Verminderen alcoholgebruik jongeren

Overmatig alcoholgebruik bij jongeren hangt samen met gezondheidsschade, slechtere schoolprestaties en zelfs geweld. Daarom pakt de gemeente Rotterdam samen met partners dit maatschappelijk probleem aan, onder meer via scholen, ouders, professionals en de horeca. Ook sportverenigingen spelen een belangrijke rol in de leefomgeving van jongeren. Op veel sportverenigingen is alcohol te verkrijgen en daarnaast oefenen zowel ouders, leeftijdsgenoten als trainers/coaches vaak een grote invloed uit op jongeren.

Ontwikkelen Rotterdams beleid

Omdat de gemeente uitgaat van samenwerking om tot betere resultaten te komen, willen zij sportverenigingen vragen mee te denken over het alcoholbeleid bij sportclubs.

Hierbij komen bijvoorbeeld de volgende vragen aan de orde:

• Wat kunnen en willen sportverenigingen doen om overmatig alcoholgebruik onder jongeren terug te     dringen?

• Hoe kunnen sportverenigingen positieve invloed op minderjarigen uitoefenen zodat zij geen alcohol drinken?

• Hoe willen sportverenigingen ondersteund worden bij het opstellen en uitvoeren van alcoholbeleid?

• Hoe hebben sportverenigingen hun alcoholbeleid nu geregeld?

• Wat zijn knelpunten voor sportverenigingen?

Aanmelden

Als u mee wilt denken met het Rotterdamse beleid of eerst meer informatie wilt, dan kunt u contact opnemen met:

Mirjam Don, GGD Rotterdam Rijnmond

m.don@ggd.rotterdam.nl

010-4339309

In overleg zal er een afspraak gemaakt worden. Alle informatie wordt vertrouwelijk verwerkt.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Maaike Tieman

Maaike Tieman

communicatieadviseur / clubkadercoach