De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op woensdag 16 maart 2022. Ook voor sportverenigingen is dit een belangrijk moment. Raadsleden bepalen namelijk de belangrijkste punten van het beleid van de gemeente. Rotterdam Sportsupport heeft een pitch ingediend bij de politieke partijen met aandachtspunten en kansen die zij ziet voor de Rotterdamse breedtesport met het oog op de aanstaande verkiezingen. Met de ruim 350 sportverenigingen leveren we immers een impactvolle bijdrage aan de veerkracht, weerbaarheid en toekomst van Rotterdammers en daarmee van de stad. 

Sportverenigingen als impactvolle partner in beleid

Met programma’s als de SchoolsportverenigingPedagoog op de ClubBeweegplus en Beweegcoach (en voorheen ook Challenge010) stellen we sportverenigingen in staat om leden te werven en, door samenwerking met partijen uit andere sectoren, duurzaam het verschil te maken in het leven van Rotterdammers. De opgave is enorm, aangezien de sociale crisis bij een aantal doelgroepen niet te overzien is. Hiermee zijn de verenigingen belangrijke partners in de uitvoering van divers gemeentelijk beleid, in het bijzonder de herstelaanpak en het jeugd- en gezondheidsbeleid. Verenigingen zijn tevens een antenne om vroegtijdig signalen op te vangen wanneer het niet goed gaat met mensen. Daarmee zijn ze een waardevolle vindplaats en partner voor onder andere welzijnsorganisaties. Voor een deel van deze programma’s is (sectoroverstijgende) financiering geen zekerheid voor 2022+. Daarnaast is het wenselijk voor een deel van de (Sportplus)verenigingen dat zij in hun uitvoerende kracht worden versterkt, bijvoorbeeld door de combinatiefunctionarisregeling beter toegankelijk te maken.

Verenigingsondersteuning 

De dienstverlening van Rotterdam Sportsupport wordt al jarenlang als zeer waardevol ervaren en is in coronatijd in belang onderstreept en hoognodig gebleken. De sportverenigingen in Rotterdam, met in totaal circa 100.000 leden en 50.000 vrijwilligers, kunnen met hun hulpvragen terecht bij ons als centraal servicepunt. Met onze lokale kennis, experts, toonaangevende programma’s en een groot netwerk aan partnerorganisaties zijn we ondersteuner, verbinder en aanjager om verenigingen vitaler, veiliger en toekomstbestendiger te maken. We durven inmiddels wel te zeggen dat we onmisbaar zijn voor de verenigingen, gemeente en vele andere partijen op het gebied van breedtesport en sport als middel. Het is zodoende meer dan wenselijk om de inzet (en daarmee de financiering) van Rotterdam Sportsupport de komende collegeperiode te borgen en waar mogelijk zelfs uit te breiden. Dit betekent onder andere het continueren van het ‘Actieprogramma Verenigingen’ en het Steunfonds voor sportverenigingen die door corona financieel in de problemen komen.

Volwassenensportfonds

Conform onze eerdere oproep(en), pleiten wij voor een volwassenensportfonds in Rotterdam (na de pilotperiode). Enerzijds omdat het Rotterdammers helpt in hun zelfredzaamheid, doordat sporten bijdraagt aan een gezonde leefstijl en in verenigd verband sociaal contact en participatiemogelijkheden biedt, waardoor het duurzamer is dan op eigen gelegenheid sporten. Anderzijds helpen we hiermee sportverenigingen in hun toekomstbestendigheid, doordat zij in de gelegenheid worden gesteld hun dienstverlening naar een bredere doelgroep uit te breiden.

Ruimte voor experiment

Naast het inzetten van al erkende interventies pleiten wij voor voldoende ruimte voor het experiment. Door je enkel te beperken tot erkende interventies sla je vrijwel alle innovatie dood en droogt de vijver met vernieuwende succesvolle initiatieven snel op. Dit doet niet alleen afbreuk aan nieuwe energie en impact voor de Rotterdammer en de Rotterdamse sport, maar het verzwakt daarnaast onze voorloperpositie in het land. Aangezien er een beweging wordt ingezet om te komen tot intensivering van landelijk-lokale samenwerking is het van belang om deze sterke positie te koesteren. Ons pleidooi is om, aanvullend op de vooraf bepaalde KPI’s en financiële kaders, financiële ruimte te vinden om ondernemerschap en creativiteit bij gesubsidieerde instellingen te voeden.

Ben je bestuurder van een sportvereniging en wil je reageren op dit artikel? Neem dan contact op met jouw verenigingsconsulent. We helpen je graag verder!

Gert-Jan Lammens

Gert-Jan Lammens

Directeur

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Bianca Hamstra

Bianca Hamstra

pedagogisch adviseur