Toegankelijkheid voor iedereen, dat is wat iedere sportlocatie zou moeten nastreven. Mensen met een handicap, ouderen die niet meer mobiel zijn en ouders met een kinderwagen hebben allen behoefte aan een toegankelijke sportaccommodatie. Voor toegankelijkheidsadvies kun je terecht bij Marianne Dijkshoorn. Zij heeft veel ervaring, mede omdat ze zelf slecht ter been is, en ze kan je gericht adviseren over toegankelijkheid op locatie.

Dingen waar je aan kunt denken zijn bijvoorbeeld de entree, een aangepast toilet, de hoogte van de bar of prullenbakken die midden op een pad staan. Toegankelijkheid is niet alleen belangrijk voor mensen die slecht ter been of slechtziend zijn. Ook mensen met een verstandelijke beperking of een gedragsstoornis zoals autisme kunnen ermee geholpen zijn. In dit geval kun je denken aan minder kerstverlichting of minder kleuren in de kantine om prikkels weg te nemen.

Aanpassingen om een vereniging toegankelijk te maken zijn niet duur. Met het juiste advies kan het snel en simpel gerealiseerd worden. Er zitten een hoop voordelen aan het hebben van een toegankelijke vereniging: een gastvrije en prettige sfeer waar iedereen zich gerespecteerd voelt, een verbeterde veiligheid voor mensen met of zonder beperking en, iets waar misschien niet meteen aan gedacht wordt, hogere inkomsten. Denk maar aan het feit dat een groep vrienden de kantine niet opzoekt als één van hen vanwege een beperking niet naar binnen kan. Bij een vereniging waar iedereen probleemloos zijn of haar gang kan gaan, voelt iedereen zich welkom!

Wil je als sportvereniging meer weten over de toegankelijkheid van eigen accommodatie? Dan kun je contact opnemen met Marianne. Zij toetst de toegankelijkheid en de vereniging ontvangt een rapport met haar bevindingen. Aan advies op locatie en het uitbrengen van het rapport zitten wel kosten verbonden. Er wordt 65 euro per uur gerekend. Introductie en advies op lokatie duurt ongeveer 4 uur, het rapport met bevindingen opstellen ook. Voor sportverenigingen komt dit neer op ongeveer 500 euro. De NSGK (Nederlandse Stichting Voor Het Gehandicapte Kind) kan in sommige gevallen een eenmalige subsidie geven om uw vereniging toegankelijk te maken. De website van Marianne is met name gericht op evenementen, maar daarnaast beschikt zij over kennis voor toegankelijkheid in gebouwen en buitenruimtes. Benader haar gerust voor advies: www.toegankelijkheidevenementen.nl of Marianne@toegankelijkheidevenementen.nl.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Marita Verkaik

Marita Verkaik

manager / plaatsvervangend directeur