Nog meer kinderen de stap naar een vereniging laten zetten. Extra aandacht besteden aan het behoud van jongens en meisjes die deze fase al achter de rug hebben. Dat zijn de werkzaamheden waarop de combinatiefunctionarissen van Rotterdam Sportsupport nog scherper zullen zijn in de komende periode. Op die manier kan het beoogde doel van 1250 lidmaatschappen worden gehaald of zelfs overtroffen.

Legio sportieve activiteiten voor kinderen en volop zichtbaarheid van de combinatiefunctionarissen. Dat is in het kort wat in de eerste maanden is bereikt. Maar nu willen de combinatiefunctionarissen dat het rendement verder omhooggaat. Nóg meer kinderen moeten na een activiteit op school of in de wijk doorstromen naar een vereniging. Bovendien is het zaak dat nieuwe leden niet al snel de club de rug toekeren.

Liesbeth van der Meer is coördinator combinatiefuncties bij Rotterdam Sportsupport. Zij zegt: ‘We streven naar nog betere samenwerking tussen verenigingen, scholen en onze organisatie. De werkzaamheden en zienswijzen moeten optimaal op elkaar aansluiten, want dan kun je snel en praktisch zaken aanpassen. Stel, een kind is na een clinic door een combinatiefunctionaris lid geworden van een vereniging, maar de trainingen wijken daar flink af van wat tijdens de clinic is aangeboden. Dan moeten we kijken of er meer verbinding en continuïteit is te realiseren. Bij sommige clinics wordt bijvoorbeeld vrolijke muziek gedraaid. Misschien kan de club dat ook doen tijdens trainingen en zo voorkomen dat het kind teleurgesteld raakt.’

In elk geval moeten de sfeer en structuur bij de vereniging goed zijn om te voorkomen dat een nieuw lid snel afhaakt. Van der Meer: ‘Agressie of geweld maken een club er niet aantrekkelijker op. Twee combinatiefunctionarissen kunnen als sportpedagoog de vereniging helpen een veilig, pedagogisch klimaat te creëren. Ga als club met een pedagoog aan de slag wanneer je merkt dat kinderen vertrekken vanwege de vele incidenten.’

Rotterdam Sportsupport wil met nog meer nationale sportbonden intensief samenwerken. Van der Meer: ‘Dan kunnen de combinatiefunctionarissen meeliften met succesvolle bestaande initiatieven of aanbieden dat met nieuwe projecten wordt proefgedraaid in Rotterdam. We hebben ook de ambitie samenwerking tussen verenigingen binnen eenzelfde sporttak te stimuleren. Gezamenlijk zorg je voor een krachtiger imago van je sport. Bovendien kunnen bestuurders elkaar bijpraten over problemen en oplossingen bij hun club.’

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Carmen Barranco

Carmen Barranco

verenigingsconsulent Veilig sportklimaat / clubkadercoach