Rotterdam kent een prachtig, gevarieerd sportaanbod. Dat wordt op zaterdag 13 september weer duidelijk tijdens de Rotterdam Sport op Maat dag. Personen met een beperking en hun familieleden en vrienden kunnen dan ongeveer 25 sporten uitproberen op Sportplaza Zuiderpark. Help mee een groot succes te maken van dit evenement. Leerkrachten, fysiotherapeuten of medewerkers van een zorginstelling kunnen er bijvoorbeeld bekendheid aan geven.

Mensen met een beperking die kennismaken met verschillende passende sporten waarin wordt voorzien door ervaren sportaanbieders die later kunnen helpen een plek te vinden bij de vereniging. Dat is het doel van de jaarlijkse Rotterdam Sport op Maat dag. De vorige editie trok duizend bezoekers. Rotterdam Sport op Maat, een netwerkorganisatie die drempels richting sporten verlaagt voor mensen met een beperking, vraagt iedereen te helpen het evenement bekend te maken. Geef er ruchtbaarheid aan binnen uw professionele netwerk en natuurlijk ook bij de doelgroep zelf.

“We hebben binnenkort bijvoorbeeld posters en folders beschikbaar’, zegt Fieke de Goede, coördinator Rotterdam Sport op Maat. ‘Ook digitaal. En in overleg kunnen we ook tot promotie-uitingen komen die zijn toegespitst op een bepaalde groep, bijvoorbeeld cliënten van een fysiotherapiepraktijk of leerlingen uit het speciaal onderwijs.’

Maar u kunt op meer manieren bijdragen aan een goedbezocht en geslaagd evenement. ‘Deze dag wordt gedragen door vrijwilligers’, zegt De Goede. ‘Denk aan doventolken, bezoekersbegeleiders en mensen die stands opbouwen. Wie hierin een rol ziet weggelegd voor zichzelf, nodigen wij van harte uit contact op te nemen!’

Een aantal nieuwe onderdelen wordt mogelijk gemaakt door sponsors. Zo is er het Testplein. Via fitheidstesten vernemen bezoekers hier hoe zij ervoor staan qua bijvoorbeeld conditie, vetpercentage en soepelheid van de gewrichten. Dat biedt aanknopingspunten om tot de juiste sportkeuze te komen.

De Goede: ‘Verder zijn we er trots op dat dit jaar het Paralympisch talentscoutteam van sportkoepel NOC*NSF aanwezig is. De leden van het team beoordelen welke sport-gerelateerde vaardigheden iemand het best beheerst. Soms zal dat zelfs betekenen dat iemand in aanmerking komt voor een traject om toe te werken naar de Paralympische Spelen.’

Meer informatie, ook over sponsormogelijkheden: zoek contact met Fieke de Goede via 010 242 93 15 of info@rotterdamsportopmaat.nl.

Rotterdam Sport op Maat voert de dag uit in samenwerking met Thuis Op Straat Zuiderpark en Sportief Capelle.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Carmen Barranco

Carmen Barranco

verenigingsconsulent Veilig sportklimaat / clubkadercoach