Gevulde koeken uitdelen aan bewoners van een verzorgingshuis. Een workshop volgen over veilig gebruik van de smartphone en internetbankieren. Je eigen schoolplein netjes houden en een sportieve wedstrijd spelen. Deze voorbeelden zijn tekenend voor het maatschappelijke karakter van de Excelsior Street League . De competitie heeft als hoofddoel de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren in Rotterdam-Noord, Kralingen-Crooswijk, Hillegersberg-Schiebroek en Prins Alexander.

Bijdragen aan de buurt
‘De Excelsior Street League is bedoeld voor jongeren van tien tot veertien jaar. De teams worden gevormd op de pleintjes in de wijk en daar wordt bepaald door hun voetbalprestaties, door het gedrag rond en tijdens de wedstrijden, door deelname aan workshops en door buurtbijdragen. Die laatste twee onderdelen leggen het meeste gewicht in de schaal. De overall-winnaar afgelopen seizoen was een team dat lang niet al zijn wedstrijden had gewonnen.’ Dat vertelt Andrean Loizides, projectcoördinator bij stichting Excelsior4All. Dit ‘maatschappelijk hart’ van stichting betaald voetbal Excelsior Rotterdam nam onder meer met welzijnsorganisaties en de Politie Rotterdam het initiatief tot de Excelsior Street League. Simpel omschreven is de doelstelling dat elk team, elke deelnemer en elke teambegeleider zich maatschappelijk heeft verbeterd aan het eind van het seizoen.

Gedrag en beïnvloedbaarheid
Wat houdt dat in, maatschappelijk verbeterd? Loizides: ‘Aan het begin van de competitie hebben we een nulmeting gehouden op een aantal onderdelen. Erna doen we opnieuw een meting om te beoordelen of vooruitgang is geboekt. We kijken naar gedrag op school, gedrag in de wijk en de algemene indruk die de deelnemers wekken op de organisatie van de Excelsior Street League. Een ander criterium is beïnvloedbaarheid. Is iemand bijvoorbeeld zelfverzekerder geworden en kan hij beter eigen keuzes maken?’

Opruimacties
Hij vervolgt: ‘We kijken ook naar wat deelnemers bijdragen aan de omgeving. Doen ze bijvoorbeeld mee aan de schoonmaak- en opruimacties op en rond het plein? En zijn ze aanwezig tijdens onder meer de workshops en buurtbijdragen? Verder kijken we naar de vrijetijdsbesteding. Gaan deelnemers zinvol om met hun vrije tijd? Weten ze wat ze ermee aan moeten? Tot slot hebben we aandacht voor de sociale controle op het kind; een factor die ze zelf niet altijd in de hand hebben, maar die wel belangrijk is. Wie hebben zicht op de situatie van het kind? Je kunt bijvoorbeeld denken aan de ouders, leraren op school en vrijwilligers bij een sportvereniging.’

Samen met welzijn
De Excelsior Street League is bedoeld voor iedereen, al richten de initiatiefnemers zich in eerste instantie op een specifieke groep. Loizides: ‘We kijken naar jongeren die stappen kunnen zetten binnen de genoemde thema’s. Op jongeren van wie duidelijk is dat zij zich maatschappelijk kunnen verbeteren. De meesten komen met ons in contact via de welzijnsorganisaties waarmee we samenwerken. Zij zijn de ogen en oren in de wijk. Het is in deze opzet essentieel om een programma als de Excelsior Street League gezamenlijk met welzijn op te zetten en te organiseren. Dit draagt uiteindelijk ook bij aan hun doelstellingen.’

Het is volgens Loizides logisch dat sport en welzijn elkaar vinden. Ze hebben veel raakvlakken en bij bepaalde onderwerpen vaak dezelfde of aanvullende belangen. ‘Wij als stichting Excelsior4All proberen kwetsbare groepen te bereiken die maatschappelijk vooruitgang kunnen boeken en/of nodig hebben. Welzijnsorganisaties kunnen ons daarbij helpen, terwijl wij op onze beurt deze partijen kunnen faciliteren met onze expertise en faciliteiten. Da draagt eraan bij dat zij hun opdracht kunnen vervullen.’

Betekenis voor elkaar
Excelsior4All is vertegenwoordigd tijdens de Sport in het Jeugdnetwerk-overleggen en sluit zoveel mogelijk aan bij de wijk, deelnemers en initiatieven. Loizides: ‘We denken en praten graag mee over wat de andere partijen en wij voor elkaar kunnen betekenen.’ De Excelsior Street League is een mooi voorbeeld waarin samenwerkingen worden gedaan ten behoeve van van het kind en waarbij sport als middel wordt ingezet om kwetsbare jongeren te helpen.

De Excelsior Street League, waarin een sportvereniging de samenwerking zoekt met welzijnspartijen, is een uitgelezen voorbeeld van hoe zorg-, welzijnsorganisaties en sportverenigingen elkaar versterken. Het programma Sport in het Jeugdnetwerk helpt deze organisaties sterke samenwerkingsverbanden te ontwikkelen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Laura van Velzen

Laura van Velzen

strategisch adviseur Interne organisatie