Heeft het gebouw van jullie veldsportvereniging achterstallig onderhoud? Tot eind 2017 kun je bij de gemeente subsidie aanvragen om dit weg te werken.

Een buitenkans! Het college van burgemeester en wethouders heeft in maart de ‘eenmalige subsidieregeling inhaalslag achterstallig onderhoud clubgebouwen’ vastgesteld. Die is van kracht tot eind dit jaar. Handel snel, want de subsidie moet worden aangevraagd drie maanden voordat de onderhoudsactiviteiten bij de club beginnen.

Onderzoek gemeentelijke veldsportcomplexen
Wat ging eraan vooraf? In 2015, 2016 en 2017 is de staat van onderhoud onderzocht van de clubgebouwen van de Rotterdamse veldsportverenigingen op de gemeentelijke veldsportcomplexen. Dat gebeurde op verzoek van de gemeenteraad. Clubs waarbij achterstallig onderhoud aan het licht is gekomen, kunnen dit nu mede inlopen dankzij de subsidieregeling.

Voorwaarden
Lees hier of jouw club kans maakt op een tegemoetkoming in de kosten en wat de voorwaarden zijn. Is de subsidieregeling van toepassing op jullie vereniging? Dan is het bestuur hierover al per brief geïnformeerd door  de gemeente, directie Sport en Cultuur.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Marion den Elsen

secretaresse
Marion den Elsen