Op woensdag 23 september organiseerde Rotterdam Sportsupport, zowel online als offline, de communitybijeenkomst ‘Kampioen in verenigen’. Wil jouw vereniging aan de slag met de thema’s die zijn besproken? Lees hieronder per thema wat Rotterdam Sportsupport kan bieden en welke acties je als vereniging zelf al kunt nemen.

Toekomstbestendige sportverenigingen (Actieprogramma Verenigingen)

De wereld is continu in verandering. Om bestaansrecht te houden, moeten ook sportverenigingen blijven meebewegen, zoals met behoeften van (potentiële) leden. Maar wat is nou precies een toekomstbestendige vereniging? En wat maakt dat belangrijk voor jouw vereniging? In hoeverre speelt diversiteit een rol? En hoe kan het Actieprogramma Sportverenigingen aan de ontwikkeling van jouw vereniging een bijdrage leveren? Het zorgde voor interessante gespreksstof en nieuwe inzichten op locatie bij Nikantes.            
       Rotterdam Sportsupport helpt sportverenigingen bij het toekomstbestendiger worden zodat ze over twintig tot dertig jaar ook nog een prominente rol spelen in de Rotterdamse samenleving. Het Actieprogramma Verenigingen dient daarbij als speerpunt en bevat tal van acties die bijdragen aan vitale, veilige en toekomstbestendige sportverenigingen. Het is opgesteld in nauwe samenwerking met verenigingen en belangrijke partners, zoals Rotterdam Sportsupport en Sportbedrijf Rotterdam. Een overzicht:

 • Lees hier het volledige Actieprogramma of hier de samenvatting.
 • Het Actieprogramma Verenigingen bevat een aantal focusacties: 
  • Pilots met flexibele lidmaatschappen
  • Multisport & blending
  • Aanbod E-sports bij verenigingen
  • Pilots met nieuwe bestuurs-, organisatie- en ALV-vormen
  • Verenigingen ondersteunen bij sponsorwerving
 • Bekijk hier inspirerende voorbeelden en activiteiten over het Actieprogramma Verenigingen.
 • Bekijk hier wat je als sportbestuurder kunt doen als je met vernieuwende bestuurs- en organisatievormen aan de slag wil.
 • Wil jouw vereniging aan de slag met één van de focusacties? Rotterdamse sportverenigingen kunnen per direct aanspraak maken op het stimuleringsbudget dat onderdeel is van het Actieprogramma Verenigingen. Lees hier meer over het stimuleringsbudget en hoe je een aanvraag kunt indienen.
 • Agenda voor de komende periode:
  • 17 oktober | Rotterdam Gate Games | Lees hier meer
  • 28 oktober | Besturen met Impact | Lees hier meer en schrijf je in!
  • 9 november | Kennissessie over flexibele lidmaatschappen | Meer info over de invulling volgt later. Heb je interesse? Stuur dan een mail naar f.netten@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010 24 29 315. Lees hier meer over flexibele lidmaatschappen.
  • 13 november | Game Inclusion | Meer info volgt later
 • Binnenkort organiseert Rotterdam Sportsupport ook nog een diverse (digitale) sessies over het Actieprogramma Verenigingen. Een overzicht:
  • Een sessie met als thema ‘Wat is het Actieprogramma Verenigingen precies en hoe kan dit bijdragen aan mijn ambities?’
  • Een inhoudelijke sessie over het belang van veranderen om een toekomstbestendig vereniging te blijven. Deze sessie staat onder begeleiding van Griet Cappelle, tevens studiogast bij de communitybijeenkomst ‘Kampioen in verenigen’.

   Verdere info over de data en de invulling van deze sessies volgt later. Heb je interesse of vragen? Stuur dan een e-mail naar f.netten@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010 – 24 29 315.

Meer weten?
Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Veilig en inclusief sportklimaat

Sport verbindt! Sport is voor iedereen. Maar helaas niet altijd. Discriminatie in de sport kent vele uitingsvormen. Denk aan de antisemitische of racistische spreekkoren die regelmatig te horen zijn vanaf voetbaltribunes. Of aan scheldpartijen op het veld of langs de lijn. Maar ook op individueel niveau komt discriminatie voor en ervaren LHBTI’ers (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mensen en transgender of intersekse personen) in de sportwereld een gebrek aan acceptatie. Wat betekent het om als vereniging veilig en inclusief te zijn? Bij HC Delfshaven ging Rotterdam Sportsupport hierover in gesprek met experts van RADAR en John Blankenstein Foundation, Bert Wijbenga (wethouder integratie en samenleven) en diverse clubvrijwilligers.
     Op onze support-pagina lees je alles wat we te bieden hebben op het gebied van Veilig Sportklimaat. Van diversiteit en inclusie tot het signaleren van zorgsignalen voor vrijwilligers. Verder nog:

 • Houd onze agenda in de gaten voor de training ‘effectief reageren op discriminerende opmerkingen voor scheidsrechters, trainers en bestuurders’. Bij interesse kun je alvast contact opnemen met Frank Vermeulen via f.vermeulen@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 010 24 29 315.
 • Lees hier het artikel “Grappen moeten kunnen, anders mag niks meer” over het onderzoek van verengingsconsulent Pepijn Geldof naar de LHBTI-acceptatie bij Rotterdamse sportverenigingen.

Meer weten?
Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de verenigingsconsulenten Veilig Sportklimaat en pedagogen. Samen zoeken we naar een oplossing om jouw hulpvraag op te lossen.  

Sport, bewegen en verenigen als middel

COVID-19 heeft de afgelopen maanden extra bloot gelegd dat de meest kwetsbare Rotterdammers in deze tijden extra hard geraakt worden. Ook ontstaan er nieuwe groepen kwetsbare Rotterdammers. Het aanpakken van de grote sociaal-maatschappelijke uitdagingen in Rotterdam is urgent en vraagt samenwerking, sterke schouders en lef. Sport, bewegen en verenigen is daarin als schakel belangrijk! Het includeren van kwetsbare Rotterdammers in de sport- en verenigingsomgeving helpt hen op weg naar minder kwetsbaar en zelfredzaam functioneren in de maatschappij (sport als middel). En omdat deze groep hier zonder bewuste inzet niet bij kan aansluiten, moeten we bewust inzetten op het ontsluiten van de sport- en verenigingsomgeving.
        Bij Atomium ’61, gingen sportaanbieders met aanbod gericht op de meer kwetsbare jeugd en volwassenen op Zuid, in gesprek met andere organisaties die zich bekommeneren om dezelfde kwetsbare Rotterdammers. Juist bij deze Rotterdammers red je het niet met sport alleen. Of met alleen taalaanbod. Of met alleen schuldhulpverlening. Met de sportaanbieders en Marco Pastors van NPRZ en met o.a. Calvijn-Juliana (vo), Humanitas, FysioHolland, Gemeente Rotterdam/PGW&Z, NLEducatie en Aafje Hulpthuis spraken we over integraal werken rondom het belang van de individuele Rotterdammer en hoe je dat verder kunt vormgeven.

Online uitzending gemist? Bekijk hieronder de uitzending volledig terug:

Meer weten?
Wil jij als vereniging nog betekenisvoller zijn voor ook deze groep Rotterdammers? Neem dan contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. Deze brengt je weer in contact met de juiste mensen binnen Rotterdam Sportsupport.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Marion den Elsen

Marion den Elsen

secretaresse