Op twee middagen per week zorgt Jan Smits ervoor dat de deelnemers bij korfbalvereniging WION eerst een kopje koffie krijgen voorgeschoteld.

Sportvelden om in actie te kunnen komen. Een kantine om in te kunnen bijpraten. Met deze faciliteiten leveren verenigingen onmisbare bestanddelen voor de deelnemers aan Bewegen naar Werk. Rotterdam Sportsupport is dan ook dankbaar dat negen clubs twee keer per week hun poort openen. RKC WION is zo’n vereniging. Complexbeheerder Jan Smits: ‘Dit programma past perfect bij ons. Wij zijn een maatschappelijk betrokken club.’

Op twee middagen per week zorgt Jan Smits ervoor dat de deelnemers aan Bewegen naar Werk bij korfbalvereniging WION eerst een kopje koffie krijgen voorgeschoteld en daarna buiten aan de slag kunnen gaan.

De gastheer zegt: ‘Onze vereniging kan zich volkomen vinden in de doelstellingen van het programma. Mensen met een bijstandsuitkering krijgen meer regelmaat in hun leven en doen sociale contacten op. Als ze daardoor doorstromen naar een baan, is dat helemaal top. Er zijn deelnemers die inmiddels een vrijwilligersfunctie bekleden. Zij zijn werkzaamheden gaan verrichten bij de vereniging waar hun kind sport.’

Smits aanschouwt met eigen ogen wat Bewegen naar Werk met deelnemers doet. ‘Je ziet mensen binnenkomen die in een sociaal isolement zijn geraakt. Maar al gauw leren ze hier anderen kennen, blijven na het sporten in de kantine zitten en hebben ze het leuk met elkaar.’

Wat vergt Bewegen naar Werk van WION? ‘Niet veel’, antwoordt Smits. ‘We stellen onze kantine en velden beschikbaar, maar de sportinstructeurs en lifestylecoach zijn van Rotterdam Sportsupport.’

Heeft Smits verbetersuggesties? ‘Ik vind dat je er alles aan moet doen om de motivatie van deelnemers aan te wakkeren. Ze mogen geen reden hebben om afwezig te zijn. Waarom zou Bewegen naar Werk een zomerstop van zes weken hebben? Als je voor een baas werkt, krijg je ook niet zes weken vakantie. Tijdens een schoolvakantie zou je ook de kinderen van deelnemers erbij kunnen betrekken, zodat deelnemers niet het excuus hebben thuis te moeten blijven omdat ze geen oppas hebben. WION heeft voldoende sport- en beweegmogelijkheden. Laat ook kinderen van deelnemers daarmee hun voordeel doen.’

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Marcella Somers

Marcella Somers

officemanager