Gesloten kantines, stilgelegde competities en afgelaste/aangepaste trainingen. De inkomsten blijven flink achter, terwijl veel uitgaven gewoon doorlopen. Hoe houd je als vereniging financieel het hoofd dan boven water in deze periode? Op dit moment zijn er verschillende maatregelen die je kunt treffen. In dit artikel hebben we de compensatieregelingen voor jou gebundeld.

Dit artikel is bijgewerkt op 20 september om 16.15 uur.

Het is voor de meeste verenigingen niet mogelijk om de TVL- en TASO-regeling te combineren. Houd er rekening mee dat de verschillende regelingen niet altijd gelijktijdig met elkaar kunnen worden aangevraagd.

Landelijke regelingen

 • Status: het loket voor de 6e aanvraagperiode (Q3 2021) is geopend van 26 juli tot en met 30 september 2021.

  Regeling in het kort
  Bedrijven, maar bijvoorbeeld ook sportclubs, kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor de loonkosten die zij maken in juli, augustus en september. Voorwaarde daarbij is wel dat zij in dit kwartaal een omzetdaling van tenminste 20% hebben ten opzichte van 2019. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 85% van de loonsom.

  Heeft jouw sportclub:

  • Personeel in dienst
  • In drie aaneengesloten maanden omzetverlies van ten minste 20% (voor de hele organisatie of concern)

  Dan komt jouw club mogelijk in aanmerking. Lees hier meer.

   

 • Status: geopend, doorlopende regeling.

  Regeling in het kort
  Voor sportclubs die in liquiditeitsproblemen komen bestaat er de mogelijkheid om via Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) een borgstelling voor een noodkrediet aan te vragen. Met zo’n noodkrediet kan dan bijvoorbeeld de periode totdat een aangevraagde subsidie wordt uitgekeerd worden overbrugd. Maar het noodkrediet kan ook worden ingezet om de financiële schade veroorzaakt door het coronavirus op te vangen en te spreiden over de komende jaren.

  Heeft jouw sportclub:

  • Financiële schade door de coronacrisis?
  • Zou het helpen om deze schade uit te smeren over een langere periode?

  Dan komt jouw club mogelijk in aanmerking. Lees hier hoe je een borgstelling kunt aanvragen en wat de geldende voorwaarden zijn.

 • Status: het loket voor de TVL Q3 gaat open vanaf 31 augustus (08.00 uur) en sluit op 26 oktober (17.00 uur).

  Regeling in het kort
  Sportverenigingen kunnen vanaf 31 augustus de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q3 2021 aanvragen. Het subsidiepercentage is verhoogd van 85% tot 100%. Sportverenigingen kunnen nu kiezen tussen twee referentieperioden: het derde kwartaal van 2019 of het derde kwartaal van 2020.

  Sportverenigingen kunnen een aanvraag doen bij een minimaal omzetverlies van 30% en minimaal € 1.500 vaste lasten per kwartaal (geen werkelijke vaste lasten). Het minimum subsidiebedrag is € 1.500. Meer informatie over de voorwaarden en aanvragen is te vinden via de website van RVO.

  Heeft jouw sportclub:

  • Minimaal €1.500 aan vaste lasten per kwartaal
  • In dezelfde periode tenminste 30% omzetverlies

  Dan komt jouw club mogelijk in aanmerking. Lees hier meer.

  Het combineren van TASO- en TVL-regeling is in de meeste gevallen niet toegestaan. Als vereniging heb je zelf de keuze om voor één van de twee regelingen te kiezen. Let op: de TASO-regeling heeft een budget van 29 miljoen en zal bij overschrijding naar rato worden verdeeld.

 • Status: het loket voor de TASO-Q2 is gesloten. Op dit moment hebben we nog geen zicht of er een nieuwe tranche komt. Het kabinet heeft inmiddels aangegeven dat per 1 oktober de meeste compensatieregelingen zullen worden stopgezet.

  Regeling in het kort

  Deze regeling is bedoeld voor een tegemoetkoming in de vaste lasten van sportclubs die niet in aanmerking komen voor de TVL en/of loonkosten niet via de NOW gecompenseerd hebben gekregen. De TASO-regeling is bedoeld voor amateursport-organisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het eerste kwartaal van 2021 (1 april t/m 30 juni) en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.000. Bij de bepaling van de tegemoetkoming wordt onder meer gekeken naar de vaste lasten voor de accommodatie in eigen bezit of beheer, bondsafdrachten, niet gecompenseerde personeelslasten en het kantineresultaat. De tegemoetkoming bedraagt maximaal €24.000. Voor de regeling is €40 miljoen beschikbaar.

  Meer informatie is te vinden op de website van DUS-I.

  Het combineren van TASO- en TVL-regeling is niet toegestaan. Als vereniging heb je zelf de keuze om voor één van de twee regelingen te kiezen. Let op: de TASO-regeling heeft een budget van 29 miljoen en zal bij overschrijding naar rato worden verdeeld.

 • Status: De tweede tranche van 2021 is gesloten. Op dit moment hebben we geen zicht of er een derde tranche komt. Het kabinet heeft inmiddels aangegeven dat per 1 oktober de meeste compensatieregelingen zullen worden stopgezet.

  Regeling in het kort
  Deze regeling is bedoeld voor de verhuurders van sportaccommodaties die (een deel van) de huursom in de periode van 1 april tot en met 30 juni 2021 hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties. Er is €50 miljoen beschikbaar voor deze regeling. Informatie over de regeling is te vinden op de website van DUS-I. Permante huurders krijgen maximaal 75% van de huursom vergoed. Gebruiksgebonden verhuurders (uurhuurders) krijgen de volledige huursom vergoed.

Voor de bovenstaande regelingen hebben we gebruikt gemaakt van de informatie van de website van NOC*NSF en Rijksoverheid. Het combineren van TASO- en TVL-regeling is voor veel verenigingen niet mogelijk. Als vereniging heb je zelf de keuze om voor één van de twee regelingen te kiezen. Let op: de TASO-regeling heeft een budget van 40 miljoen en zal bij overschrijding naar rato worden verdeeld.

Lokale regeling

 • Status: geopend, doorlopende regeling.

  Heeft jouw vereniging voldoende zicht op hoe het tijdens de coronacrisis financieel gaat, zowel op korte als op lange termijn? Wil je als bestuur kunnen sturen in deze moeilijke periode en weten van welke compensatiemaatregelen, fondsen en subsidies je mogelijk gebruik kunt maken? Vraag dan nu de (gratis) financiële APK voor verenigingen aan!

  Verenigingsconsulent financiën Paul Baans van Rotterdam bekijkt de financiële situatie van jouw club. Het doel van de scan is om jouw bestuur te spiegelen, dan wel te voorzien van inzichten waarmee je nog beter een koers kunt kiezen om de crisis door of uit te komen. De verenigingsconsulent financiën van kijkt samen met de penningmeester de begroting en exploitatie bekijken. Als uit de scan blijkt dat jouw vereniging door bijvoorbeeld fondsen en subsidiemogelijkheden per direct de financiële uitgangspositie kan verbeteren, dan helpen we daar graag mee. Interesse? Stuur dan een mailtje naar p.baans@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010-24 29 315.

  Daarnaast is in Rotterdam een steunfonds vitale verenigingen van ruim €260.000 beschikbaar gesteld voor verenigingen die door de coronacrisis dreigen om te vallen. Rotterdam Sportsupport heeft een stappenplan ontwikkeld om te bepalen of de financiële situatie van een sportvereniging daadwerkelijk acuut is en de club in aanmerking komt voor het steunfonds. Wanneer er voor de coronacrisis sprake was van een gezonde financiële huishouding en indien andere tegemoetkomingen, kwijtscheldingen en creatieve oplossingen niet voldoende zijn, kan een vereniging aanspraak maken op het fonds. Lees hier meer.

Andere mogelijkheden

Naast deze landelijke regelingen zijn er acties die je als vereniging zelf kunt uitvoeren om de uitgaven (tijdelijk) te stoppen of uit te stellen.

 • Verenigingen die een lening hebben bij de ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank of Triodos Bank kunnen tijdelijk een deel van de betalingen bevriezen. Het aanbod verschilt per bank. Bij de meeste banken gaat het om een uitstel van 3-6 maanden van de aflossing (dus niet de rente) op een lening tot 2,5 miljoen euro. De lening wordt dan met 3-6 verlengd. Dit betekent dat je vereniging niet over 3-6 de achterstand in één keer hoeft af te lossen, maar wordt de lening wel volledig afgelost. Voor meer informatie over de mogelijkheden adviseren wij om contact op te nemen met de betreffende bank.

 • Als vereniging steun je vaak op het vele werk dat de vrijwilligers verzetten. Sommige verenigingen maken gebruik van de vrijwilligersvergoeding om zo de vrijwilligers te bedanken/stimuleren. Een vrijwilligersvergoeding kan alleen worden toegekend als er daadwerkelijk werkzaamheden op vrijwillige basis zijn verricht. Het is een gunst en geen recht. Als vrijwilligers op dit moment geen werkzaamheden doen, mag de vrijwilliger dus niet worden doorbetaald.

 • Ook de belastingdienst denkt in deze tijden mee. Zo heeft deze instantie een aantal regelingen in het leven geroepen. De belangrijkste is ‘bijzonder uitstel van betaling’. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Klik hier voor alle belastingmaatregelen en hoe je als vereniging een aanvraag kunt indienen.

Mochten er nog meer maatregelen bekend worden, verstrekken wij hier uiteraard snel meer informatie over. Houd onze website, nieuwsbrief en social media-kanalen in de gaten. Meer weten over financiën? Neem dan contact op met verenigingsconsulent Paul Baans via p.baans@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010 24 29 315. We helpen je graag verder!

Paul Baans

Paul Baans

Verenigingsconsulent financiën

Meer weten?

Wil je de clubfinanciën beter organiseren? Heb je vragen over het opstellen van een begroting? Of wil je weten welke belastingregels van toepassing zijn?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

 • Alles voor de penningmeesters
 • Subsidies
 • Fondsen
 • Sponsoring
 • Overige inkomstenbronnen

Wij staan voor je klaar!

Sandra Sonneveld

Sandra Sonneveld

P&O medewerker