Leefbaar Rotterdam won deze maand de Gemeenteraadsverkiezingen. Directeur Gert-Jan Lammens van Rotterdam Sportsupport vertrouwt erop dat binnen het nieuwe politieke krachtenveld het actieve sportbeleid van de afgelopen vier jaar wordt voortgezet. Hij zegt: ‘Tijdens het Rotterdamse Sportdebat op 5 maart toonden alle partijen zich eensgezind over de waarde van sport. Duidelijk is dat áls er bezuinigd moet worden in de stad, sport niet bovenaan het lijstje staat.’

De Rotterdamse politiek was de sport in de laatste vier jaar goed gezind. De gemeente mocht dan in financieel zwaar weer verkeren, sport en verenigingen werden zó belangrijk geacht, dat er juist in werd geïnvesteerd.

‘Ik heb er goede hoop op dat de nieuwe sportwethouder en de nieuwe gemeenteraad die lijn continueren’, zegt Gert-Jan Lammens. ‘Afgaand op het Sportdebat begin maart, waar alle politieke partijen debatteerden over het toekomstige sportbeleid, verwacht ik dat vanuit het stadhuis straks weer de twee belangrijke doelen van de afgelopen jaren worden nagestreefd. De eerste ambitie is meer Rotterdammers in beweging te brengen. De tweede is sport inzetten als middel om ook prestaties te boeken in andere sectoren, zoals zorg en welzijn.’

De manier waarop tijdens het debat werd gesproken over het belang van goed functionerende sportverenigingen in de stad, is volgens Lammens een steun in de rug voor alle vrijwilligers die hun goede werk verrichten bij de clubs. ‘Ik zie het als een aanmoediging voor hen om zich ook in de komende jaren weer met ziel en zaligheid in te zetten.’

Lammens vervolgt: ‘Vertegenwoordigers van alle partijen hebben gezegd sport en verenigingen belangrijk te vinden voor de stad en te willen blijven investeren. Neem Ronald Buijt van Leefbaar Rotterdam. Die is onder meer vanuit zijn eigen ervaringen bij voetbalvereniging Alexandria ’66 bekend met de waarde van sportclubs. Iedereen beseft ook dat we iets bijzonders hebben in Rotterdam: enerzijds de gemeente als opdrachtgever en regisseur, anderzijds Rotterdam Sportsupport en Rotterdam Topsport in een uitvoerende rol.’

Buijt vertelde tijdens het Sportdebat een grotere rol van ouders te wensen bij verenigingen. De slagkracht van clubs – hun belangrijke sociale rol voor de stad – valt of staat volgens hem met de inzet van vaders en moeders.

Lammens: ‘Rotterdam Sportsupport deelt deze ambitie. Daarom willen we succesfactoren op grotere schaal beproeven. In de afgelopen jaren zijn duizenden kinderen georganiseerd gaan sporten via een Schoolsportvereniging, maar lange tijd ging dat nauwelijks gepaard met aanwas van ouders die een vrijwilligersfunctie bekleedden. We slagen er steeds beter in dat te veranderen door ook beweeg- of sportaanbod voor ouders/verzorgers te creëren in de buurt van een Schoolsportvereniging. Opeens zien ouders hoe waardevol het is te sporten en deel uit te maken van een vereniging. In die context blijken ze eerder bereid te zijn bijvoorbeeld leider of coach te worden van een jeugdteam.’

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Sandra Sonneveld

Sandra Sonneveld

P&O medewerker