Het in 2007 opgerichte Jeugdsportfonds Rotterdam ontving recent de 12.500ste aanvraag voor vergoeding van contributie. Jeroen Hertzberger zet twee broertjes uit Pendrecht in het zonnetje die dankzij het Jeugdsportfonds Rotterdam kunnen voetballen bij DEHMusschen.

De broertjes Dennis (8) en Jenito (7) Araujo Santos zijn via Schoolsportvereniging Pendrecht begonnen met voetballen. Het Jeugdsportfonds zorgt ervoor dat de contributie voor hen geen belemmering meer vormt om te sporten. Dit fonds betaalt, na goedkeuring van de aanvraag, de contributie direct aan de vereniging. Uit de grote aantallen aanvragen in de afgelopen jaren blijkt dat het lidmaatschap bij een vereniging voor veel kinderen niet vanzelfsprekend is. Het fonds richt zich op Rotterdamse kinderen van 4 tot en met 17 jaar, waarvan het gezinsinkomen niet meer is dan 120% van het wettelijk geldende minimum (op dit moment 1477,80 euro).

Professionals die het gezin van het kind goed kennen, kunnen een aanvraag indienen bij het Jeugdsportfonds. Dit kan een leerkracht, maatschappelijk werker, zorgcoördinator of jeugdhulpverlener zijn. Aanvragen kunnen gedaan worden via de website van het Jeugdsportfonds Rotterdam.

‘Het is belangrijk dat professionals de behoefte van kinderen om te sporten signaleren en een aanvraag indienen. Alle kinderen moeten kunnen sporten, dat is het motto van het Jeugdsportfonds’, aldus Carola van Alphen van het Jeugdsportfonds Rotterdam. ‘Sporten levert een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van een kind. Het is niet alleen gezond maar heeft ook een positief effect heeft op het aanleren van sociale vaardigheden. Daarnaast biedt het structuur en kan het een aanvulling zijn op de opvoeding. Daarom hopen we zoveel mogelijk kinderen te helpen te kunnen sporten.’

Ga voor meer informatie en het doen van een aanvraag naar rotterdam.jeugdsportfonds.nl.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Fieke de Goede

Fieke de Goede

interim projectleider Rotterdam Sport op Maat