De besturen van HC Aeolus en RHV Leonidas hebben dinsdag 24 mei jl het voornemen uitgesproken om tot fusering van beide Rotterdamse verenigingen te komen. Hiertoe zullen zo snel mogelijk Algemene Ledenvergaderingen bijeen geroepen worden om over dit voornemen een besluit te nemen. De huidige selectiespelers van de beide Aeolus teams, tevens de enige leden van HC Aeolus, hebben het initiatief genomen tot samengaan met RHV Leonidas omdat de continuïteit van de vereniging niet meer gewaarborgd kon worden op het terrein van HC Rotterdam. HCR heeft besloten zich te focussen op de ontwikkeling van haar topteams met als gevolg dat de vereniging niet langer in staat is middelen en faciliteiten voor Aeolus te bieden. De spelers van de huidige dames- en herenselecties wilden niet dat hun sportieve prestaties van de afgelopen seizoenen teniet zouden gaan, een fusie met Leonidas zou daarom tegemoet komen aan de wensen van beide partijen.

Leonidas biedt een prachtig nieuw complex met kwalitatief hoogwaardige faciliteiten en een groot aantal leden en past qua cultuur uitstekend bij die van Aeolus. Het bestuur van RHV Leonidas ziet de fusie met Aeolus als een goede mogelijkheid om in sportief opzicht haar prestaties op een hoger niveau te tillen aangezien beide teams van Aeolus in de overgangsklasse uitkomen terwijl Leonidas momenteel nog in de 1e klasse uitkomt. Leonidas heeft inmiddels ruim 1.800 leden en groeit nog verder door. Haar ambitie ligt in het behouden van een stabiele positie in de overgangsklasse waarmee zij tevens haar jeugd een interessant sportief perspectief kan bieden. Het is tevens een goede ontwikkeling voor het niveau van het hockey in de stad Rotterdam.

De KNHB heeft in een eerste informele reactie zeer positief gereageerd op het voornemen van beide verenigingen en toegezegd het verdere proces te ondersteunen. Ook zal de bond duidelijk maken welke gevolgen dit heeft voor de huidige competitie en de geplande play-offs die begin juni worden gespeeld.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Carola Nagy

Carola Nagy

projectmanager Sport als middel / strategisch adviseur