‘Zonder deelname aan de Schoolsportvereniging en andere maatschappelijke activiteiten zou onze vereniging misschien niet meer hebben bestaan. Het is goed voor ons ledenaantal en ons aanzien. Maar het is natuurlijk ook goed voor de vele mensen die we ermee bereiken en zo betrekken bij de club.’ Dat zegt Sjoerd Nicodem, coördinator maatschappelijke projecten bij voetbalvereniging HWD. 

Van de plusminus 175 jeugdleden bij HWD is minstens de helft ingestroomd via Schoolsportvereniging Het Nieuwe Westen. Eerst kregen zij een jaar lang op hun basisschool De Vierambacht training van HWD-vrijwilligers. Daarna gingen ze trainen en wedstrijden spelen bij de club zelf.

Scheidsrechter

‘Onze vereniging heeft bijna 280 leden, dus zeker een derde heeft de weg gevonden via de Schoolsportvereniging’, zegt Sjoerd Nicodem. ‘Maar dat is niet alles. Sommigen hebben inmiddels de leeftijd bereikt, dat ze scheidsrechter willen zijn bij wedstrijden van E- of F-pupillen. In het verleden verzorgde menigeen samen met mij ook trainingen, maar op dit moment is daar even geen sprake van.’

Bovendien is de ouderbetrokkenheid groot, vervolgt Nicodem. ‘Heel wat ouders van kinderen die via de Schoolsportvereniging HWD-lid zijn geworden, blijken het leuk te vinden coach of trainer te zijn van een jeugdteam. Vanuit het enthousiasme van vaders en moeders is ook een oudercommissie opgezet. Die kan bijvoorbeeld meningen en ideeën met het bestuur delen, zoals de wens meer gezonde voeding te verkopen in de kantine.’

Beter imago

In het vorige decennium besloot HWD zich in maatschappelijk opzicht actiever op te stellen dan de traditionele sportvereniging. Dit deed de club zowel uit eigenbelang als uit de ambitie meer mensen te laten profiteren van sport, de vereniging en de accommodatie. Nicodem: ‘De Schoolsportvereniging was het eerste maatschappelijke project. Daarna is niet alleen ons ledenaantal toegenomen, maar ook ons imago verbeterd.’

HWD streeft ernaar dat de accommodatie dagelijks volop wordt benut. Nicodem: ‘De activiteiten zijn breed. Twee dagen per week strijkt hier bijvoorbeeld de Feyenoord Soccerschool neer. Talentvolle voetballers die leerling zijn van Daltonschool Overschie, trainen hier dan. Maar we hebben ook een klaverjasmiddag voor senioren en een fysiotherapeut die een beweeg- en sportprogramma verzorgt voor vrouwen met overgewicht.’

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Bianca Hamstra

Bianca Hamstra

pedagogisch adviseur