Gesloten kantines, stilgelegde competities en afgelaste/aangepaste trainingen. De inkomsten blijven flink achter, terwijl veel uitgaven gewoon doorlopen. Hoe houd je als vereniging financieel het hoofd dan boven water in deze periode? Op dit moment zijn er verschillende maatregelen die je kunt treffen. In dit artikel hebben we de compensatieregelingen voor jou gebundeld.

Dit artikel is bijgewerkt op 12 januari om 11.58 uur.

Op dit moment zijn er voor sportverenigingen geen landelijke compensatieregelingen beschikbaar. Het NOC*NSF heeft wel bekendgemaakt dat er voor de breedtesport 5 miljoen beschikbaar wordt gesteld. Later dit jaar wordt meer duidelijk over hoe dit wordt uitgerold over sportverenigingen.

Landelijke regelingen

 • Status: geopend vanaf 13 december 2021 tot en met 31 januari 2022.

  Regeling in het kort
  Bedrijven, maar bijvoorbeeld ook sportclubs, kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor de loonkosten die zij maken in november en december 2021. Voorwaarde daarbij is wel dat zij in deze periode een omzetdaling van tenminste 10% hebben ten opzichte van 2019. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 85% van de loonsom.

  Heeft jouw sportclub:

  • Personeel in dienst
  • In drie aaneengesloten maanden omzetverlies van ten minste 10% (voor de hele organisatie of concern)

  Dan komt jouw club mogelijk in aanmerking. Lees hier meer.

   

 • Status: geopend, doorlopende regeling.

  Regeling in het kort
  Voor sportclubs die in liquiditeitsproblemen komen bestaat er de mogelijkheid om via Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) een borgstelling voor een noodkrediet aan te vragen. Met zo’n noodkrediet kan dan bijvoorbeeld de periode totdat een aangevraagde subsidie wordt uitgekeerd worden overbrugd. Maar het noodkrediet kan ook worden ingezet om de financiële schade veroorzaakt door het coronavirus op te vangen en te spreiden over de komende jaren.

  Heeft jouw sportclub:

  • Financiële schade door de coronacrisis?
  • Zou het helpen om deze schade uit te smeren over een langere periode?

  Dan komt jouw club mogelijk in aanmerking. Lees hier hoe je een borgstelling kunt aanvragen en wat de geldende voorwaarden zijn.

 • Status: TVL Q4 2021 is geopend voor aanvragen van 20 december tot 28 januari (17:00 uur).

  Regeling in het kort
  Sportverenigingen kunnen een aanvraag doen bij een minimaal omzetverlies van 20% en minimaal € 1.500 vaste lasten per kwartaal (geen werkelijke vaste lasten). Het minimum subsidiebedrag is € 1.500. Meer informatie over de voorwaarden en aanvragen is te vinden via de website van RVO.

  Heeft jouw sportclub:

  • Minimaal €1.500 aan vaste lasten per kwartaal
  • In dezelfde periode tenminste 20% omzetverlies

  Dan komt jouw club mogelijk in aanmerking. Lees hier meer.

 • Status: voorlopig voor sportverenigingen niet mogelijk om aan te vragen. Dit loket gaat naar verwachting in maart open.

  Regeling in het kort

  Deze regeling is bedoeld voor een tegemoetkoming in de vaste lasten van sportclubs die niet in aanmerking komen voor de TVL en/of loonkosten niet via de NOW gecompenseerd hebben gekregen. De TASO-regeling is bedoeld voor amateursport-organisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het eerste kwartaal van 2021 (1 april t/m 30 juni) en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.000. Bij de bepaling van de tegemoetkoming wordt onder meer gekeken naar de vaste lasten voor de accommodatie in eigen bezit of beheer, bondsafdrachten, niet gecompenseerde personeelslasten en het kantineresultaat. De tegemoetkoming bedraagt maximaal €24.000. Voor de regeling is €40 miljoen beschikbaar.

  Meer informatie is te vinden op de website van DUS-I.

 • Status: voorlopig voor sportverenigingen niet mogelijk om aan te vragen. Het NOC*NSF heeft wel bekendgemaakt dat er voor de breedtesport 5 miljoen beschikbaar wordt gesteld. Later dit jaar wordt meer duidelijk over hoe dit wordt uitgerold over sportverenigingen.

  Regeling in het kort
  Deze regeling is bedoeld voor de verhuurders van sportaccommodaties die (een deel van) de huursom in de periode van 1 april tot en met 30 juni 2021 hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties. Er is €50 miljoen beschikbaar voor deze regeling. Informatie over de regeling is te vinden op de website van DUS-I. Permante huurders krijgen maximaal 75% van de huursom vergoed. Gebruiksgebonden verhuurders (uurhuurders) krijgen de volledige huursom vergoed.

Voor de bovenstaande regelingen hebben we gebruikt gemaakt van de informatie van de website de Rijksoverheid.

Lokale regeling

 • Status: geopend, doorlopende regeling.

  Heeft jouw vereniging voldoende zicht op hoe het tijdens de coronacrisis financieel gaat, zowel op korte als op lange termijn? Wil je als bestuur kunnen sturen in deze moeilijke periode en weten van welke compensatiemaatregelen, fondsen en subsidies je mogelijk gebruik kunt maken? Vraag dan nu de (gratis) financiële APK voor verenigingen aan!

  Verenigingsconsulent financiën Paul Baans van Rotterdam bekijkt de financiële situatie van jouw club. Het doel van de scan is om jouw bestuur te spiegelen, dan wel te voorzien van inzichten waarmee je nog beter een koers kunt kiezen om de crisis door of uit te komen. De verenigingsconsulent financiën van kijkt samen met de penningmeester de begroting en exploitatie bekijken. Als uit de scan blijkt dat jouw vereniging door bijvoorbeeld fondsen en subsidiemogelijkheden per direct de financiële uitgangspositie kan verbeteren, dan helpen we daar graag mee. Interesse? Stuur dan een mailtje naar p.baans@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010-24 29 315.

  Daarnaast is in Rotterdam een steunfonds vitale verenigingen van ruim €260.000 beschikbaar gesteld voor verenigingen die door de coronacrisis dreigen om te vallen. Rotterdam Sportsupport heeft een stappenplan ontwikkeld om te bepalen of de financiële situatie van een sportvereniging daadwerkelijk acuut is en de club in aanmerking komt voor het steunfonds. Wanneer er voor de coronacrisis sprake was van een gezonde financiële huishouding en indien andere tegemoetkomingen, kwijtscheldingen en creatieve oplossingen niet voldoende zijn, kan een vereniging aanspraak maken op het fonds. Lees hier meer.

Andere mogelijkheden

Naast deze landelijke regelingen zijn er acties die je als vereniging zelf kunt uitvoeren om de uitgaven (tijdelijk) te stoppen of uit te stellen.

 • Indien je als vereniging een lening hebt lopen bij een geldverstrekker, neem dan contact op met de betreffende personen of instanties om afspraken te maken je lasten tijdelijk te verlagen.

 • Als vereniging steun je vaak op het vele werk dat de vrijwilligers verzetten. Sommige verenigingen maken gebruik van de vrijwilligersvergoeding om zo de vrijwilligers te bedanken/stimuleren. Een vrijwilligersvergoeding kan alleen worden toegekend als er daadwerkelijk werkzaamheden op vrijwillige basis zijn verricht. Het is een gunst en geen recht. Als vrijwilligers op dit moment geen werkzaamheden doen, mag de vrijwilliger dus niet worden doorbetaald.

Mochten er nog meer maatregelen bekend worden, verstrekken wij hier uiteraard snel meer informatie over. Houd onze website, nieuwsbrief en social media-kanalen in de gaten. Meer weten over financiën? Neem dan contact op met verenigingsconsulent Paul Baans via p.baans@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010 24 29 315. We helpen je graag verder!

Paul Baans

Paul Baans

Verenigingsconsulent financiën

Meer weten?

Wil je de clubfinanciën beter organiseren? Heb je vragen over het opstellen van een begroting? Of wil je weten welke belastingregels van toepassing zijn?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

 • Alles voor de penningmeesters
 • Subsidies
 • Fondsen
 • Sponsoring
 • Overige inkomstenbronnen

Wij staan voor je klaar!

Marita Verkaik

Marita Verkaik

manager / plaatsvervangend directeur