De inkomsten blijven flink achter, terwijl veel uitgaven gewoon doorlopen. Hoe houd je als vereniging financieel het hoofd dan boven water in de periode van het coronavirus? Op dit moment zijn er verschillende maatregelen die je kunt treffen. Een overzicht.

Dit artikel is bijgewerkt op 17 augustus

Landelijke regelingen

1. Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO-regeling)
Sportverenigingen die schade hebben geleden door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus kunnen een tegemoetkoming ontvangen tussen de 1500 en 3500 euro. De regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die door de coronamaatregelen ten minste 20 procent aan omzetverlies hebben geleden. Eén van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling is dat de organisatie nog geen gebruik heeft gemaakt van de TOGS-regeling (Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19).

De TASO-regeling is van toepassing op doorlopende lasten (met uitzondering van huurlasten) in de periode 1 maart tot 1 juni van 2020. De regeling kent drie gradaties van tegemoetkomingen:

 • 1500 euro (bij doorlopende lasten van 501 t/m 1500 euro)
 • 2500 euro (bij doorlopende lasten van 1501 t/m 2500 euro)
 • 3500 euro (bij doorlopende lasten van 2501 t/m 3999 euro)

Meer informatie over de TASO-regeling vind je hier.

2. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)
Nu de verenigingen gesloten zijn, worden er veel minder werkzaamheden uitgevoerd. Als vereniging heb je wellicht personeelskosten die doorbetaald moeten worden omdat dit contractueel is afgesproken. Hiervoor heeft de overheid ook een compensatieregeling getroffen: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid.

De tweede tranche is inmiddels geopend. Ondernemers en verenigingen kunnen de regeling aanvragen. Hiermee kan je, voor in ieder geval drie maanden, een voorschot (tot 90%) van het UWV ontvangen op loonkosten voor personeel in vaste dienst, maar ook voor mensen met een flexibel contract.

Uiteraard is er een aantal voorwaarden gebonden aan deze aanvraag. De meest voorkomende vragen gaan over de omzetdaling van 20% en de hoogte van de tegemoetkoming. Als ondernemer of vereniging moet je (achteraf) kunnen aantonen dat de omzet met minimaal 20% is verlaagd door het coronavirus. Het is daarom van belang dat je goed inzichtelijk hebt wat de verwacht omzet is en wat je daadwerkelijk hebt omgezet. Is dit niet inzichtelijk of wil je hierbij hulp? Neem dan contact op met Rotterdam Sportsupport via p.baans@rotterdamsportsupport.nl.  

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is maximaal 90% van de loonsom, maar is afhankelijk van de terugval in omzet. Een overzicht:

 • indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
 • indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
 • indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

3. Steunfonds vitale sportverenigingen
In Rotterdam is een steunfonds vitale verenigingen van ruim €260.000 beschikbaar gesteld voor verenigingen die door de coronacrisis dreigen om te vallen. Rotterdam Sportsupport heeft een stappenplan ontwikkeld om te bepalen of de financiële situatie van een sportvereniging daadwerkelijk acuut is en de club in aanmerking komt voor het steunfonds. Wanneer er voor de coronacrisis sprake was van een gezonde financiële huishouding en indien andere tegemoetkomingen, kwijtscheldingen en creatieve oplossingen niet voldoende zijn, kan een vereniging aanspraak maken op het fonds. Het budget hiervoor is afkomstig uit de gelden van het Actieprogramma Verenigingen.

4. Huurcompensatie
Het kabinet heeft 110 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor verenigingen. Van dit bedrag gaat €20 miljoen naar de TASO-regeling, €90 miljoen wordt in de loop van 2020 aan gemeenten uitgekeerd ter compensatie van de gederfde huuropbrengsten. Hoe de gelden in Rotterdam worden verdeeld, wordt binnenkort bekend.

5. Borgstelling Stichting Waarborgfonds Sport
Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) verstrekt borgstellingen zodat plannen van sportverenigingen, zoals verbouwing van de accommodatie of vervanging van de velden, realiteit kunnen worden. Lees hier hoe je een borgstelling kunt aanvragen en wat de geldende voorwaarden zijn.

6. Stroppenpot NOC*NSF
Mochten de eerder genoemde compensaties niet zorgen voor genoeg financiële daadkracht, dan kan de vereniging ook een beroep doen op de stroppenpot van het NOC*NSF. De sportkoepel heeft minimaal 5 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de sportbonden en verenigingen. Een aanvraag kun je indienen bij je eigen sportbond.

7. TVL-regeling
Heeft uw vereniging de TOGS ontvangen? Dan kom je waarschijnlijk ook in aanmerking voor de TVL-regeling. Deze compensatieregeling betreft een uitkering over de maanden juni t/m september. Er moet meer dan 30% omzetdaling en minimaal €4.000 omzetverlies zijn. Er is per branche een percentage vastgesteld voor de daadwerkelijke lasten.

8. Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (deze regeling is verlopen. Indien er een update komt, plaatsen we dit uiteraard direct op onze website)

De overheid heeft voor de vaste lasten deze compensatieregeling in het leven geroepen: Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Ondernemers en verenigingen kunnen (tot 26 juni 2020) een éénmalige bijdrage aanvragen van € 4.000,-. Er zijn een aantal voorwaarden aan de uitkering gebonden. Deze zijn ook hier te vinden. De meest gestelde vraag is wat er onder omzet wordt verstaan. Dit betreft alle inkomsten die in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 werden verwacht, maar door het coronavirus niet door jouw vereniging zijn ontvangen. 

Veel wordt gedacht aan kantineomzet, maar ook de stopgezette sponsorbijdrages, leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd – en dus geen contributie betalen – worden verstaan onder omzetverlies!

Andere mogelijkheden

Naast deze landelijke regelingen zijn er acties die je als vereniging zelf kunt uitvoeren om de uitgaven (tijdelijk) te stoppen of uit te stellen.

1. Rente en aflossing op een lening
Verenigingen die een lening hebben bij de ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank of Triodos Bank kunnen tijdelijk een deel van de betalingen bevriezen. Het aanbod verschilt per bank. Bij de meeste banken gaat het om een uitstel van 3-6 maanden van de aflossing (dus niet de rente) op een lening tot 2,5 miljoen euro. De lening wordt dan met 3-6 verlengd. Dit betekent dat je vereniging niet over 3-6 de achterstand in één keer hoeft af te lossen, maar wordt de lening wel volledig afgelost. Voor meer informatie over de mogelijkheden adviseren wij om contact op te nemen met de betreffende bank.

2. Vrijwilligerskosten
Als vereniging steun je vaak op het vele werk dat de vrijwilligers verzetten. Sommige verenigingen maken gebruik van de vrijwilligersvergoeding om zo de vrijwilligers te bedanken/stimuleren. Een vrijwilligersvergoeding kan alleen worden toegekend als er daadwerkelijk werkzaamheden op vrijwillige basis zijn verricht. Het is een gunst en geen recht. Als vrijwilligers op dit moment geen werkzaamheden doen, mag de vrijwilliger dus niet worden doorbetaald.

3. Belastingdienst
Ook de belastingdienst denkt in deze tijden mee. Zo heeft deze instantie een aantal regelingen in het leven geroepen. De belangrijkste is ‘bijzonder uitstel van betaling’. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Klik hier voor alle belastingmaatregelen en hoe je als vereniging een aanvraag kunt indienen.

Mochten er nog meer maatregelen bekend worden, verstrekken wij hier uiteraard snel meer informatie over. Houd onze website, nieuwsbrief en social media-kanalen in de gaten. Meer weten over financiën? Neem dan contact op met verenigingsconsulent Paul Baans via p.baans@rotterdamsportsupport.nl.

Paul Baans

Paul Baans

Verenigingsconsulent financiën

Meer weten?

Wil je de clubfinanciën beter organiseren? Heb je vragen over het opstellen van een begroting? Of wil je weten welke belastingregels van toepassing zijn?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

 • (meerjaren)begroting
 • Contributie-inning
 • Belastingregels
 • Fondsen en subsidies
 • Sponsorwerving

Wij staan voor je klaar!

Jans van Meerten

Jans van Meerten

financieel medewerker