De gemeente Rotterdam biedt ook dit jaar Rotterdamse sportverenigingen en -stichtingen die aangepast sport- en beweegactiviteiten organiseren ondersteuning door middel van een subsidie. De subsidie aangepast sporten, voorheen meerkostensubsidie is bedoeld om extra kosten te dekken voor: materialen, begeleiding, accommodatieaanpassingen of extra reiskosten. Kosten die ook nodig zijn voor reguliere sportbeoefening zijn uitgesloten. De subsidie aanvraagt dient voor 1 juni te zijn ingezonden.

De subsidie is uitsluitend bedoeld voor sport- en beweegactiviteiten op amateurniveau die in vrije tijd worden beoefend. Buiten deze regeling vallen:

  • sport- en beweegactiviteiten betreffende op medisch voorschrift
  • meerkosten die worden gemaakt ten behoeve van sport- en beweegactiviteiten voor mensen met een beperking op topsportniveau

Voor wie
De subsidie aangepast sporten wordt verstrekt aan sportverenigingen en stichtingen. Daarbij geldt dat Rotterdamse sportverenigingen actief moeten zijn op het gebied van sport voor mensen met een beperking en (indien mogelijk) lid moeten zijn van een (landelijke) sportbond, aangesloten bij het NOC*NSF. Stichtingen dienen werkzaam te zijn in de sport en als doel hebben mensen met een beperking te laten bewegen/sporten.

Aanvragen
De aanvraag moet jaarlijks vóór 1 juni worden ingediend. De aanvraag betreft de meerkosten die gedurende het kalenderjaar na aanvraag (januari t/m december 2018) worden gemaakt.

Meer weten over de voorwaarden, klik hier.

Rotterdam Sportsupport biedt ondersteuning aan verenigingen in aangepast sportaanbod door middel van Rotterdam Sport op Maat. Rotterdam Sport op Maat is hét loket voor aangepast sporten in Rotterdam, lees hier meer.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Janny van Bergeijk

Janny van Bergeijk

verenigingsconsulent Leden