Het is inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie: De Koningsspelen. Op vrijdag 12 april vindt alweer de zevende editie plaats. Met het door Richard Krajicek gestarte initiatief leveren scholen en sportverenigingen een belangrijke bijdrage aan een sportieve en gezonde samenleving. Doet jouw club ook mee?  

Hoe succesvol de Koningsspelen zijn, blijkt wel uit de cijfers van vorig jaar. In 2018 deden in Nederland ruim zesduizend scholen en 1,2 miljoen kinderen mee aan de Koningsspelen. De afgelopen jaren zijn er steeds meer initiatieven ontstaan waarbij basisscholen door sportverenigingen, sportservicebureaus en/of gemeentelijke sportbedrijven worden geholpen bij het sportieve gedeelte van de Koningsspelen. Denk aan clinics, het beschikbaar stellen van de accommodatie of het leveren van vrijwilligers. Een belangrijke ontwikkeling, aangezien sport en onderwijs nauw met elkaar verbonden zijn.

Koningsmatch
Om dit te faciliteren is een online platform ontwikkeld waar basisscholen en sportverenigingen op een laagdrempelige manier met elkaar in contact kunnen komen en waar vraag en aanbod samenkomen. Met behulp van het platform kunnen beide partijen een zogenaamde Koningsmatch maken. Met andere woorden: een samenwerking tussen een basisschool en een sportvereniging om het sportieve gedeelte van de Koningsspelen vorm te geven. Op dit online platform kunnen sportverenigingen zich dus ook aanmelden voor 12 april.

Wat zijn de voordelen van een Koningsmatch voor de sportverenigingen?
– 
Gelegenheid om jouw sport bij kinderen te promoten en/of leden te werven;
– 
Mogelijkheid om een structurele relatie op te bouwen met scholen; 
– 
Maatschappelijke betrokkenheid creëren.

Heb je naar aanleiding van dit nieuwsbericht nog vragen en/of opmerkingen over de Koningsmatch? Of zoek je hulp bij het ontplooien van een activiteit? Neem dan contact op met de gebiedscoördinator of combinatiefunctionaris bij jouw in de buurt. Zij helpen je graag verder!

Verenigingsondersteuning
Verenigingsondersteuning is een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van Rotterdam Sportsupport. Elke vereniging heeft een gebiedscoördinator binnen Rotterdam Sportsupport. Deze persoon beantwoordt vragen, geeft advies en stimuleert verenigingen in te spelen op (sport)behoeften vanuit de wijk. Voor meer informatie over de ondersteuningsproducten voor Rotterdamse sportverenigingen klik hier.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Yasemin Cansoy

Yasemin Cansoy

secretaresse