Rotterdam heeft grote ambities als het om circulariteit gaat. In 2030 wil de stad dat circulair de maatstaf is en dat het fossiele grondstoffengebruik met 50% is verminderd. In 2050 is de Rotterdamse samenleving echt volledig circulair. Ook van de Rotterdamse sportverenigingen wordt meer gevraagd worden op gebied van duurzaamheid. Na het succes van Project Plastic in 2021 zet Rotterdam Sportsupport het komende jaar verder in op duurzaamheid en circulariteit. In de tweede fase dagen we Rotterdamse sportverenigingen uit om álle afvalstromen te verminderen. Samen gaan we ‘van afval naar grondstof!’  

Over Project Plastic 

Met Project Plastic, dat Rotterdam Sportsupport uitvoert in opdracht van de gemeente Rotterdam, hebben we vorig jaar twaalf verenigingen geholpen om het gebruik van wegwerplastic te verminderen, enkele afvalstromen te reduceren en nieuwe manieren van afvalpreventie te ontdekken. In drie workshops kregen verenigingen inspirerende voorbeelden en praktische tips om hiermee aan de slag te gaan. Verder hebben we individuele hulpvragen opgepakt en is er een nulmeting gedaan die het plasticgebruik van clubs inzichtelijk maakte. De uitdaging om de afvalstromen te verminderen is echter nog steeds onverminderd aanwezig. En daarom is het tijd voor de tweede fase van Project Plastic: ‘Van afval naar grondstof!’   

Aanleiding voor Fase 2 

Mede door veranderende wetgeving en de invoer van statiegeld op kleine PET-flessen, hebben veel sportverenigingen een slag gemaakt in het verminderen van plastic afval.  Maar binnen de vereniging zijn er meer afvalstromen. Karton, blik, frituurvet en koffiedrab bijvoorbeeld. Maar ook kleding en sportmaterialen behoren tot afvalstromen, die door andere partijen nog steeds goed gebruikt kunnen worden. Vrijwel elke vereniging kan iets doen om (één van deze) afvalstromen te verminderen. Bij iedere vereniging is het mogelijk om verbeterpunten aan te brengen als het gaat om circulariteit en afvalverwerking. Samen komen we met Project Plastic tot de beste oplossingen voor jouw vereniging.  

Wat gaan we doen? 

Binnen het project ‘Van afval naar grondstof!’ gaat jouw vereniging onder begeleiding van Rotterdam Sportsupport aan de slag met het verminderen van enkele afvalstromen. Tijdens twee workshops en een afsluitende bijeenkomst komen onderwerpen als afvalpreventie, afvalscheiding, duurzame sportspullen en gedragsbeïnvloeding aan bod. Hierbij maken we gebruik van expertise van professionele partijen op gebied van circulariteit. Deelnemende verenigingen inspireren en leren van elkaar door hun ideeën te delen. Goede praktijkvoorbeelden worden gebruikt in de workshops en gedeeld om ook andere Rotterdamse sportverenigingen te inspireren.

Waarom is dit een kans voor jouw vereniging?

Waar we nog maar net gewend zijn aan statiegeld op kleine PET-flessen, staat met de invoering van statiegeld op blikjes per 31 december de volgende wetswijziging alweer voor de deur. De aandacht voor afvalvermindering groeit en de regels worden steeds strenger. Voor jouw club is het van belang hier alert op te zijn. Door mee te doen aan Project Plastic Fase 2 maak je een sprong op het gebied van duurzaamheid en circulariteit en word je daarmee voorloper in Rotterdam. Afvalvermindering betekent ook dat de verwerking van afval binnen de vereniging verandert. En verder:

  • Kun je als vereniging veel geld besparen voor het afvoer van afval;
  • Is het verstandig om vroegtijdig te werken aan preventie/alternatieven omdat op termijn steeds meer wegwerpartikelen worden verboden;
  • Ben je als verenging verplichting om afval te scheiden;
  • Is het goed voor een duurzaam (groen) imago van je club: gezondheid en duurzaamheid liggen als kernwaarden dicht bij elkaar.

In de workshops is er aandacht voor een subsidie die eventuele investeringen op kan opvangen. Ook mogen verenigingen tijdens de afsluitende bijeenkomst een idee pitchen om afvalstromen op hun club te verminderen. De beste pitch ontvangt €1000,- om het idee uit te voeren! Verder kan Rotterdam Sportsupport, in samenwerking met gespecialiseerde partijen, jouw vereniging persoonlijk begeleiden.

Aanmelden

In het najaar gaan we van start met twee bijeenkomsten van het project ‘Van afval naar grondstof!’. Meer informatie hierover volgt later. Meld jouw vereniging nu alvast aan via de onderstaande button. Wees er snel bij want er is ruimte voor acht verenigingen!

Contact

Heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan contact op met verenigingsconsulent Maurits Morsink via m.morsink@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010 24 29 315. We helpen je graag verder!

Meer weten?

Wil je jouw accommodatie beter benutten? Heb je vragen over toegankelijkheid of duurzaamheid? Of wil je verbouwen, uitbreiden of verhuizen?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

  • Fondsen en subsidies
  • Duurzaamheid
  • Wet- en regelgeving
  • Vergunningen
  • Extern reclamebeleid

Wij staan voor je klaar!

Antoine Schijf

verenigingsconsulent Toekomstbestendige sportverenigingen
Antoine Schijf