Dertig clubs gaan Rotterdam vooruithelpen op het gebied van onderwijs, gezondheid, veiligheid, re-integratie en sportparticipatie.

De gemeente Rotterdam zet de komende jaren nog steviger in op sport. Een belangrijke rol binnen het Uitvoeringsprogramma Sport is weggelegd voor de inzet van sport als – maatschappelijk – middel. Rotterdam Sportsupport is verantwoordelijk voor de maatregel ‘Dertig clubs helpen Rotterdam vooruit’. Die is erop gericht minimaal dertig sportverenigingen te ondersteunen in hun maatschappelijke doorontwikkeling. De clubs gaan een ‘plus’ bieden, in de vorm van inzet op maatschappelijke terreinen als onderwijs, gezondheid, veiligheid, werk/re-integratie en participatie. In 2014 moeten er dertig zogeheten Sportplusverenigingen zijn. Het aantal wordt in stappen opgebouwd, dit jaar te beginnen met tien verenigingen. Het zijn vitale clubs die hebben aangetoond maatschappelijk bewust en actief te zijn.

De deelnemende verenigingen maken allereerst een ‘Sportplusplan’, waarin hun ambitie en activiteiten zijn vastgelegd. Voor de ondersteuning van de clubs op dit vlak heeft Rotterdam Sportsupport een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Platform Maatschappelijk Verantwoord Verenigingen. Deze organisatie begeleidt vele verenigingen die dergelijke plannen maken. Programmamanager Sanne Scholten van Rotterdam Sportsupport: ‘Een aantal verenigingen gaat bijvoorbeeld aan de slag met het thema gezondheid, op basis van de ervaringen die in Rotterdam al zijn opgedaan met de Gezonde Schoolkantine. Wij leggen de contacten en coördineren zo’n project. Op die manier zijn de drempels een stuk lager voor de vereniging.’ De officiële start is op woensdag 18 mei.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Liana Landman

Liana Landman

projectleider Vitale sportverenigingen / verenigingsconsulent Accommodatie en Organisatie