Hoe kan een vereniging fondsen werven om nieuwe ambities te realiseren? Het is een aparte tak van sport die een aantal fijne kneepjes vergt. Rotterdam Sportsupport kan daarbij ondersteunen. Budovereniging Alexander deed positieve ervaringen op. De club kreeg ruim 30.000 euro toegekend en kan nu een eigen clubgebouw realiseren. ‘Benadruk bij fondsverstrekkers de maatschappelijke waarde van je idee’, zegt Mark Lensselink van Rotterdam Sportsupport.

‘Zeg niet we hebben geld nodig voor reparatie van het dak, maar leg bijvoorbeeld het accent op het feit dat zonder droge zaal de trainingen voor kinderen met een beperking moeten worden geschrapt. Dien niet zonder argumentatie een aanvraag in voor de bekostiging van een trainer, maar licht toe dat met die trainer bewegingsactiviteiten voor senioren uit de wijk mogelijk zijn.’

Praat met Mark Lensselink, en de ene na de andere tip voor succesvolle fondsenwerving volgt. Voorbeelden van fondsen zijn de Stichting Bevordering van Volkskracht, het Sint Laurensfonds en Stichting Steunfonds Jeugdbescherming Rotterdam. Voor heel wat clubs zou financiering via een fonds een mooie manier zijn om iets nieuws op te zetten, maar vaak heerst er nog onbekendheid. Lensselink noemt een aantal uitgangspunten om te slagen.

‘Maak in je aanvraag duidelijk dat het initiatief niet om een reguliere verenigingsactiviteit gaat, maar aansluit bij maatschappelijke doelen. Denk aan het bedienen van een doelgroep die nu nog niet beweegt. Draag dus uit dat je iets nieuws opzet waarmee sportdeelname wordt vergroot.’

Lensselink vervolgt: ‘Vanzelfsprekend moet je een goed doordacht plan hebben met een degelijke begroting. Je toont bijvoorbeeld aan op te trekken met betrouwbare partijen, zoals de deelgemeente. In het verlengde daarvan is het goed te melden dat je streeft naar cofinanciering. Zorg er op die manier voor dat je aanvraag body krijgt. Het door jou benaderde fonds is niet de enige partij waar je aanklopt. Je probeert verschillende partijen te enthousiasmeren en te laten bijdragen, zodat niet één organisatie het hele bedrag zou moeten ophoesten.’

Budovereniging Alexander handelde naar die richtlijnen en verzamelde zo de financiële middelen voor verbouwing van een pand. De club krijgt nu eindelijk een eigen accommodatie in Rotterdam-Zevenkamp.

Gebiedscoördinator Danny Rijnhout van Rotterdam Sportsupport: ‘Budovereniging Alexander is een club met een sterke maatschappelijke kant. Zo krijgen kinderen met autisme karateles, wordt weerbaarheidstraining geboden aan senioren en is er reactivering van mensen in de bijstand. Dat verhaal wekte de sympathie van een aantal partijen. Dankzij Volkskracht, de deelgemeente Prins Alexander en de Koninklijke Nederlandse Bond voor Leraren Lichamelijke Opvoeding kwam 30.000 euro in het laatje. Vervolgens deed ook Rabobank een duit in het zakje.’

Nagaan of uw aanvraag kans van slagen heeft? Zoek contact met Mark Lensselink via m.lensselink@rotterdamsportsupport.nl. Hier is ook extra informatie te vinden.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Laurens Verbaan

projectcoördinator Schoolsportvereniging
Laurens Verbaan