Wil je als Rotterdamse sportvereniging werkzaamheden laten uitvoeren aan de accommodatie of investeren in duurzaamheidsmaatregelen? Dan zijn er diverse lokale en landelijke subsidiemogelijkheden waarvan jouw vereniging gebruik kan maken. Sinds dit jaar is daar nog een gemeentelijke subsidieregeling bijgekomen.

Volgens Pepijn Geldof, verenigingsconsulent Accommodatie & Duurzaamheid bij Rotterdam Sportsupport is het in 2021 nog interessant voor Rotterdamse sportverenigingen om te investeren in energiebesparende maatregelen. “De gemeente Rotterdam heeft de subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen opnieuw geopend. In combinatie met de BOSA-subsidie (landelijk), subsidie voor lokale initiatieven energietransitie (provinciaal) en de 1/3 regeling (gemeentelijk) kan de subsidiebijdrage oplopen tot maar liefst 73%. Dit betekent dat een vereniging slechts 27% van de totaalinvestering zelf hoeft te bekostigen.”

Een overzicht van de mogelijkheden:

 • De subsidieregeling Bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is een regeling waarvan alle organisaties die sport aanbieden – en geen winstoogmerk hebben – gebruik van kunnen maken. Dit zijn de belangrijkste kenmerken:

  • Een subsidie van 20% over alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan de accommodatie én over de aanschaf en onderhoud van sportmaterialen. Activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en veiligheidsbeleving komen in aanmerking voor 10% aanvullende subsidie (30% totaal).
  • Klik hier voor de belangrijkste voorwaarden en meer informatie.
 • Ook de provincie Zuid Holland heeft een subsidie specifiek voor duurzaamheidsmaatregelen. De belangrijkste kenmerken hiervan:

  • Een subsidie van 10% op de totale investeringskosten. Verenigingen kunnen de subsidie aanvragen.
  • De minimale subsidie is €2.500,-. Dat betekent dat de totale investering die de vereniging wil doen minimaal €25.000,- moet zijn. De maximale subsidie is €75.000,-.
  • De subsidieregeling loopt tot 31 december 2021 of totdat het geld op is.
  • De subsidie moet altijd voorafgaand aan de investering worden aangevraagd. Eén van de aanvraagvereisten is dat sportverenigingen de subsidieaanvraag vooraf bespreken met een beleidsmedewerker van de provincie Zuid-Holland. Hiervoor kan er een mail gestuurd worden naar energie@pzh.nl met vragen en/of een (concept) projectplan.
  • De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
  • Klik hier voor meer informatie.
 • De gemeente Rotterdam heeft een subsidie specifiek voor energiebesparende maatregelen. Deze subsidie energiebesparende maatregelen sluit aan op de landelijke BOSA-regeling. Daarvan zijn de belangrijkste kenmerken:

  • Een subsidie van 33% van de kosten van energiebesparende maatregelen.
  • De subsidie moet altijd voorafgaand aan de investering worden aangevraagd.
  • Er is in totaal €100.000,- beschikbaar. Voor deze subsidie geldt: op = op. De regeling loopt tot 31 december 2021 of totdat het geld op is. De verwachting is dat sportverenigingen al ruim voor het einde van deze termijn van het subsidiebudget gebruik hebben gemaakt. Op het moment dat dit het geval is, dan kunnen verenigingen de gemeentelijke 1/3 regeling aanvragen.
  • Klik hier voor de belangrijkste voorwaarden en meer informatie.
 • De investeringssubsidie breedtesport-, scouting- en speeltuinverenigingen wordt in de volksmond ook wel de 1/3 regeling genoemd. De belangrijkste kenmerken zijn:

  • Een subsidie van 33% over investeringen in en ten behoeve van sportaccommodaties. Verenigingen en aan verenigingen gelieerde beheerstichtingen kunnen de subsidie aanvragen. Daarnaast kan er een lening verkregen worden van maximaal 33% en moet de vereniging minimaal 33% zelf bijdragen.
  • De subsidie moet altijd voorafgaand aan de investering worden aangevraagd.
  • Klik hier voor de belangrijkste voorwaarden en meer informatie

Begeleidingstraject verduurzaming  

Om sportverenigingen te ondersteunen en ontzorgen op het gebied van duurzaamheid, kunnen clubs gebruik maken van een speciaal begeleidingstraject van koepelorganisatie NOC*NSF. In dit traject krijgen verenigingen kosteloze en professionele ondersteuning bij het verduurzamen van de sportaccommodatie. Lees hier meer. 

Overige informatie

Naast de informatie van de verschillende subsidieregelingen is het volgende nog goed om te weten:  

 • De BOSA-subsidie mag gecombineerd worden met alle andere genoemde subsidieregelingen, evenals de provinciale subsidie.  
 • Het is niet mogelijk om de gemeentelijke regelingen te combineren in één aanvraag. 
 • Voor onderhoudswerkzaamheden kan 20% BOSA + 33% 1/3 regeling = max. 53% subsidie aangevraagd worden.  
 • Voor energiebesparende maatregelen kan 30% BOSA, 33% gemeentelijke subsidie en provinciale subsidie aangevraagd worden = max. 73% subsidie aangevraagd worden.  
 • Naast subsidies zijn er ook fondsen die wellicht een deel van de investering willen bekostigen. Kijk bijvoorbeeld eens op www.rotterdamsefondsen.nl.  
 • Houd er rekening mee dat het aanvragen van subsidies tijd kost. Zowel het voorbereiden en doen van de aanvraag en ook de tijd die de overheid nodig heeft om de aanvragen te beoordelen. Dit laatste kan wel 8 tot 22 weken duren. Doe de aanvraag dus tijdig.  
 • Vaak wordt een groot deel van de subsidie (bijv. 80-90%) direct na toekenning uitgekeerd. Het restant wordt na de verantwoording uitgekeerd, waarbij rekening wordt gehouden met de daadwerkelijke kosten als deze afwijken van de vooraf ingediende begroting.  

Heeft jouw vereniging ook ambities voor het verduurzamen van het sportcomplex of vragen rondom dit thema of over subsidies? Neem dan contact op met Pepijn Geldof, verenigingsconsulent Accommodatie & Duurzaamheid bij Rotterdam Sportsupport, via p.geldof@rotterdamsportsupport.nl 

Meer weten?

Wil je jouw accommodatie beter benutten? Heb je vragen over toegankelijkheid of duurzaamheid? Of wil je verbouwen, uitbreiden of verhuizen?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

 • Fondsen en subsidies
 • Duurzaamheid
 • Wet- en regelgeving
 • Vergunningen
 • Extern reclamebeleid

Wij staan voor je klaar!

Gert-Jan Lammens

Gert-Jan Lammens

directeur