De gemeente Rotterdam heeft besloten om met de voetbalvereniging Kocatepe, gevestigd aan de Oldegaarde 425, geen nieuwe huurovereenkomst aan te gaan. Dit besluit is genomen omdat de voetbalclub gedurende een langere periode niet in staat bleek hun verplichtingen na te komen. De huidige overeenkomst eindigt op 31 augustus. Lees voor meer informatie de brief waarmee wethouder Visser de commissie ZOCS informeert over dit besluit.

Sinds eind juni hebben er op initiatief van de gemeente vijf gesprekken plaatsgevonden met RVV Kocatepe. De vereniging is hierbij, bij wijze van laatste kans, in de gelegenheid gesteld om financieel en organisatorisch orde op zaken te stellen. De met de vereniging in dit kader gemaakte afspraken op financieel, organisatorisch en bestuurlijk vlak zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen gemeente en de club. Ook ondersteuning van Rotterdam Sportsupport om te komen tot een meer vitale vereniging, te doen gebruikelijk in een dergelijke situatie, is hierin geïntegreerd.

Het niet nakomen van de gemaakte afspraken maakt dat zowel de gemeente als Rotterdam Sportsupport niet het vertrouwen heeft dat de vereniging in staat is het tij te keren en te komen tot een vitale vereniging met een gezonde financiële positie. Rotterdam Sportsupport steunt, ook op basis van het verleden, het besluit van de gemeente Rotterdam. Tegelijkertijd betreuren we de gevolgen voor vrijwilligers die zich voor de vereniging hebben ingezet en voor de ruim 500 leden.

Wij streven ernaar samen met RVV Kocatepe, de KNVB en omliggende verenigingen een oplossing te vinden voor alle leden. Zodat iedereen die wíl voetballen ook in het komende seizoen weer kán voetballen. Leden die hier nu al vragen over hebben kunnen mailen naar kocatepe@rotterdamsportsupport.nl of bellen naar 06-45716903.

Voor vragen aan de gemeente Rotterdam kan men mailen naar infosenc@rotterdam.nl.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Jolanda de Vries

Jolanda de Vries

Communicatieadviseur