Het uitbreiden van het aantal Schoolsportverenigingen van 21 naar 25. Dat was één van de belangrijkste opdrachten toen Evelien Vonk in dit project van Rotterdam Sportsupport stapte. Het lukte! Deze maand neemt de projectleider afscheid van Rotterdam Sportsupport, maar de Schoolsportvereniging staat voor nieuwe uitdagingen. ‘Vanuit allerlei domeinen zijn we met dezelfde doelgroep bezig. De uitdaging is om samen te werken en elkaar te versterken.’

Nu of nooit, dacht Evelien Vonk toen ze de kans kreeg om voor een aantal jaar vanwege het werk van haar partner naar het buitenland te emigreren met het gezin. Na 7 jaar Rotterdam Sportsupport vertrekt ze eind september met haar man, zoontje en de labrador. Bestemming: Norfolk (naast Virginia Beach) in Amerika. Terug naar het land waar de projectleider Schoolsportvereniging ooit zelf heeft ervaren hoe krachtig de combinatie sport en onderwijs kan zijn.

‘Toen ik in Amerika studeerde ontdekte ik dat een schoolcampus daar een echte wijkfunctie heeft, mede omdat er sportactiviteiten voor elke doelgroep worden georganiseerd. Het is daar echt uniek hoe sport voor jeugd onderdeel is van het onderwijs en van het dagelijks leven. Zelf ben ik dankbaar dat ik als klein kind verschillende sporten kon uitproberen en de kans kreeg mijn sport te vinden. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Daar wilde ik iets mee doen.’

Die wens ging in vervulling. In september 2012 kwam Evelien bij Rotterdam Sportsupport binnen als combinatiefunctionaris honkbal. Maar al snel ging ze ook aan de slag als projectcoördinator bij de Schoolsportvereniging (SSV). Ze stond aan de wieg van de SSV’s Bospolder-Tussendijken, Kralingen en Provenierswijk. Daar maakte ze het mede mogelijk dat basisschoolkinderen in hun eigen wijk op of nabij school kunnen sporten via de sportvereniging. Evelien: ‘Het was goed om zelf aan de basis te staan van een aantal Schoolsportverenigingen, om zo echt de ins en outs van een SSV te leren kennen. Dankzij de fijne samenwerking met LekkerFit! konden we een mooi sportaanbod opzetten. In die tijd lag de focus op groeien: in zoveel mogelijk Rotterdamse wijken van waarde zijn.’

Uiteindelijk groeide het aantal SSV’s naar 25 in 2015. Inmiddels is dat aantal teruggebracht naar 24. Toen Evelien in 2016 projectleider werd kwam de focus meer te liggen op andere doelen: ‘We wilden eigenaarschap en meer verantwoordelijkheid bij de scholen en clubs creëren. Daarnaast streefden we naar meer doorstroom: kinderen na een aantal jaar sporten via de Schoolsportvereniging klaarstomen om naar de hoofdlocatie van de club te gaan. Ik ben blij met de resultaten die we behalen: we bereiken een mooi aantal kinderen, zijn actief in de gebieden waar nodig en het team heeft goed inzichtelijk waar de kansen en mogelijkheden liggen.’

In totaal 2654 Rotterdamse basisschoolkinderen hebben het afgelopen schooljaar dankzij de Schoolsportvereniging bij een sportclub gesport, waarvan 566 van deze jonge sporters zijn doorgestroomd naar de hoofdlocatie van de sportaanbieders. Uit deze cijfers blijkt wel dat de Schoolsportvereniging belangrijk blijft. ‘De SSV zal nodig blijven om gezinnen middels school te verbinden met georganiseerde sport’, verklaart Evelien. ‘Sommige gezinnen hebben nu eenmaal een duwtje in de rug of wat extra hulp nodig door een vertrouwd persoon, in dit geval iemand van school.’

Niet alleen Rotterdam Sportsupport, maar ook andere partijen willen van waarde zijn in de gebieden waar nodig. ‘Vanuit onder andere welzijn en cultuur en andere domeinen zijn we met deze doelgroep bezig. Ieder daarvan heeft een eigen doel en verantwoording. Goede afstemming met elkaar is dus nodig, zodat je elkaar versterkt. Dat is een behoorlijke uitdaging voor de toekomst.’

Als voorbeeld noemt Evelien de Dagprogrammering op Rotterdam-Zuid. Om kinderen breder te ontwikkelen en kansen te vergroten krijgen zij extra schooluren aangeboden. Scholen dienen deze uren in te vullen naar keuze. Evelien: ‘In de basis een goed idee: voor ieder kind meer uren beschikbaar waarin ze zich kunnen ontwikkelen. Maar in de praktijk betekent dat langere schooldagen en dus minder vrijetijdsbesteding. Dat heeft weer impact op bijvoorbeeld het sporten bij de vereniging. Dit kan dus ten koste gaan van een project als de Schoolsportvereniging, waarmee we juist inzetten op langdurig sporten en een verbinding in de wijk. Als kinderen te moe zijn na schooltijd, dan zouden we sporten belangrijker moeten maken tijdens schooltijd. De vraag is hoe je dat met elkaar aanpakt, zodat het duurzaam blijft.’

Wat is dan de rol van Rotterdam Sportsupport? ‘Clubs blijven helpen om toekomstbestendig te worden én de verbindende partij te zijn tussen de clubs en andere organisaties, zoals de gemeente. Dat is de kracht van de organisatie en daarmee hebben we in het verleden ook succes geboekt. Als ik denk aan wat mij van alle jaren is bijgebleven, is het het vieren van al die successen. Niet zozeer de feestmomenten zelf hoor, maar door bij jubilea (zoals 15 jaar Sportsupport, 12,5 jaar Schoolsportvereniging, komst van 25ste SSV) stil te staan bij wat ons werk teweegbrengt wordt het weer een stukje extra zichtbaar en daar krijg je zelf energie van, maar ook de ouders, de clubs en de scholen.’

Waar Evelien haar energie komende tijd in steekt weet ze nog niet. ‘In ieder geval is het eerst zaak om in onze nieuwe woonomgeving te settelen. Daarna kijk ik verder: bijvoorbeeld Nederlandse sportstudenten begeleiden of vrijwilligerswerk op de sportcampus.’ Lachend: ‘Dan kom ik dus toch weer op sport uit.’

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Ineke Kalkman

Ineke Kalkman

projectleider Veilige sportverenigingen met sterke jeugdafdelingen