende kasverschillen.

Dergelijke signalen betekenen niet dat er persé sprake is van criminele inmenging maar wel dat extra waakzaamheid is aan te raden.

Wat kun je als sportvereniging doen?

Er is een aantal dingen dat je als bestuurder kunt doen om het risico op ondermijning/criminele inmenging te verkleinen:

 1. Het tegengaan van criminele inmenging begint bij het opdoen van meer kennis over het onderwerp. Lees daarom deze tips van Rotterdam Sportsupport goed door.
 2. Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) heeft een e-Learning Financiële integriteit gemaakt waarin je meer kunt leren over het voorkomen en herkennen van ondermijning en criminele inmenging. Deze e-Learning neemt ongeveer 40 minuten in beslag en is zeer aan te raden voor bestuurders en andere functionarissen van sportverenigingen.
 3. Laat bestuurders en vrijwilligers een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) overleggen. De VOG inzetten voor de screening van vrijwilligers en bestuurders kan jouw vereniging ook helpen in het tegengaan van ondermijning en criminele inmenging. Het CVSN is een campagne gestart om het gebruik van de VOG nog meer onder de aandacht te brengen. Lees hier meer.
 4. Werk altijd met sponsorovereenkomsten waarin duidelijk de rechten en plichten van de sponsor en vereniging staan beschreven.

Wat doet Rotterdam Sportsupport tegen criminele inmenging?

We blijven de situatie in Rotterdam zo goed mogelijk monitoren. Zo maken we op basis van ons jaarlijkse vitaliteitsonderzoek inzichtelijk welke sportverenigingen in Rotterdam extra vatbaar kunnen zijn voor criminele inmenging. Het gaat dan vooral op verenigingen waar bestuurders zichzelf relatief laag beoordelen op thema’s als financiën, bestuur en organisatie. De gebiedsconsulenten van Rotterdam Sportsupport gaan met deze verenigingen in gesprek. Verder zijn we op de hoogte van de laatste ontwikkelingen over criminele inmenging en blijven we relevante informatie delen met clubs.    

Contact

Heb je een vermoeden van criminele inmenging in jouw club of wil je gewoon over dit onderwerp met ons in gesprek? We hebben sinds dit jaar een verenigingsconsulent die specifiek op dit thema jouw vereniging kan helpen. Neem hiervoor contact op met de verenigingsconsulent in jouw gebied.

Maurits Morsink

verenigingsconsulent Organisatie
Maurits Morsink

Meer weten?

Wil je aan de slag met de organisatiestructuur van jouw club? Heb je vragen over het opstellen van een nieuw beleidsplan. Of wil je aan de slag met bestuurlijke vernieuwing?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

 • Bestuursontwikkeling
 • Beleidsplan
 • Communicatie
 • Begeleiding trainers en coaches
 • Diversiteit en inclusie

Wij staan voor je klaar!

Yasemin Cansoy

secretaresse
Yasemin Cansoy