Welke kansen kunnen moderne verenigingen herkennen, creëren en benutten? Zestig bestuurs- en kaderleden volgen dit jaar masterclasses.

‘Iedereen die naar een sportvereniging komt, oefent daar zijn hobby uit. Als bestuur is het onze taak dat zo goed mogelijk te faciliteren. Als je daarnaast nog groepen kan bereiken die normaal gesproken niet bij een atletiekvereniging komen, maar wel zouden kunnen profiteren van gezond bewegen, is dat alleen maar mooi. En daar zetten we ons ook voor in.’

Die woorden sprak voorzitter Martin Blok van PAC Rotterdam in het voorjaar na de eerste van de drie masterclasses die Rotterdam Sportsupport dit jaar organiseert. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor bestuurs- en kaderleden van Sportplusverenigingen en andere Rotterdamse sportclubs met maatschappelijke ambities.

Inspireren
‘Met de masterclasses willen we verenigingen inhoudelijk nog meer diepgang bieden’, zegt verenigingsadviseur Mark Tissink van Rotterdam Sportsupport. Hij is verantwoordelijk voor de organisatie en invulling van de avonden. ‘Wat wordt anno 2017 van sportverenigingen verwacht? Wat komt er op ze af en welke kansen kunnen ze benutten? Bestuurs- en kaderleden kunnen zich hierover laten informeren en inspireren tijdens de masterclasses.’

Omgaan met partijen uit de wijk
De inhoud wordt grotendeels bepaald door het boek ‘De waarde(n)volle club’ van Frank van Eekeren. Binnen de Universiteit Utrecht is ‘Sport & Society’ zijn focusgebied. Tissink: ‘In het boek worden vier soorten waarden onderscheiden. Eén: de sportieve waarden. Die zijn de basis van elke sportvereniging. Twee: de publieke waarden. Hoe ga je als club om met bijvoorbeeld de gemeente, maatschappelijke organisaties en partijen uit de wijk? Drie: zakelijke waarden. Welke scenario’s volg je bijvoorbeeld op het vlak van sponsoring? Welke vormen van lidmaatschap zijn er? En tot slot: culturele waarden. Wat is jouw clubcultuur? En hoe ga je om met andere culturen binnen de vereniging?’

Belang van maatschappelijk ondernemen
Bij de masterclasses ligt het accent op publieke waarden, zakelijke en culturele waarden. Tissink: ‘Tijdens de eerste avond in de Erasmus Universiteit Rotterdam, gingen Frank van Eekeren en de deelnemers in op de publieke waarden van verenigingen. Concreet: het belang van maatschappelijk ondernemen bij clubs. Vandaar de opmerking van de PAC Rotterdam-voorzitter over mogelijke nieuwe doelgroepen. Het leuke is: de meeste bestuurders kregen tijdens de avond bevestigd dat hun club maatschappelijk gezien goed bezig is, maar tegelijkertijd deden ze ook nieuwe inzichten op.’

Bekijk hier de samenvatting van masterclass 1:

 

 

De laatste masterclass dit jaar staat op het programma voor woensdag 1 november. De bijeenkomsten worden mogelijk gemaakt door Rabobank Rotterdam, businesspartner van Rotterdam Sportsupport.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Anne Nurra

Anne Nurra

verenigingsconsulent Veilig sportklimaat / clubkadercoach