Maandagavond is, ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag, de Vrouw & Sportprijs 2020 uitgereikt. Antje Diertens, Tweede Kamerlid en initiator van deze onderscheiding, reikte de prijs uit aan Erna Truijens. Het Rotterdams netwerk voor vrouwen in de sport dat die avond samenkwam bij Sportclub Feyenoord, was getuige van dit bijzondere moment.

Winnares

“Erna laat op allerlei terreinen met woord en daad zien dat zij inclusie binnen de sport belangrijk vindt. Zowel wat betreft gender als wat betreft mensen met een kleine portemonnee, oud en jong en van welke achtergrond ook. Ze heeft laten zien hoe belangrijk het is om waarden als sportiviteit en respect in de sport leidend te laten zijn bij de sportbeoefening. Zij was de initiatiefnemer van de aanvoerdersbanden ‘Sterker door strijd’ samen met de hockeyverenigingen Leonidas, Victoria en Delfshaven. Bij alles wat ze doet kijkt ze naar ’buiten’, naar verbinding met anderen,” zo luidt de motivatie om Erna de prijs toe te kennen.

Antje Diertens vervolgt: “Ook is Erna Truijens samen met Marita Verkaik het Rotterdamse netwerk vrouwen in de sport gestart omdat zij een groot voorstander is van meer vrouwen in besturen, op dit moment binnen verenigingen nog maar 29% en in landelijke organisaties zelfs maar 19%. Zij is een groot voorvechter van mannen én vrouwen rond de bestuurstafel, omdat ze samen tot betere beslissingen komen. Bovendien is zij mede-initiator van de Sportspullenbank Rotterdam samen met de Stichting Hockey voor iedereen en met Multisportvereniging Delfshaven. De Sportspullenbank zamelt niet meer gebruikte sportkleding in en stelt deze ter beschikking aan mensen die weinig te besteden hebben.”

De kracht van inclusie, vrijwilligers en verbinden loopt als een rode draad door Truijens’ vrijwilligerswerk. “Al deze taken verricht ze op een buitengewoon energieke manier. Zij weet anderen te inspireren en te motiveren mee te doen. Ze is een innovator en een waardevolle proactieve feedbackgever naar diverse organisaties. Een fijn mens die verbinding kan maken met een enorme diversiteit aan mensen,” aldus Gert-Jan Lammens van Rotterdam Sportsupport, partnerorganisatie van Erna en trots op wat zij allemaal voor Rotterdam betekent.

Fleuren vult aan: “Waar Erna kan, deelt ze haar verhaal en ideeën met anderen, zowel via sociale media en in persoonlijke contacten. Het woord ‘empowerment’ is 100% op haar van toepassing. Deze prijs symboliseert de erkenning voor haar buitengewone talenten als aanjager van vrouwen in de sport. Ze is een rolmodel geworden. Fijn dat ze dankzij de prijs van Antje Diertens daar nu extra waardering voor krijgt.”

Rotterdams netwerk voor vrouwen in de sport

Truijens blikt terug op de avond: “Diversiteit en het in het bijzonder vrouwen in de sport leeft enorm. In ons netwerk in Rotterdam, maar ook in andere gemeenten en bij landelijke sportorganisaties. Ruim zestig mensen uit het netwerk wisselden hierover vanavond van gedachten. Positief, prikkelend, stimulerend en mét energie. Geweldig dat onder andere Jan Dirk Stouten en Anneke van Zanen aan deze bijeenkomst hebben bijgedragen. Ik zeg altijd ‘Samen sterk in Rotterdam’ en zo voelde het ook vanavond. Heel bijzonder dat ik aan het einde verrast werd met deze Vrouw & Sportprijs. Vrouwen meer podium geven is één van mijn doelen en nu ben ik het zelf. Wat een eer!”

Vrouw & Sportprijs

“Deze prijs is vorig jaar door Antje Diertens in het leven geroepen als de Vrouw & Sportprijs van D66. De prijs is toen uitgereikt aan Alian Spelde, die zich als Veendams fractievoorzitter en als vrijwilliger inzet bij de World Transplant Games, een toernooi voor sporters die een orgaan hebben afgestaan,” aldus Marijke Fleuren, president van de Europese Hockey Federatie en lid van de IOC-commissie Women in Sport. Fleuren is internationaal aanjager van gender equality op en rond het veld. Toen Diertens aangaf de prijs vanaf 2020 een groter bereik te willen geven dan alleen binnen de politiek, benaderde zij Fleuren om dit met haar uit te denken. De Vrouw & Sportprijs is nu een wisselbeker die jaarlijks ter beschikking gesteld wordt aan een vrouw die zich inzet voor de sport, op zodanige wijze dat niemand daarom heen kan. Daarbij werd voor 2020 zonder twijfel direct gedacht aan de Rotterdamse Erna Truijens.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Wilco Hameetman

projectleider gebieden / verenigingsconsulent Prins Alexander
Wilco Hameetman