Rotterdam kent vanaf vandaag één loket voor gehandicaptensport. Tijdens het EK Zitvolleybal in het Rotterdamse Topsportcentrum lanceerde onder meer wethouder Antoinette Laan vrijdagmiddag Rotterdam Sport op Maat. Deze netwerkorganisatie vormt in de Maasstad het loket voor alle vragen en verzoeken over het beoefenen, organiseren en promoten van sporten met een beperking.

Rotterdam telt circa 60.000 mensen met een handicap, variërend van auditieve of visuele beperkingen tot aan chronische ziekten en verstandelijke beperkingen. Van mensen met een beperking is bekend dat zij beduidend minder sporten dan mensen zonder een beperking. Des te ernstiger de beperking, des te lager de sportdeelname. Dat terwijl sport juist voor deze mensen enorm waardevol kan zijn. Sport helpt bij het leren omgaan met een handicap, geeft zelfvertrouwen, maakt fit, vergroot zelfredzaamheid en zorgt voor sociale contacten. Rotterdam Sport op Maat werkt aan een optimaal sportklimaat voor mensen met een beperking.

Rotterdam Sport op Maat is een netwerkorganisatie met diverse partijen vanuit de sport en zorg. Gezamenlijk werken de partijen eraan om de sportparticipatie onder mensen met een beperking toe te laten nemen. Alle aangesloten organisaties dragen vanuit hun eigen expertise en kracht bij aan de doelstellingen van Rotterdam Sport op Maat. Hiermee leveren zij een bijdrage aan de doelstellingen van gemeente Rotterdam, die met het Uitvoeringsprogramma Sport zoveel mogelijk Rotterdammers wil laten sporten. Wethouder Antoinette Laan zegt daarover tijdens de aftrapbijeenkomst: ‘Deze doelgroep heeft een steuntje in de rug nodig om te kunnen sporten. Het is als gemeente onze rol om dat voor hen te regelen.’

De werkzaamheden van Rotterdam Sport op Maat laten zich grofweg in twee categorieën opsplitsen: enerzijds het begeleiden en stimuleren van individuen naar sport en anderzijds het motiveren en ondersteunen sportverenigingen en organisaties bij het ontwikkelen en organiseren van sportaanbod.

Tijdens de aftrapbijeenkomst is een promotiefilm over gehandicaptensport in Rotterdam in première gegaan en is de website www.rotterdamsportopmaat.nl gelanceerd. Op de website komt onder meer een online ‘Sportwijzer’. Dit is een uitgebreide zoekmachine die de Rotterdamse sportvoorzieningen voor mensen met een beperking weergeeft. Er kan onder meer gezocht worden op verschillende soorten beperkingen, takken van sport en locatie.

Op de foto van links naar rechts: wethouder Antoinette Laan, Saskia Spierenburg (korfballer G-team WION en ambassadeur Rotterdam Sport op Maat), John Stoop (hardloper Running Blind en tevens ambassadeur Rotterdam Sport op Maat) en Rotterdam Sportsupport-directeur Gert-Jan Lammens.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Maurits Morsink

Maurits Morsink

verenigingsconsulent organisatie