De inkomsten blijven flink achter, terwijl veel uitgaven gewoon doorlopen. Hoe houd je als vereniging financieel het hoofd dan boven water in deze periode? Op dit moment zijn er verschillende maatregelen die je kunt treffen. Een overzicht.

Dit artikel is bijgewerkt op 13 november om 16.00 uur.

Landelijke regelingen

1. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 3.0)

Status: open per 16 november, loopt tot 13 december 2020

Nu er minder sportactiviteiten zijn op de vereniging, worden er veel minder werkzaamheden uitgevoerd. Als vereniging heb je wellicht personeelskosten die doorbetaald moeten worden omdat dit contractueel is afgesproken. Hiervoor heeft de overheid ook een compensatieregeling getroffen: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid.

De derde tranche is vanaf 16 november geopend. Ondernemers en verenigingen kunnen de regeling aanvragen. Hiermee kan je, voor in ieder geval drie maanden, een voorschot (tot 80%) van het UWV ontvangen op loonkosten voor personeel in vaste dienst, maar ook voor mensen met een flexibel contract.

Uiteraard is er een aantal voorwaarden gebonden aan deze aanvraag. De meest voorkomende vragen gaan over de omzetdaling van 20% en de hoogte van de tegemoetkoming. Als ondernemer of vereniging moet je (achteraf) kunnen aantonen dat de omzet met minimaal 20% is verlaagd door het coronavirus. Het is daarom van belang dat je goed inzichtelijk hebt wat de verwacht omzet is en wat je daadwerkelijk hebt omgezet. Is dit niet inzichtelijk of wil je hierbij hulp? Neem dan contact op met Rotterdam Sportsupport via p.baans@rotterdamsportsupport.nl.  

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is maximaal 80% van de loonsom, maar is afhankelijk van de terugval in omzet. Een overzicht:

 • indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 80% van de loonsom van een werkgever;
 • indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
 • indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Ook voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 komen er weer mogelijkheden om deze vergoeding aan te vragen via NOW 4.0 en NOW 5.0. Hier moet dan sprake zijn van een omzetverlies van minimaal 30%. Die data volgen later.

2. Borgstelling Stichting Waarborgfonds Sport

Status: geopend, doorlopende regeling.

Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) verstrekt borgstellingen zodat plannen van sportverenigingen, zoals verbouwing van de accommodatie of vervanging van de velden, realiteit kunnen worden. Lees hier hoe je een borgstelling kunt aanvragen en wat de geldende voorwaarden zijn.

3. TVL-regeling

Status: geopend vanaf medio november, doorlooptijd nog niet bekend.

Naast een regeling voor de loonkosten is er ook een regeling voor de vaste lasten van een sportvereniging voor de periode oktober-december. Organisaties met een omzetverlies van minimaal 30% en daarnaast minimaal 3.000 euro vaste lasten per kwartaal, kunnen een beroep doen op de TVL-regeling. Met deze adviestool kun je zien of je in aanmerking komt voor de regeling.
De tegemoetkoming bedraagt 50% van de vaste lasten tot een maximale vergoeding van 90.000 euro. Naar verwachting kan er medio november een aanvraag worden gedaan voor het vierde kwartaal. Wanneer het loket weer sluit, is nog niet bekend.

4. Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO-regeling)

Status: gesloten, aanvragen in behandeling. Komt waarschijnlijk later wel terug als onderdeel van het sportpakket 2.0, maar in aangepaste vorm. Hoe precies is nog onduidelijk.

Sportverenigingen die schade hebben geleden door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus kunnen een tegemoetkoming ontvangen tussen de 1500 en 3500 euro. De regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die door de coronamaatregelen ten minste 20 procent aan omzetverlies hebben geleden. Eén van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling is dat de organisatie nog geen gebruik heeft gemaakt van de TOGS-regeling (Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19).

De TASO-regeling is van toepassing op doorlopende lasten (met uitzondering van huurlasten) en kon voor twee periodes worden aangevraagd: 1 maart tot 1 juni van 2020. De regeling kent drie gradaties van tegemoetkomingen:

 • 1500 euro (bij doorlopende lasten van 501 t/m 1500 euro)
 • 2500 euro (bij doorlopende lasten van 1501 t/m 2500 euro)
 • 3500 euro (bij doorlopende lasten van 2501 t/m 3999 euro)

Meer informatie over de TASO-regeling vind je hier.

Lokale regeling

1. Steunfonds vitale sportverenigingen financiële APK

Status: geopend, doorlopende regeling.

Heeft jouw vereniging voldoende zicht op hoe het tijdens de coronacrisis financieel gaat, zowel op korte als op lange termijn? Wil je als bestuur kunnen sturen in deze moeilijke periode en weten van welke compensatiemaatregelen, fondsen en subsidies je mogelijk gebruik kunt maken? Vraag dan nu de (gratis) financiële APK voor verenigingen aan!

Verenigingsconsulent financiën Paul Baans van Rotterdam bekijkt de financiële situatie van jouw club. Het doel van de scan is om jouw bestuur te spiegelen, dan wel te voorzien van inzichten waarmee je nog beter een koers kunt kiezen om de crisis door of uit te komen. De verenigingsconsulent financiën van kijkt samen met de penningmeester de begroting en exploitatie bekijken. Als uit de scan blijkt dat jouw vereniging door bijvoorbeeld fondsen en subsidiemogelijkheden per direct de financiële uitgangspositie kan verbeteren, dan helpen we daar graag mee. Interesse? Stuur dan een mailtje naar p.baans@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010-24 29 315.

Daarnaast is in Rotterdam een steunfonds vitale verenigingen van ruim €260.000 beschikbaar gesteld voor verenigingen die door de coronacrisis dreigen om te vallen. Rotterdam Sportsupport heeft een stappenplan ontwikkeld om te bepalen of de financiële situatie van een sportvereniging daadwerkelijk acuut is en de club in aanmerking komt voor het steunfonds. Wanneer er voor de coronacrisis sprake was van een gezonde financiële huishouding en indien andere tegemoetkomingen, kwijtscheldingen en creatieve oplossingen niet voldoende zijn, kan een vereniging aanspraak maken op het fonds. Lees hier meer.

Andere mogelijkheden

Naast deze landelijke regelingen zijn er acties die je als vereniging zelf kunt uitvoeren om de uitgaven (tijdelijk) te stoppen of uit te stellen.

1. Rente en aflossing op een lening
Verenigingen die een lening hebben bij de ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank of Triodos Bank kunnen tijdelijk een deel van de betalingen bevriezen. Het aanbod verschilt per bank. Bij de meeste banken gaat het om een uitstel van 3-6 maanden van de aflossing (dus niet de rente) op een lening tot 2,5 miljoen euro. De lening wordt dan met 3-6 verlengd. Dit betekent dat je vereniging niet over 3-6 de achterstand in één keer hoeft af te lossen, maar wordt de lening wel volledig afgelost. Voor meer informatie over de mogelijkheden adviseren wij om contact op te nemen met de betreffende bank.

2. Vrijwilligerskosten
Als vereniging steun je vaak op het vele werk dat de vrijwilligers verzetten. Sommige verenigingen maken gebruik van de vrijwilligersvergoeding om zo de vrijwilligers te bedanken/stimuleren. Een vrijwilligersvergoeding kan alleen worden toegekend als er daadwerkelijk werkzaamheden op vrijwillige basis zijn verricht. Het is een gunst en geen recht. Als vrijwilligers op dit moment geen werkzaamheden doen, mag de vrijwilliger dus niet worden doorbetaald.

3. Belastingdienst
Ook de belastingdienst denkt in deze tijden mee. Zo heeft deze instantie een aantal regelingen in het leven geroepen. De belangrijkste is ‘bijzonder uitstel van betaling’. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Klik hier voor alle belastingmaatregelen en hoe je als vereniging een aanvraag kunt indienen.

Mochten er nog meer maatregelen bekend worden, verstrekken wij hier uiteraard snel meer informatie over. Houd onze website, nieuwsbrief en social media-kanalen in de gaten. Meer weten over financiën? Neem dan contact op met verenigingsconsulent Paul Baans via p.baans@rotterdamsportsupport.nl.

Paul Baans

Paul Baans

Verenigingsconsulent financiën

Meer weten?

Wil je de clubfinanciën beter organiseren? Heb je vragen over het opstellen van een begroting? Of wil je weten welke belastingregels van toepassing zijn?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

 • (meerjaren)begroting
 • Contributie-inning
 • Belastingregels
 • Fondsen en subsidies
 • Sponsorwerving

Wij staan voor je klaar!

Jelmer Knossen

Jelmer Knossen

projectcoördinator Schoolsportvereniging